...

Žaislų įvežimas iš trečiųjų šalių

Žinių bazė

2018.07.25

Laba diena. Noriu pradėti vežti ir prekiauti žaislais iš trečiųjų šalių (Kinija, Japonija JAE).
Noriu pasiteirauti, kokių dokumentų turiu prašyti iš tiekėjų (pvz. Kinijoje). Konkrečiu atveju norėčiau kalbėti apie medinius žaislus, be mechanizmo.
Suprantu, kad prekės turi būti ženklintos CE ženklu, bet ar pardavėjas privalo man pateikti ir tai prekei priklausantį CE ženklinimo sertifikatą? Ar privalomas tik prekės žymėjimas CE ženklu?
Kokius prekių dokumentus turiu pateikti muitinei, dėl sklandaus išmuitinimo?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Vaida Tamošaitė

Nepriklausoma konsultantė

Publikavimo data: 2018-07-25 11:01

Pirmiausia svarbu išsiaiškinti, kokiu principu vykdysite nurodytų daiktų prekybą: kaip įgaliotasis atstovas, importuotojas ar platintojas. Pagal apibrėžtį importuotojas – Bendrijoje...

Publikavimo data: 2018-07-25 11:01

Pirmiausia svarbu išsiaiškinti, kokiu principu vykdysite nurodytų daiktų prekybą: kaip įgaliotasis atstovas, importuotojas ar platintojas. Pagal apibrėžtį importuotojas – Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia gaminį iš trečiosios šalies į Bendrijos rinką. Remiantis Jūsų nurodytais duomenimis, tikriausiai ketinate prekes įsigyti tiesiai iš gamintojo ir jas importuosite į Lietuvą, todėl aprašysiu reikalavimus taikomus būtent žaislų importuotojams.
Nurodytą veiklą Lietuvoje reglamentuoja Žaislų saugos techninis reglamentas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395786), o kontroliuojanti institucija yra Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija), kuri prižiūri, ar tiekiami į rinką bei rinkoje esantys žaislai atitinka Reglamento reikalavimus. Būtent šiame reglamente nurodyta, kad prieš pateikdami žaislą į rinką, importuotojai patikrina ir prireikus pateikia dokumentus, įrodančius, kad gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą, parengė techninius dokumentus, kad žaislas paženklintas reikiamu atitikties ženklu, kad prie žaislo pridėti reikiami dokumentai ir kad gamintojas įvykdė Reglamento 7.5 ir 7.6 punktuose nustatytus reikalavimus. Taigi Jums reikia užtikrinti, kad žaislai būtų paženklinti CE ženklu, taip pat turite gauti EB atitikties deklaracijos kopiją, kurią importuotojai 10 metų po žaislo patekimo į rinką saugo ir prireikus pateikia ją bei kitus techninius dokumentus Inspekcijai. Be šių dokumentų, importuotojai užtikrina, kad prie žaislo būtų pridėta saugos informacija, instrukcijos ir įspėjimai, pateikiami lietuvių kalba. Importuotojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba žaislo lydimajame dokumente. Jei gamintojas (kuris, ant žaislo nurodydamas savo pavadinimą ir adresą, parodė, kad yra gamintojas) yra ne Bendrijoje ir jo gaminius į ES rinką pateikia importuotojas, ant žaislo nurodomi du – gamintojo ir importuotojo – adresai. Importą vykdantis asmuo turi kreiptis į Lietuvos Respublikos muitinę su prašymu užsiregistruoti Muitinės prievolininkų registre ir suteikti ekonominių operacijų vykdytojų registravimo bei identifikavimo kodą (EORI kodas). EORI kodas bus reikalingas atliekant muitinės formalumus visose ES valstybėse narėse. Konkrečioms prekėms taikomus muitus, mokesčius ir kitą aktualią informaciją galima susižinoti naudojantis Lietuvos muitinės LITAR duomenų baze. LITAR duomenų bazę galima rasti internete adresu http://litarweb.cust.lt

Ekspertai

Vaida Tamošaitė

Vaida Tamošaitė

Nepriklausoma konsultantė

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.