...

Dėvėtų drabužių, komiso pagrindu, mokesčiai

Žinių bazė

2016.04.11

Yra įsteigta MB ir planuojama vykdyti dėvėtų drabužių prekybą internetu, komiso pagrindu. Drabužiai įsigijami vienetais iš fizinių asmenų, parduodami supakuojant ir siunčiant paštu. Klausimai: 1. Ar reikalingas kasos aparatas? 2. Kaip ir ką rodyti apskaitoje dėl prekių įsigyjimo, nes čekių nėra? 3. Kokie taikomi mokesčiai (išskyrus MB narių, pelno, pajamų)?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Regina Utkienė

Mokesčių informacijos departamento direktorė / VMI

Premium

Publikavimo data: 2016-04-11 15:37

4.1. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d....

Publikavimo data: 2016-04-11 15:37

4.1. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, 4 punktas numato, kad kasos aparatai turi būti įrengti ir naudojami kiekvienoje atsiskaitymo vietoje (išskyrus Aprašo 10-12 punktus), kurioje asmenys už prekes (paslaugas) atsiskaito grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis.
Tuo atveju, jei MB vykdo internetinės prekybos veiklą, o atsiskaitymai už parduotas prekes atliekami negrynaisiais pinigais naudojant mokėjimo pavedimus, čekius ir kitas įstatymų nustatytas atsiskaitymo priemones, tai vykdant atsiskaitymus negrynaisiais pinigais kasos aparatas neturi būti naudojamas. Pažymėtina, jei atsiskaitymai būtų vykdomi grynaisiais pinigais, o pinigų priėmimas į MB kasą įforminamas kasos pajamų orderiu, tai pagal Aprašo 10.3 punkto nuostatas kasos aparatas taip pat neturi būti naudojamas.
Taip pat pažymime, kad vykdant internetinės prekybos veiklą, prekių tiekimui įforminti turi būti naudojami apskaitos dokumentai (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ir pan.).
4.2. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnyje nustatyti reikalavimai mokesčių mokėtojų buhalterinės apskaitos tvarkymui. Vienetų (įskaitant MB) buhalterinė apskaita privalo būti tvarkoma taip, kad ji teiktų pakankamą informaciją pelno mokesčiui apskaičiuoti.
Apskaičiuojant pelno mokestį, visos išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, turi būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais. Jei MB neturi prekių įsigijimą patvirtinančių apskaitos dokumentų, tai patirtos prekių įsigijimo išlaidos nepripažįstamos sąnaudomis, mažinančiomis MB apmokestinamąjį pelną.
4.3. Pažymime, kad kiekvieno mokesčio mokėjimo prievolę ir tvarką (priklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, sudaromų sandorių su fiziniais ar juridiniais asmenimis, apyvartos, veikloje naudojamo nekilnojamojo ir kito turto ir pan.) nustato atskiras mokesčio įstatymas ir kiti poįstatyminiai teisės aktai.
Pavyzdžiui, jeigu MB turėtų jai priklausantį (arba įsigyjamą) nekilnojamąjį turtą arba naudotųsi neterminuotai ar ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui perduotu nekilnojamuoju turtu (arba jo dalimi), nuosavybės teise priklausančiu fiziniam asmeniui, tai pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 straipsnio nuostatas turėtų mokėti nekilnojamojo turto mokestį. Mokesčio tarifas – nuo 0,3 proc. iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Konkretų mokesčio tarifą, kuris galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje, nustato savivaldybės taryba. Plačiau apie nekilnojamojo turto mokestį galite rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt  Konsultacinės medžiagos katalogas  Leidiniai Juridiniams asmenims apie nekilnojamojo turto mokestį.
Be to, MB gali atsirasti prievolė mokėti pridėtinės vertės mokestį. Atvejai, kuriais asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais, skaičiuoti ir mokėti PVM nustatyti PVMĮ 71, 711 straipsniuose.  
  Vadovaujantis nurodytų teisės aktų nuostatomis, jeigu mažoji bendrija pirktų prekes (dėvėtus drabužius) iš ekonominės veiklos nevykdančių fizinių asmenų ir jas parduotų Lietuvoje, tai jai prievolė registruotis PVM mokėtoja, skaičiuoti ir mokėti PVM atsirastų, kai atlygis, gautas/gautinas iš tokių pardavimų ir kitos Lietuvoje vykdomos PVM apmokestinamos ekonominės veiklos (jeigu tokia veikla būtų vykdoma per metus (12 paskutinių mėnesių) viršytų 45 000 eurų ribą.
Daugiau informacijos apie MB mokestines prievoles galite rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt  Konsultacinės medžiagos katalogas  Leidiniai  Gyventojų pajamų mokestis  Pajamų apmokestinimas  Klausimai ir atsakymai dėl mažųjų bendrijų apmokestinimo.

Ekspertai

Regina Utkienė

Regina Utkienė

Mokesčių informacijos departamento direktorė / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.