...

Del kosmetologijos kabineto įsirengimo namuose

Žinių bazė

2014.01.31

Sveiki,
Norėjau paklausti ar galiu įsirengti kosmetologijos kabinetą, kuriame atliksiu permanentinį makiažą, (A tipo grožio paslauga) nuosavame name kuriame šiuo metu gyvenu, bet jis kolkas nėra priduotas? Jau turiu išsiėmusi individualios veiklos pažymą. Domėjausi, kad dar reikalingas higienos pasas,kaip ir kur aš jį galėčiau gauti ir kokie reikalavimai? Kabinetas kuriame planuoju atlikti procedūras yra apie 10 kvadratų, šalia vonios kambario. Kadangi esu dirbanti pilnu etatu UAB’e, paslaugas galėsiu atlikti tik vakarais ir savaitgaliais. Ar tokį darbą galiu dirbti tik grožio salone?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:13

Atsakydama į Jūsų klausimą, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad galiojantys teisės aktai nustato skirtingus reikalavimus grožio paslaugoms atsižvelgiant...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:13

Atsakydama į Jūsų klausimą, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad galiojantys teisės aktai nustato skirtingus reikalavimus grožio paslaugoms atsižvelgiant į šių paslaugų rūšį. Reikėtų išskirti neinvazines grožio paslaugas, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė (tokias kaip veido ir kūno, plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro nekarpant nagų odelių paslaugos, plaukų šalinimo vašku, dekoratyvinės kosmetikos paslaugos), ir invazines grožio paslaugas (A kategorijos paslaugos, kuriai priklauso ir jūsų planuojama teikti ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslauga), kurias tiekiant bus pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais. Priklausomai nuo paslaugų pobūdžio skiriasi ir taikytini reikalavimai: invazinėms grožio paslaugoms yra taikomi griežtesni instrumentų, įrangos ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 117/2007 “Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai”. Nepamiškite, kad nepaisant to, kokio pobūdžio paslaugas teiksite, visuomet turite laikytis bendrųjų paslaugų saugos reikalavimų, t.y. teikiamos paslaugos turi būti saugios. Atsakydama į Jūsų klausimą dėl leidimo – higienos paso A kategorijos grožio paslaugų teikimui, noriu pabrėžti, kad svarbu tai, kad jį reikia gauti iš anksto, t.y. prieš pradedant vykdyti komercinę veiklą. Leidimas - higienos pasas yra skirtas užtikrinti, jog vykdomos ūkinės - komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Norint gauti leidimą – higienos pasą reikia kreiptis į Visuomenės sveikatos centrą, jo teritorinį skyrių. Šiai institucijai reikia pateikti tokius dokumentus: paraišką gauti leidimą-higienos pasą; fiziniai asmenys turi pateikti asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją; dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise; patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas, išskyrus nesudėtingus statinius. Jei visi prieš tai minėti dokumentai jau yra pateikti, apie tai pažymima paraiškoje nurodant, kokie dokumentai, kada ir kokiu tikslu leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai buvo pateikti, ir patvirtinant, kad dokumentuose nurodyti duomenys nėra pasikeitę. Užpildžius paraišką yra įvertinama, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, patikrinamos pateiktos dokumentų kopijos, patikrinama ar teisingai užpildyta paraiška. Jeigu yra pateikiami ne visi dokumentai arba paraiška yra užpildoma neteisingai, pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, ar kyla pagrįstų neaiškumų dėl statinio, kuriame numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, registracijos yra suteikiamas terminas nurodytų trūkumų ištaisymui. Gavus visus teisingai užpildytus dokumentus pradedamas atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas. Atlikus vertinimą ir konstatavus, kad komercinės veiklos sąlygos atitinka  visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, priimamas sprendimas išduoti leidimą-higienos pasą. Priėmus šį sprendimą,  pareiškėjas yra apie tai informuojamas raštu nurodant, kad privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą, kurios dydžius paminėsime vėliau kalbėdami apie patalpas, kuriose planuojate vykdyti veiklą. Be kita ko, svarbu yra ir tai, kad Lietuvos higienos normoje HN 117/2007 “Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai” yra įtvirtinti ir bendrieji reikalavimai patalpoms, kuriose bus teikiamos grožio paslaugos. T.y. teikiant grožio paslaugas turi būti šios patalpos: grožio paslaugų teikimo patalpa; laukiamasis kambarys arba paslaugų teikimo patalpoje įrengta atskira zona, skirta laukiantiems paslaugų vartotojams; personalo patalpa; pagalbinė patalpa darbo priemonėms laikyti (jos gali nebūti, jeigu yra ne daugiau kaip 3 darbo vietos ir personalo patalpoje pakanka vietos darbo priemonėms laikyti); tualetas; kitos patalpos (instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpa (arba grožio paslaugų teikimo patalpoje numatyta atskira instrumentų valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai skirta zona, skalbimo patalpa ir kt.), atsižvelgiant į teikiamų