...

Koks yra kosmetinių prekių notifikavimas?

Žinių bazė

2013.05.21

Sveiki. Gal galėtumėt papasakoti apie kosmetinių prekių notifikavimą? Noriu prekiauti kosm. prekėmis iš užsienio. Jei jomis jau yra prekiaujama Lietuvoje ar man dar kartą jas notifikuoti? Kokių dokumentų reikia? O kaip su įrankiais ir priemonėmis?

Kosmetikos prekės (nagų lakas, gelis, akrilas) notifikavimas
Kosmetikos priemonės( įvairūs indeliai ir kitos priemonės)
Kosmetikos įrankiai(teptukai, šildytuvas)

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Publikavimo data: 2013-05-21 13:24

  Kosmetikos gaminių notifikavimas – tai pranešimas apie į rinką teikiamus kosmetikos gaminius. Pagrindinis notifikavimo tikslas yra informacijos apie gaminį...

Publikavimo data: 2013-05-21 13:24

 

Kosmetikos gaminių notifikavimas – tai pranešimas apie į rinką teikiamus kosmetikos gaminius. Pagrindinis notifikavimo tikslas yra informacijos apie gaminį kaupimas, stebėjimas ir savalaikis vartotojų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei rinką prižiūrinčių institucijų informavimas. Notifikuoti reikia tik kosmetikos gaminius, kosmetinių priemonių bei įrankių notifikuoti nereikia. Pabrėžtina, kad kosmetikos gaminys – tai medžiaga arba mišinys, skirtas išorinėms žmogaus kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lyties organams) arba dantims ar burnos ertmės gleivinei vien tik arba daugiausia valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą, apsaugoti, išsaugoti jų gerą būklę arba pašalinti kūno kvapus. 

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-722 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie  į Lietuvos respublikos rinką patiekiamus kosmetikos gaminius tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, 110-4692)) Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai arba Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigti juridiniai asmenys, pateikiantys į Lietuvos Respublikos rinką kosmetikos gaminius, kurie yra gaminami Lietuvos Respublikoje arba yra pagaminti ir (ar) importuojami iš valstybių ne Europos Sąjungos narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ir Norvegijos Karalystę, privalo notifikuoti kosmetikos gaminius. Asmenys, pateikdami kosmetikos gaminius į Lietuvos Respublikos rinką, privalo pranešti (notifikuoti) pateikdami raštu (paštu ar elektroniniu būdu ir pasirašytus elektroniniu parašu) arba faksu – Vilniaus visuomenės sveikatos centrui – šiuos duomenis: asmens, pateikiančio kosmetikos gaminį į Lietuvos Respublikos rinką (gamintojo ar jo platintojo, arba asmens, kurio užsakymu kosmetikos gaminys yra gaminamas, arba asmens, atsakingo už importuoto kosmetikos gaminio pateikimą į Europos Bendrijos rinką) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą; juridinio asmens ar filialo pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą; pateikiamų kosmetikos gaminių pavadinimus originalo ir lietuvių kalbomis; kosmetikos gaminių gamybos vietos adresą, jei jie yra gaminami Lietuvos Respublikoje, arba pirmojo importo  į Europos Bendrijos rinką adresą. Kosmetikos gaminiai notifikuojami nemokamai.

Akcentuotina, kad nuo šių metų liepos 11 d. apie parduodamus kosmetikos gaminius pranešti bus privalu ne Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai (Visuomenės sveikatos centrui), o Europos Komisijai, užpildant klausimyną apie gaminio sudėtį, nurodant sudedamųjų dalių cheminius pavadinimus, jų sąveiką, poveikį žmonių sveikatai ir t. t., nes nuo šių metų liepos 11 d. įsigalios nauja kosmetikos gaminių notifikavimo tvarka. Pranešimas dėl notifikavimo turės būti rengiamas ir pateikiamas Europos Komisijai per vieningą pranešimo apie kosmetikos gaminius portalą (Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)), t. y. internetinę pranešimo sistemą, sukurtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1223/2009 „Dėl kosmetikos gaminių“ įgyvendinti. Pranešimą apie kosmetikos gaminį turės parengti ir pateikti „Atsakingas asmuo“. 
 

Notifikacijos byloje Europos Komisijai turės būti pateikta ši informacija: a) kosmetikos gaminio kategorija ir jos pavadinimas ar pavadinimai, padedantys nustatyti gaminį; b) atsakingo asmens vardas, pavardė ar pavadinimas ir adresas, kur galima susipažinti su gaminio informacijos byla; c) kilmės šalis importo atveju; d) valstybė narė, į kurios rinką pateiktas kosmetikos gaminys; e) fizinio asmens, į kurį prireikus galima kreiptis, kontaktiniai duomenys; f) ar yra medžiagų nanomedžiagų pavidalu; i) jų identiškumą, įskaitant jo cheminį pavadinimą (Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos (angl. IUPAC) pavadinimas) ir kitus deskriptorius; ii) numatyti galimas poveikio sąlygas; g) pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį klasifikuojamų kaip 1A arba 1B kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškai veikiančių reprodukciją medžiagų (CMR) pavadinimus ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) arba EB numerius; h) pagrindinę formulę, pagal kurią kilus problemoms, būtų galima suteikti skubią ir tinkamą medicininę pagalbą. Kad įvykdytų savo teisinius įsipareigojimus, vėliausiai tuomet, kai gaminys pateikiamas rinkai, atsakingasis asmuo privalės pranešti apie jo autentišką etiketę ir, jei įskaitoma, atitinkamos pakuotės fotografiją. 

Gamintojai, pateikę reikalaujamą informaciją, galiojančią visoms šalims, be papildomo notifikavimo galės eksportuoti kosmetiką į kitas ES šalis. 

Aktualią informaciją apie kosmetinių gaminių notifikavimo sąlygas bei registrą rasite internete adresu: http://vilniausvsc.sam.lt/paslaugos/kosmetikosgaminiunotifikavimas, telefonas pasiteirauti dėl kosmetikos gaminių notifikavimo Vilniaus visuomenės sveikatos centre: (85) 276 42 82.

 

Ekspertai

Dr. Tomas Bagdanskis

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.