...

Dėl kursų, mokymų ar seminarų organizavimo

Žinių bazė

2013.09.12

Ar galima organizuoti raštvedybos kursus, mokymus ar seminarus pagal individualios veiklos pažymą
? Ar yra kokie nors kvalifikacijos reikalavimai asmeniui, kuris nori užsiimti šia veikla (aš baigusi Viešojo administravimo magisrantūrą)? Ar užsiimantis tokia veikla asmuo gali išduoti, pvz. seminaro išklausymo pažymėjimus, seminaro dalyviams (Ar tam nereikia kokių nors papildomų leidimų?)?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Mantas Gerdauskis

Advokato padėjėjas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX"

Publikavimo data: 2013-09-12 15:59

Jūsų planuojama užsiimti veikla pagal Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą yra laikoma neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. Tai yra asmens ir...

Publikavimo data: 2013-09-12 15:59

Jūsų planuojama užsiimti veikla pagal Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą yra laikoma neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. Tai yra asmens ir visuomenės interesus atliepiantis mokymasis, lavinimasis ar studijos, kurias baigusiajam neišduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar atskiro reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. Rengti ir įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas gali Lietuvos neformaliojo švietimo įstaigos, taip pat bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniosios ir aukštosios mokyklos, įsteigusios neformaliojo suaugusiųjų švietimo padalinius (skyrius, grupes ir t.t.), kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka yra įgiję teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. Pagrindinės neformaliojo švietimo formos yra organizuota tikslinė savišvieta, kursai (dieniniai, vakariniai, tęstiniai, trumpalaikiai ir kt.), seminarai, paskaitos, neakivaizdinis (nuotolinis) švietimas, žiniasklaidos priemonėmis perteikiamos šviečiamojo pobūdžio programos.

Kalbant apie kvalifikacijos reikalavimus, atkreiptinas dėmesys į tai, jog, visų pirma, neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojai privalo užtikrinti kokybišką dalyviams teikiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimą. Atsižvelgiant į planuojamą vykdyti veiklą, asmuo turėtų būti įgijęs atitinkamą išsilavinimą. Konkrečių reikalavimų Jūsų planuojamai vykdyti veiklai nėra nustatyta, tačiau, neabejotina, kad asmuo, planuojantis vesti raštvedybos kursus, turi turėti atitinkamų raštvedybos žinių.

Fizinis asmuo, norėdamas vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą kalbų kursų forma, turėtų vykdyti individualią veiklą pagal pažymą arba įsigydamas verslo liudijimą. 2002 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutartime Nr. 1797 “Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ nurodyta, jog verslo liudijimas yra reikalingas norint verstis kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla, į kurią įeina akademinių repetitorių paslaugos, korekcinių kursų mokymo centrų veikla, profesinio egzaminavimo kursai, kalbų ir šnekamosios kalbos įgūdžių mokymas, kompiuterių mokymas ir kt. Taigi Jūsų pasirinktą veiklą galima vykdyti tiek pagal pažymą, tiek įsigyjant verslo liudijimą.

Asmuo, užsiimantis neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla gali išduoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje ir jos baigimą, išskyrus išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą.

Tokie pažymėjimai gali būti pripažįstami juridinių ir fizinių asmenų, jei jų pripažinimas kitaip nereglamentuojamas teisės aktais. Tačiau remdamosi tokiais pažymėjimais formaliojo švietimo ar studijų institucijos negali išduoti valstybės pripažįstamų diplomų ar pažymėjimų.

Ekspertai

Mantas Gerdauskis

Mantas Gerdauskis

Advokato padėjėjas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX"

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.