...

Kokie mokesčiai ūkininkams gaunantiems invalidumą?

Žinių bazė

2013.01.24

Vyras gauna 45-55% invalidumo pensiją ir įregistravo Ūkininkų ūkių registre ūkininko ūkį. Kokius mokesčius privalu mokėti gyventojams, įregistravusiems ūkininko ūkį ir ar nustatytas 45-55 % darbingumo lygis įtakoja ūkininko mokamų mokesčių dydį?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-01-24 12:55

Dėl gyventojų pajamų mokesčio. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) 17 str....

Publikavimo data: 2013-01-24 12:55

Dėl gyventojų pajamų mokesčio. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 23 punktu,  nuo 2011 m. sausio 1 d. prasidėjusio mokestinio laikotarpio ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų pajamos iš žemės ūkio veiklos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju. Vadinasi, pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos, bus neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu iki to momento, kol neatsiras prievolė registruotis PVM mokėtoju (t. y., kol gautų pajamų suma iš žemės ūkio veiklos per paskutinius 12 mėnesių neviršys 155 000 Lt). Gyventojo, PVM mokėtojo, gautos pajamos iš žemės ūkio veiklos apmokestinamos GPMĮ 6 str. 3 dalyje nustatytu 5 proc. pajamų mokesčio tarifu. Pajamų mokestis skaičiuojamas nuo skirtumo, kuris gaunamas iš gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų atėmus GPMĮ 18 straipsnyje nurodytus, juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstus, leidžiamus atskaitymus, t. y. visas veiklai vykdyti patirtas išlaidas, susijusias su pajamų gavimu (uždirbimu) arba sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) žemės ūkio veiklos pajamų, be sąnaudas pagrindžiančių dokumentų.
Riboto darbingumo lygio nustatymas ūkininkui neturi įtakos žemės ūkio veiklos pajamų apmokestinimui.

Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; toliau – SDĮ) nuostatas, ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra:

2 ir mažiau ekonominio dydžio vienetų (toliau – EDV), nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne, patys už save kas mėnesį turi mokėti fiksuotas 3 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokas (nuo 2013 m. sausio 1 d. mėnesinė PSD įmoka – 30 Lt (3 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 360 Lt; įmokos kodas – 1791); 

didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį turi mokėti fiksuotas 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. yra 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt; įmokos kodas – 1921.

Šių PSD įmokų galima nemokėti, jeigu bent vieną to mėnesio dieną ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai moka (arba už juos yra mokamos) PSD įmokos pagal SDĮ 17 str. 1-5 dalis ir (arba) jie bent vieną atitinkamo mėnesio dieną priklauso bent vienai asmenų, išvardytų SDĮ 6 str. 4 dalyje, kategorijai (t. y. draudžiami valstybės lėšomis). Vadinasi, jeigu ūkininkui nustatytas atitinkamas darbingumo lygis, šių PSD įmokų mokėti nereikia, kadangi toks ūkininkas yra draudžiamas valstybės lėšomis (SDĮ 6 str. 4 dalis).

Nuo 2012-01-01 individualią žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra didesnis kaip 2 EDV ir kurie yra PVM mokėtojai, PSD įmokas privalo mokėti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai. Daugiau informacijos PSD įmokų bei visais valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo klausimais gali suteikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos telefonu 1883.

Dėl žemės mokesčio. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 str. 2 d. 3 punkto nuostatomis, žemės mokesčio nereikia mokėti fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis. Gyventojai, kuriems nustatytas 45-55% darbingumo lygis, šia lengvata pasinaudoti negali.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.