...

Investicijos į saulės jėgainę

Žinių bazė

2013.03.05

Pasistačiau saulės jėgainę, investavau apie 180000 Lt. Planuoju individualią veiklą pagal pažymą – pardavinėti elektros energiją LESTO. Į metus numatoma gauti apie 30000 Lt pajamų, taigi investicija pasidengs tik per šešerius metus. Kaip traukti į veiklos sąnaudas šias investicijas? Kasmet kažkokią dalį? Visas iškart? Kokius mokesčius turėčiau mokėti jei pelno neturėsiu bent jau šešis metus?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Kristina Makaveckaitė

Mokesčių konsultantė / KM Consulting

Publikavimo data: 2013-03-05 08:48

Dėl sąnaudų priskyrimo. Jūsų turima saulės jėgainė – ilgalaikio turto objektas. Ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kuris atitinka 2 kriterijus: 1....

Publikavimo data: 2013-03-05 08:48

Dėl sąnaudų priskyrimo. Jūsų turima saulės jėgainė – ilgalaikio turto objektas. Ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kuris atitinka 2 kriterijus:
1. turtas ilgiau kaip 1 (vienerius) metus turi būti naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ir 
2. turto kaina turi būti ne mažesnė už gyventojo kiekvienai turto grupei nusistatytą minimalią kainą.

Norėčiau pabrėžti, kad nėra tiksliai nustatyta, nuo kokios vertės turtas laikomas ilgalaikiu, nes jis šiai kategorijai priskiriamas atsižvelgiant ne tik į jo vertę (kainą), bet ir į jo esmę bei naudojimą trukmę.

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų priskyrimą leidžiamiems atskaitymams reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 303 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“. Gyventojas, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, privalo AVMI pateikti užpildytą VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372 „Dėl individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos FR0457 formos deklaraciją. Deklaracija FR0457 pateikiama kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti kitą (anksčiau nedeklaruotą) ilgalaikį turtą.

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos gali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų lygiomis dalimis per laikotarpį, kuris atitinka tai ilgalaikio turto grupei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 1 priedėlyje nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvą metais. Apskaičiuotą nusidėvėjimą galima priskirti leidžiamiems atskaitymams, jei tenkinamos tam tikros sąlygos:

*turtas priklauso gyventojui nuosavybės teise arba gautas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės perėjimas;
*naudojamos individualioje veikloje;
*deklaruotas deklaracijoje FR0457;
*nepriskiriamas ilgalaikiam turtui, kurio įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos.

Tai reiškia, kad saulės jėgainės, kuri ekonominėje veikloje bus naudojama ilgiau nei 1 (vienerius) metus, nusidėvėjimo išlaidos priskiriamos prie individualios veiklos leidžiamų atskaitymų bus ne visos iškart, bet lygiomis dalimis per laikotarpį, kuris atitinka tai ilgalaikio turto grupei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 1 priedėlyje nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvą metais. Bet tam, kad galėtumėte saulės jėgainės nusidėvėjimo išlaidas priskirti prie leidžiamų atskaitymų, visų pirma AVMI turite pateikti deklaraciją FR0457.

Dėl mokesčių. Valstybinio socialinio draudimo („Sodros“) įmoka – 28,5 % nuo pusės apmokestinamųjų pajamų, privalomasis sveikatos draudimas – 9 % nuo pusės apmokestinamųjų pajamų, bet ne mažiau kaip 90 Lt/mėn. (nepriklausomai nuo gautų pajamų), gyventojų pajamų mokestis – 5 %, PVM (įsiregistravus kaip PVM mokėtojui) – 21 %.

Ekspertai

Kristina Makaveckaitė

Kristina Makaveckaitė

Mokesčių konsultantė / KM Consulting

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.