paslaugų asortimentą ir grožio paslaugų teikėjo poreikius. Atsižvelgiant į tai, kad Jūs planuojate teikti grožio paslaugas 10 kv. metrų patalpoje, atkreipkite dėmesį ir į šiuos minėtus bendruosius reikalavimus – t.y. papildomas patalpas, kurios yra būtinos, kad galėtumėte teikti tokias grožio paslaugas. Atsiminkite, kad, vadovaujantis „Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašu“, gyvenamosiose patalpose neleidžiama vykdyti komercinės veiklos. Išimtis yra nustatyta tik viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio paskirties patalpoms, kuriose grožio paslaugų teikimo veikla yra galima nepakeitus jų paskirties. Taigi, tam, kad gautumėte higienos pasą, patalpos, kuriose planuojate grožio paslaugų teikimo veiklą, turi atitikti ūkinę komercinę paskirtį. Kadangi planuojate veiklą vykdyti savo namuose, turėtumėte pakeisti patalpų paskirtį iš gyvenamosios paskirties į komercinės paskirties patalpas. Pirmiausia, atsižvelkite į tokius faktorius, kaip gyvenamojo namo dydis ir ar planuojate jame ir toliau gyventi. Jei planuojate jame ir toliau gyventi, tuomet reikia pasvarstyti apie naujo nekilnojamojo turto kadastro objekto formavimą, t.y. būsimų grožio paslaugoms vykdyti komercinių patalpų suformavimą bei naujai suformuotų patalpų paskirties pakeitimą iš gyvenamosios į komercinę. Svarbu tai, kad leidimas-higienos pasas atiduodamas pareiškėjui tik sumokėjus valstybės rinkliavą.  Ši rinkliava skiriasi priklausomai nuo nekilnojamojo turto objekto - patalpų, kuriuose bus teikiamos paslaugos, dydžio. Standartiniai mokesčiai objektams, kurių dydis yra iki 35 kv. metrų taikomas mokestis yra 155,00 Lt; atitinkamai nuo 35 iki 100 kv. metrų – 210,00 Lt;  nuo 100 iki 2500 kv. metrų – 303,00 Lt; objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų – 416,00 Lt. Priklausomai nuo teritorijos, pastatų, ar reikalavimų, taikomų asmenims atitikties, šios rinkliavos gali varijuoti ir skirtis. Patalpų paskirties keitimo bei naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo procedūra įtvirtinta statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ VII skyriuje. Formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus nustatyta tvarka užbaigtuose statyti statiniuose reglamente nurodytais būdais, rengiama Reglamente nurodytos sudėties naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema, kurią rengti turi teisę Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys (turintys teisę būti statinio projektuotojais, pavyzdžiui, architektai). Norint pakeisti patalpų paskirtį, būtina parengti patalpų paskirties keitimo projektą ir gauti savivaldybės administracijos įgalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą šiam projektui. Keičiant patalpų paskirtį jas reikėtų įrengti taip, kad šios patalpos atitiktų grožio paslaugų teikimo saugos reikalavimus. Atsižvelgdami į šias aplinkybes, siūlytume apsvarstyti galimybę ar nebūtų naudingiau nurodytai veiklai pasirinkti kitas komercinės paskirties patalpas, kadangi atskirų nekilnojamojo turto objektų suformavimas, o vėliau - gyvenamųjų patalpų paskirties keitimas ir šių patalpų įrengimas gali užtrukti ir būti brangesnis už patalpų nuomą. Atkreipkite dėmesį, kad išduodanti leidimą – higienos pasą institucija per Valstybės įmonę „Registrų centras“ tikrina statinio, kuriame numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos išrašą. Atsižvelgiant į tai, kad galėtumėte atlikti bet kokius veiksmus, nuosavybės teisė į namą, kuriame gyvenate ir planuojate vykdyti veiklą, turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre Jūsų vardu. Kitais atvejais turite turėti savininko leidimą vykdyti veiklą (žinoma, pirmiausia, leidimą pakeisti patalpų paskirtį). Atsakydama į Jūsų klausimą dėl to ar paslaugas galima teikti tik grožio salone, noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad esminis reikalavimas tokių paslaugų teikimui yra tai, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys grožio paslaugas, turi turėti leidimą-higienos pasą šiai veiklai vykdyti bei tai, kad tokie asmenys turi būti  įregistravę individualią veiklą (individualią veiklą pagal pažymą arba verslo liudijimą), arba įsteigę juridinį asmenį – individualią įmonę, mažąją bendriją ar uždarąją akcinę bendrovę. Atsižvelgiant į tai, kad Jūs jau turite individualios veiklos pažymą bei Jūsų planuojamos veiklos pobūdį ir mastą, manau, kad tai yra tinkamas pasirinkimas. Įregistravusi individualią veiklą pagal pažymą, turėsite mokėti mokesčius nuo faktiškai gaunamų pajamų. Individualią veiklą vykdantys asmenys taip pat privalo kas mėnesį mokėti įstatymo nustatyto dydžio valstybinio socialinio draudimo bei sveikatos draudimo įmokas. Individualios veiklos privalumas yra tas, kad šią veiklą nesudėtinga nutraukti. Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad individualią veiklą vykdantys asmenys yra atsakingi asmeniškai savo turtu už vykdant veiklą atsiradusias prievoles. Dėl konkrečių klausimų, susijusių su šioje konsultacijoje pateikiama informacija ir išsamesnės konsultacijos patariu kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.