...

Domenas ir prekės ženklas.

Žinių bazė

2015.02.17

Verslui sukūrėme prekinį ženklą ir užpatentavome jį kaip vaizdą bei pavadinimą. Tačiau norėdami registruoti domeną, sužinojome, kad toks jau užimtas ir naudojamas. Kas turi teisę naudoti registruoto prekinio ženklo pavadinimą domene- anksčiau užregistravę domeną ar mes, turintys Patentų biuro išduotą prekinio ženklo ir pavadinimo patvirtinimą?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 10:42

Domenas (angl. domain name) - tai unikalus internetinis adresas. Prekių ženklu laikomas bet koks žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir kuris...

Publikavimo data: 2020-01-03 10:42

Domenas (angl. domain name) - tai unikalus internetinis adresas. Prekių ženklu laikomas bet koks žymuo, kurį galima pavaizduoti grafiškai ir kuris leidžia atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kitų. Taigi, prekės ženklo pagrindinė funkcija – skiriamoji (kilmės nurodymo). Būtent dėl šios funkcijos įregistruoto prekių ženklo savininko teisės saugomos nuo tapataus ar klaidinamai panašaus žymens naudojimo, jeigu tai sąlygoja vartotojų suklaidinimą dėl prekių ar paslaugų kilmės. Jei yra įregistruotas domeno vardas, kurio pavadinimas sutampa su kito asmens turimu registruotu prekių ženklu, gali kilti reali suklaidinimo galimybė. Tačiau prekių ženklo ir domeno vardo sutapimas ne visada yra įstatymų pažeidimas. Taip yra dėl to, kad tapatūs prekių ženklai gali būti įregistruoti skirtingoms prekėms ir paslaugoms žymėti (Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 37 str., 38 str.). Domenų naudojimą reglamentuojančio įstatymo nėra, tačiau domenams turėtų būti taikoma tokia pati taisyklė. Jeigu yra įregistruotas domenas tapačiu pavadinimu kaip registruotas prekių ženklas, tačiau internetiniame puslapyje siūlomos prekės ar paslaugos skiriasi nuo tų, kurioms yra suteikta prekių ženklo registracija, manytina, kad įstatymų pažeidimas nebūtų nustatytas, kadangi tokiu atveju būtų sunku įrodyti vartotojo suklaidinimo galimybę (nebent Prekės ženklas būtų pripažintas plačiai žinomu pagal Prekių ženklų įstatymo 9 str. – yra puikiai žinomas vartotojams – atsižvelgiant į naudojimo, reklamavimo trukmę ir mastą, ženklui priskiriamą vertę – nors dar nėra įregistruotas). Jeigu internetiniame puslapyje, kurio domeno pavadinimas sutampa su prekės ženklu, būtų prekiaujama tokiomis pačiomis prekėmis ar paslaugomis, galimai būtų pažeidžiamos prekių ženklo savininko teisės, tačiau tai konstatuoti yra būtinos tam tikros sąlygos. Lietuvos įstatymuose tokios sąlygos nėra tiksliai nurodytos, todėl Lietuvos teismai taiko įstatymo analogiją. Taip pat šioje situacijoje galėtų būti taikomas 2004 m. balandžio 28 d. Europos Sąjungos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004 (toliau - Reglamentas), kuriame yra nustatomos domeno registracijos pažeidimui konstatuoti būtinos sąlygos, išvardintos Reglamento 21 straipsnyje „Ginčytini piktnaudžiavimo atvejai“. Šis straipsnis numato, kad registruotas domeno vardas gali būti panaikintas atitinkama neteismine ar teismine tvarka, kai tas vardas yra toks pat ar klaidinančiai panašus į vardą, į kurį pagal Europos Sąjungos šalių ir (arba) Bendrijos teisę pripažįstama arba nustatoma bet kokia neturtinė teisė. Į sąvoką „neturtinė teisė“ patenka ir prekių ženklų įstatymo suteiktos teisės, jei domenas jo savininko užregistruotas pastarajam neturint į tą vardą teisių ar teisėtų interesų, arba kai domenas buvo užregistruotas ar yra naudojamas nesąžiningai. Minėtame Reglamento straipsnyje išvardijama kada gali būti įrodyti teisėti interesai, bei kada gali būti įrodytas nesąžiningumas. Taigi, 1. Jei konfliktas kilo dėl tapataus registruotam prekės ženklui domeno pavadinimo kai prekės ženklas yra suteiktas skirtingos klasifikacijos prekėms ar paslaugoms žymėti negu yra prekiaujama internetiniame puslapyje, tokiu atveju prekių ženklo savininko teisės nebūtų laikomos pažeistomis, o domeno registracija būtų laikoma teisėta. 2 Jei konfliktas kilo dėl tapataus prekės ženklo pavadinimo naudojimo domene, kai prekės ženklas yra suteiktos tos pačios klasifikacijos prekėms, o domenas buvo užregistruotas jo savininkui neturint į tą vardą teisėtų interesų arba kai buvo užregistruotas ar naudojamas nesąžiningai, domeno registracija galėtų būti pripažinta pažeidžiančia prekės ženklo savininko teises ir jis galėtų reikalauti panaikinti pažeidimą bei žalos atlyginimo. Pažymiu, kad ši konsultacija yra bendrojo pobūdžio, todėl išsamesnės konsultacijos patariame kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.