...

Praktikantų priėmimas į darbą

Žinių bazė

2013.03.04

Sveiki,
Norėjau paklausti ar individualios veiklos vykdytojas gali priiminėti žmones norinčius atlikti praktiką?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Publikavimo data: 2013-03-04 13:28

Atsakydami į Jūsų klausimą, norime akcentuoti, kad praktika paprastai suprantama kaip mokymasis ir įgyjimas naujų žinių, gebėjimų praktinėje veikloje, dirbant,...

Publikavimo data: 2013-03-04 13:28

Atsakydami į Jūsų klausimą, norime akcentuoti, kad praktika paprastai suprantama kaip mokymasis ir įgyjimas naujų žinių, gebėjimų praktinėje veikloje, dirbant, veikiant organizacijoje, vadovaujant praktikos vadovui. Nors praktikanto sąvoka teisės aktuose nėra apibrėžta, praktikantais paprastai yra mokiniai, studentai, absolventai.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 48 straipsnio 8 dalyje yra numatyta, kad įmonė, įstaiga ar organizacija, jeigu studijų programoje numatyta studentų praktika, studentas bei aukštoji mokykla, sudaro praktinio mokymo sutartį; pavyzdinė studento praktinio mokymo sutarties forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-637 (Žin., 2011, Nr. 49-2383). Siauru lingvistiniu aspektu analizuojant šią įstatymo formuluotę, galima suprasti, kad studentas praktiką gali atlikti tik įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, tačiau atsižvelgiant į tai, kad darbdavio sąvoka, įtvirtinta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 16 straipsnyje, yra žymiai platesnė (darbdavys gali būti ir kiekvienas fizinis asmuo), darytina išvada, jog individualią veiklą vykdantis asmuo, nepriklausomai nuo individualios veiklos formos, taip pat gali priimti studentus (ar kitus asmenis, tarp jų mokinius, absolventus) praktikai atlikti. Tokios nuomonės laikosi ir Valstybinė darbo inspekcija. Praktinis mokymas gali būti vykdomas ne tik įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, bet ir ūkininko ūkyje, pas individualią veiklą vykdantį asmenį ar laisvą mokytoją (Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 2 str. 6 p. (Žin., 2007, Nr. 43-1627)).

Praktika gali būti mokomoji arba gamybinė. Mokomoji asmens praktika dažniausiai yra neatlygintina, tačiau šalims nėra draudžiama susitarti dėl praktikanto darbo apmokėjimo. Mokomosios praktikos atlikimo metu darbo sutartis su praktikantu nėra sudaroma (yra pasirašoma praktinio mokymo sutartis), nes praktikantas atlieka tam tikras darbo funkcijas vadovaujant praktikos vadovui, o tokia praktika yra numatyta mokymosi įstaigos programose. Tuo tarpu gamybinės praktikos atlikimo metu, kai praktikantas atlieka tam tikras darbo funkcijas savarankiškai be praktikos vadovo pagalbos (prisideda prie darbo proceso), su tokiu praktikantu turi būti sudaryta darbo sutartis. 

Apibendrinant praktiniam mokymui taikomus reikalavimus, būtina pažymėti, kad asmuo galėtų atlikti praktiką priimančiojoje organizacijoje (tarp jų ir individualią veiklą vykdantį asmenį), jei yra laikomasi šių sąlygų: (1) asmens praktika turi būti numatyta mokymosi įstaigos studijų programose; (2) priimanti organizacija (tame tarpe ir individualią veiklą vykdantis asmuo) turi gauti iš tokio asmens mokymosi įstaigos praktinio mokymo sutartį; (3) turi būti pasirašyta trišalė praktinio mokymo sutartis tarp mokymosi įstaigos, priimančios organizacijos (tame tarpe ir individualią veiklą vykdančio asmens) ir tokio asmens; (4) tokia sutartis turi būti įregistruota aukštojoje mokykloje.

Su praktikantu nesudarius darbo sutarties, pastarasis gali atlikti užduotis tik padedant praktikos vadovui. Tačiau tuo atveju, jeigu:

nesant darbo sutarties praktikantas atlieka tam tikras darbo funkcijas savarankiškai be praktikos vadovo pagalbos; ar praktikanto darbinė praktika nėra numatyta studijų programoje; ar su praktikantu nėra sudaryta praktinio mokymo sutartis, tai galėtų būti kvalifikuojama kaip įstatymų reikalavimo pažeidimas, nes toks praktikanto darbas gali būti traktuojamas ne kaip praktinis mokymasis, bet kaip nelegalus darbas. Nelegalaus darbo naudojimas darbdaviui užtraukia baudą nuo 3 tūkst. iki 10 tūkst. litų, o tokie patys veiksmai, padaryti asmens, jau bausto už šį pažeidimą, užtraukia baudą nuo 10 tūkst. iki 20 tūkst. litų už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį. Tuo pačiu galime pažymėti, kad yra buvę atvejų, kai be trišalės sutarties, tačiau esant darbdavio ir praktikanto susitarimui, praktika nebuvo laikoma nelegaliu darbu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika).

Svarbu pabrėžti, kad mokomajai praktikai atlikti asmenį priėmęs asmuo turi teisę leisti praktikantui savarankiškai, be praktikos vadovo pagalbos, atlikti jam pavestas funkcijas dalyvaujant gamyboje arba teikiant paslaugas, tik tais atvejais, jeigu priimanti organizacija (tame tarpe ir individualią veiklą vykdantis asmuo) sudaro su praktikantu darbo sutartį, paprastai trumpalaikę (ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui), nes tokiu atveju asmens praktika tampa gamybine, t.y. praktikantas savarankiškai prisideda prie darbo proceso. Rezidentų praktinio mokymo atveju šis punktas gali būti netaikomas vadovaujantis medicinos, odontologijos ir veterinarinės medicinos rezidentūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Pabaigdami paminėsime, kad šiuo metu galiojanti tvarka, pagal kurią asmenys atlieka praktiką priimančiojoje organizacijoje, yra pakankamai griežtai reglamentuojama, todėl individualią veiklą vykdantis asmuo, siekiantis priimti asmenį praktikai atlikti, privalo laikytis tiek aukščiau nurodytų reikalavimų (priešingu atveju gresia administracinė atsakomybė už nelegalų darbą), tiek bendrų bei papildomų reikalavimų (darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, susijusių su darbuotojų apsauga nuo sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių poveikio, darbo ir poilsio laiko režimo, kt.). 

Ekspertai

Dr. Tomas Bagdanskis

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.