...

Mokesčių apskaičiavimas dirbant keliose darbovietėse

Žinių bazė

2013.01.14

Etato krūviu dirbu viešojoje įstaigoje ir taip pat esu studentas. Šiuo metu esu įsigyjęs individualios veiklos pažymėjimą ir vykdau vertimus. Kaip tokiu atveju apskaičiuojami mokesčiai?
Jeigu mano pajamos pvz. 1000 Lt, tai nuo šiuos sumos turiu sumokėti 15% GPM bei 9% PSD ir 28.5% VSD įmokas nuo 500 Lt?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-01-14 19:36

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085, toliau – GPMĮ) 2 str. 35 dalies nuostatomis, individualias vertėjo...

Publikavimo data: 2013-01-14 19:36

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085, toliau – GPMĮ) 2 str. 35 dalies nuostatomis, individualias vertėjo (žodžiu ir/ar raštu) paslaugas teikiantis gyventojas laikomas besiverčiančiu laisvajai profesijai priskiriama veikla. Šios veiklos pajamos apmokestinamos GPMĮ 6 str. 1 dalyje nustatytu 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Pajamų mokestis skaičiuojamas nuo apmokestinamųjų pajamų, t. y. nuo skirtumo, kuris apskaičiuojamas iš gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus. Pagal GPMĮ 18 straipsnio nuostatas, individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos su pajamų gavimu (uždirbimu) susijusios visos veiklai vykdyti faktiškai patirtos išlaidos (pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais) arba, gyventojo pasirinkimu, gali būti laikoma suma, lygi 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų (tokiu atveju išlaidas pagrindžiančių dokumentų turėti neprivaloma).

Vadinasi, kalendoriniais metais gyventojui gavus 1000 litų individualios veiklos pajamų, išlaidomis, gyventojo pasirinkimu, pripažinus 300 litų, apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios būtų skaičiuojamas pajamų mokestis, sudarytų 700 litų.

Tačiau, jei individualios veiklos pajamos gautos iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens (pvz. iš įstaigos, kurioje gyventojas dirba pagal darbo sutartį), pasirinkti alternatyvaus išlaidų pripažinimo būdo, leidžiamiems atskaitymams priskiriant 30 proc. pajamų sumą, gyventojas negali. Tokiu atveju, nepriklausomai nuo to, kokia veiklos pajamų dalis gaunama iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens, apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti tik faktiškai patirtą ir juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstą išlaidų sumą.

Individualią veiklą vykdantys gyventojai moka privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokas. 9 proc. PSD ir 28,5 proc. VSD įmokos skaičiuojamos nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, neatėmus PSD ir VSD įmokų. Šių įmokų apskaičiavimą bei sumokėjimą administruoja SODRA, konsultacijos teikiamos tel. 1883.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.