...

Kokie leidimai reikalingi importuotoms prekėms iš Azijos?

Žinių bazė

2013.04.13

Kokius leidimus ar kitus dokumentus turėčiau turėti, atidarydama iš Azijos importuotuos natūralios kosmetikos parduotuvėlę?

Neturiu jokių žinių apie tai, kokie reikalavimai atidarant kosmetikos parduotuvę. Ypač importuotos iš kitos šalies. Gal galite surašyti pagrindinius žingsnius, kuriuos turėčiau praeiti, norėdama gauti leidimą prekiauti šia kosmetika?

Iš anksto dėkoju.

Vilma

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:09

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad Jūsų nurodytai veiklai (kosmetikos prekių importui ir prekybai) licencija nėra reikalinga. Tačiau reikia pažymėti,...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:09

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad Jūsų nurodytai veiklai (kosmetikos prekių importui ir prekybai) licencija nėra reikalinga. Tačiau reikia pažymėti, kad reikalavimus į rinką tiekiamiems kosmetikos gaminiams nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-757 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: Bendrieji reikalavimai, Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ reikalavimus (toliau – Higienos norma 62:2003). Remiantis Higienos normos 6 ir 7 p., tiekiamas į rinką kosmetikos gaminys neturi kelti pavojaus žmogaus sveikatai, naudojant jį pagal paskirtį ir nurodytą ar tradiciškai žinomą naudojimo būdą, laikantis gaminio etiketėje pažymėtų naudojimo bei laikymo instrukcijų, taip pat kitų gamintojo ar jo įgalioto atstovo, ar asmens, atsakingo už gaminio tiekimą į rinką, nurodymų ar informacijos. Ūkio subjektas, gaminantis ar tiekiantis rinkai kosmetikos gaminius, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingas, kad gaminiai būtų saugūs žmonių sveikatai ir atitiktų šios Higienos normos reikalavimus. Pažymėtina, kad tiekiami į rinką gaminiai turi būti paženklinti Higienos normoje nustatyta tvarka. Ant tiekiamo į rinką kosmetikos gaminio pirminės ir antrinės pakuotės neištrinamomis, įskaitomomis ir gerai matomomis raidėmis turi būti pateikta ši informacija: (1) gamintojo ar jo įgalioto asmens, ar atsakingo asmens už kosmetikos gaminio patiekimą į rinką, pavadinimas ar ženklas, adresas arba pagrindinės buveinės registracijos adresas, gaminio kilmės šalis; (2) importuotojo pavadinimas ir adresas; (3) vardinis gaminio kiekis pagal masę ar tūrį pakavimo metu; (4) minimalus gaminio tinkamumo terminas turi būti pateiktas aiškiai užrašant mėnesį ir metus po žodžių „Geriausias naudoti iki pabaigos …“ arba nurodant pakuotės vietą, kur užrašyta data; (5) ypatingi atsargumo įspėjimai, kurių būtina laikytis naudojant gaminį; (6) gaminio pagaminimo partijos numeris ar kitas žymuo, pagal kurį galima identifikuoti gaminį (nustatyti gaminio pagaminimo datą ir vietą); (7) gaminio paskirtis, jeigu jos negalima suprasti pagal gaminio išvaizdą; (8) ingredientų sąrašas, taip pat kita Higienos normoje nurodyta informacija. Pažymėtina, kad sveriamų ar matuojamų vartotojo akivaizdoje bei vienetais parduodamų neįpakuotų kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitai, nustatyti šiame higienos normos skyriuje, turi būti vartotojui pateikti kartu su gaminiu. Atkreipiame dėmesį, kad Higienos normos 8 p. įtvirtintas draudimas tiekti į rinką kosmetikos gaminius, kurių sudėtyje: (1) yra draudžiamų naudoti kosmetikos gaminių gamybai medžiagų, išvardytų Higienos normos 2 priede; (2) ribojamų medžiagų kiekiai viršija Higienos normos 3 priede nurodytus leidžiamus kiekius arba jos panaudotos nesilaikant nurodytų reikalavimų; (3) yra dažiklių, nenurodytų šios higienos normos 4 priede, arba jie panaudoti nesilaikant šiame priede nurodytų reikalavimų, išskyrus plaukų dažus; (4) yra nenurodytų šios higienos normos 5 priede konservantų; (5) konservantų kiekiai viršija higienos normos 5 priede nurodytus leidžiamus kiekius arba jie panaudoti nesilaikant nurodytų reikalavimų. Išimtį sudaro atvejai, kai konservantai panaudoti kitiems tikslams, bet apie tai turi būti nurodyta tiekiant gaminį; (6) yra ultravioletinių spindulių filtrų, nenurodytų šios higienos normos 6 priede; (7) ultravioletinių spindulių filtrų kiekiai viršija šios higienos normos 6 priede nurodytus leidžiamus kiekius arba jie panaudoti nesilaikant nurodytų reikalavimų. Remiantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 str. 4 d. 12 p., kosmetikos gaminių gamybai yra reikalingas leidimas-higienos pasas. Todėl atsižvelgiant į tai, kokią veiklą Jūs ketinate vykdyti, patalpoms galimai yra reikalingas leidimas-higienos pasas. Leidimus-higienos pasus išduoda Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritoriniai visuomenės sveikatos centrai. Taip pat reikia pažymėti, kad ketinant vykdyti kosmetikos gaminių gamybą, ši veikla turėtų atitikti geros gamybos praktikos reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 22716:2008 „Kosmetikos gaminiai. Geros gamybos praktika. Geros gamybos praktikos vadovas (ISO 22716:2007). Apibendrindami tai, kas išdėstyta aukščiau, pažymime, kad prekybai kosmetikos gaminiais licencija ar leidimas nėra reikalingi. Tačiau pardavėjas privalo užtikrinti, kad tiekiamos į rinką prekės atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pareiga įvertinti prekių atitiktį nustatytiems reikalavimams tenka pardavėjui. Teisės aktai taip pat nustato specialius reikalavimus kosmetikos gaminių gamybai.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.