...

Cheminių medžiagų (fasuotų mažais kiekiais) pardavimas internete

Žinių bazė

2013.03.11

Sveiki, noriu atidaryti internetinę parduotuvę, būtų prekiaujama cheminėmis medžiagomis, apsaugos priemonėmis ir ktitais chemijos moksle naudojamais daiktais.
Kokie leidimai reikalingi?
Kokie teisės aktai reglamentuoja tokią veiklą?
Kokios importo procedūros?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Vilija Viešūnaitė

Įkūrėja, partnerė, advokatė / „TRINITI“

Publikavimo data: 2013-03-11 13:52

Atsakant į klausimą informuojame, kad prieš tiekiant chemines medžiagas ir preparatus į rinką, jie turi būti: 1. ištirti, nustačius jų...

Publikavimo data: 2013-03-11 13:52

Atsakant į klausimą informuojame, kad prieš tiekiant chemines medžiagas ir preparatus į rinką, jie turi būti:
1. ištirti, nustačius jų pavojingąsias savybes, keliančias pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai, suklasifikuoti;
2. cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės atitinkamai paženklintos pagal cheminėms medžiagoms ar preparatams priskirtas pavojingumo kategorijas.
Nesuklasifikuotas bei nepaženklintas chemines medžiagas ir preparatus arba chemines medžiagas ir preparatus tiekti į rinką draudžiama.

Atsižvelgiant į tai, kad cheminės medžiagos ir preparatai yra klasifikuojami fizikinių cheminių savybių pagrindu bei priskiriami vienai iš šių kategorijų: sprogstamosios medžiagos ir preparatai, oksiduojančios medžiagos ir preparatai, ypač degios medžiagos ir preparatai, labai degios medžiagos ir preparatai, degios medžiagos ir preparatai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju, dėl būtinų leidimų prekiauti cheminėmis medžiagomis, būtina tiksliai žinoti planuojamų prekiauti cheminių medžiagų pavadinimus bei paskirtį.

Informuojame, kad už pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų tinkamą suklasifikavimą ir atitinkamą jų paženklinimą, už teisingos ir išsamios informacijos pateikimą naudotojui apie cheminės medžiagos ar preparato pavojingąsias savybes, apie jų saugaus naudojimo sąlygas, apie saugos priemones atsakingi yra asmenys, tiekiantys tas chemines medžiagas ir preparatus į rinką, t. y. tų cheminių medžiagų ir preparatų gamintojai, importuotojai, skirstytojai, taip pat asmenys, importuojantys chemines medžiagas ar preparatus jų laikinam perdirbimui.

Siūlome susipažinti su šiais teisės aktais:
1.     Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas, 1999 m. birželio 1 d. Nr. VIII-1206;

2.     Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000m. gruodžio 19d. įsakymu Nr. 532/742;

3.     Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 -11-19 įsakymu Nr. 599;

4.     Ne maisto produktų ir vartotojų teisių apsaugos srityse teisės aktais nustatytų reikalavimų teminis sąvadas, randasi internetiniame puslapyje adresu: http://www.inspekcija.lt/assets/files/DOKUMENTAI%202013/VNMPI%20teminis%20savadas%20verslui_v.2.4.1%20%202013-01-31.pdf

Ekspertai

Vilija Viešūnaitė

Vilija Viešūnaitė

Įkūrėja, partnerė, advokatė / „TRINITI“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.