Ar galiu prekiauti savos gamybos muilu išsiėmusi individualios veiklos pažymą?

Žinių bazė

2013.04.04

Ar galiu prekiauti savos gamybos muilu išsiėmusi individualios veiklos pažymą? Ar įmanoma prekyba savos gamybos muilu su verslo liudijimu? Kokių dar dokumentų reikia, norint užsiimti muilo gamyba ir prekyba? Savo parduotuvės atidarinėti neketinu, pardavinėčiau muilą perpardavinėtojams. Ačiū už atsakymą.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:10

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad mažmenine prekyba turi teisę verstis individualią veiklą įregistravę fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys....

Publikavimo data: 2020-01-03 11:10

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad mažmenine prekyba turi teisę verstis individualią veiklą įregistravę fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys. Individuali veikla gali būti įregistruojama pagal pažymą arba pagal verslo liudijimą. Prašymą dėl individualios veiklos įregistravimo, reikia pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos atitinkamam teritoriniam padaliniui, pagal asmens, vykdysiančio individualią veiklą, gyvenamąją vietą. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 patvirtintomis Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklėmis, konkretus įgytas verslo liudijimas suteikia teisę asmeniui verstis jame nurodytos veiklos rūšimi. Nuo 2012-05-01 išduodami paslaugų bei gamybos verslo liudijimai suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią veiklą įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 15500 litų per mokestinį laikotarpį. Tačiau verslo liudijimas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas juridiniams asmenims tik tuo atveju, kai veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint liudijimą, rūšis nėra viena iš veiklos, kuria faktiškai verčiasi juridinis asmuo, rūšių. Todėl gaminant ir parduodant muilą perpardavinėtojams rekomenduotume įregistruoti ir vykdyti individualią veiklą pagal pažymą. Taip pat informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 12 punktą, norint vykdyti kosmetikos gaminių prekybą, reikalingas leidimas-higienos pasas. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-757 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai:  Bendrieji reikalavimai, Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ reikalavimus (toliau – Higienos norma 62:2003) 4.1 punktu bei pirmu priedu, muilas yra priskirtinas kosmetikos gaminiams. Tuo remiantis, pagal savo veiklos teritoriją Jūs turėtumėte pateikti paraišką gauti leidimą-higienos pasą. Leidimus-higienos pasus išduoda Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritoriniai visuomenės sveikatos centrai. Papildomai pažymime, kad tiekiami į rinką kosmetikos gaminiai turi atitikti ir kitus Higienos normos 62:2003 reikalavimus. Remiantis šio teisės akto 15 punkto ir 8 priedo 1.3 punkto nuostatomis, kosmetikos gaminių gamyba turi atitikti geros gamybos praktikos reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 22716:2008 „Kosmetikos gaminiai. Geros gamybos praktika. Geros gamybos praktikos vadovas (ISO 22716:2007)“. Todėl pažymėtina, kad užsiimant kosmetikos gaminių prekyba, būtina pažymėti, kad kosmetikos gaminys neturi kelti pavojaus žmogaus sveikatai, naudojant jį pagal paskirtį ir nurodytą ar tradiciškai žinomą naudojimo būdą, laikantis gaminio etiketėje pažymėtų naudojimo bei laikymo instrukcijų, taip pat kitų gamintojo ar jo įgalioto atstovo, ar asmens, atsakingo už gaminio tiekimą į rinką, nurodymų ar informacijos. Todėl darytina išvada, kad ūkio subjektas, gaminantis ar tiekiantis rinkai kosmetikos gaminius, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingas, kad jo gaminami ir/ar tiekiami gaminiai būtų saugūs žmonių sveikatai ir atitiktų Higienos normos 62:2003 bei kitų teisės aktų reikalavimus.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.