...

Kokie privalomi sąskaitos faktūros rekvizitai?

Žinių bazė

2012.12.26

Esu asmuo užsiimantis individualia veikla, neregistruotas kaip PVM mokėtojas. Kokie privalomi rekvizitai turi būti individualią veiklą vykdančio gyventojo, ne PVM mokėtojo, paslaugų pirkėjams išrašomoje sąskaitoje faktūroje, kad ją vartotojams būtų galima siųsti elektroninių paštu?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2012-12-26 15:27

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą, pagal pažymą, turi vadovautis gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis...

Publikavimo data: 2012-12-26 15:27

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą, pagal pažymą, turi vadovautis gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 (Žin., 2003, Nr. 18-785).

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas, nenaudojantis kasos aparato, pardavęs prekę, ar suteikęs paslaugą, kiekvienam pirkėjui (tiek fiziniam, tiek juridiniam vienetui) privalo išrašyti vieną iš šių apskaitos dokumentų: prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą; sąskaitą faktūrą; PVM sąskaitą faktūrą (jei prekes (paslaugas) pardavęs asmuo yra PVM mokėtojas).

Reikalavimus sąskaitoms faktūroms ir PVM sąskaitoms faktūroms nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2002, Nr. 55-2185, 2004, Nr. 56-1941, toliau Nutarimas).

Sąskaitose faktūrose privalo būti visi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 dalyje nustatyti rekvizitai: apskaitos dokumento pavadinimas; ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas; kodas; apskaitos dokumento data; ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys; ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška, jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai; asmens, kuris turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas arba pirmoji vardo raidė, pavardė, parašas ir pareigos, taip pat turi būti pirkėjo pavadinimas (vardas ir pavardė), kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris), prekės (paslaugos) pavadinimas, prekės (paslaugos) kaina.

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą, paslaugos pirkėjui už suteiktas paslaugas išrašęs sąskaitas faktūras ir jose nurodęs visus privalomus rekvizitus, veiklos pajamų pripažinimui, šių apskaitos dokumentų I egz. paslaugos gavėjui gali pateikti jam patogiu būdu: pateikti tiesiogiai, išsiųsti tradiciniu paštu, ar elektroniniu būdu. Tačiau jei paslaugos pirkėjui sąskaita faktūra yra reikalinga jo sąnaudoms pagrįsti, turi išsiųsti sąskaitos faktūros originalą patvirtintą savo parašu.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.