...

Turime MB, norime pradėti veiklą, tarpininkauti, įdarbinti žmones užsienyje (Vokietijoje)

Žinių bazė

2015.05.26

Turime įkurtą MB. Šiuo metu norėtume pradėti veiklą susijusią su Vokietija, t.y. vežti Lietuvos žmones darbuotis Vokietijos įmonėse. Kaip tai apiforminti, kokį būdą geriau pasirinkti (tarpininkavimą, personalo nuomą ar pan.)?
Ar reikalingi kokie leidimai tokiai veiklai? Kaip viską teisingai sutvarkyti dokumentaliai?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Publikavimo data: 2015-05-26 11:48

Atsakydami į Jūsų klausimą analizavome Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su Jūsų išsakytais klausimais. Konsultacijoje nenagrinėjamos ir neanalizuojamos aktualios Vokietijos...

Publikavimo data: 2015-05-26 11:48

Atsakydami į Jūsų klausimą analizavome Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su Jūsų išsakytais klausimais. Konsultacijoje nenagrinėjamos ir neanalizuojamos aktualios Vokietijos teisės aktų nuostatos ir reikalavimai, kurie yra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl tam tikros veiklos modelio pasirinkimo ir veiklos teisėtumo Vokietijoje. Vokietijoje yra įtvirtintas skirtingas reglamentavimas, todėl dėl Vokietijos teisės nuostatų reikėtų kreiptis į Vokietijos kompetentingas institucijas ir (arba) teisininkus.

Paprastai Jūsų nurodytoje situacijoje renkamasi iš trijų galimų modelių: personalo nuoma, darbuotojų siuntimas į Vokietiją pagal civilines rangos sutartis atlikti darbų ar teikti paslaugų, tarpininkavimas surandant reikiamą darbuotoją (personalą).

Lietuvoje personalo nuomą (įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmone)  reglamentuoja Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas. Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones atveju, laikinieji darbuotojai įdarbinami laikinojo įdarbinimo įmonėse turint tikslą juos pagal laikinojo įdarbinimo sutartis siųsti laikinai dirbti laikinojo darbo naudotojų naudai, pastariesiems prižiūrint ir vadovaujant. Taigi, laikinojo įdarbinimo įmonės yra atsakingos už įdarbinimo bei kitų dokumentų tinkamą užpildymą, įskaitant bet neapsiribojant laikinojo darbo sutarties sudarymą, mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą bei mokėjimą, privalomų pranešimų teikimą. Įdarbinimo įmonė, siekdama įgyvendinti darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, privalo įsitikinti, kad siunčiami dirbti laikinieji darbuotojai dirbs darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus atitinkančiomis darbo sąlygomis. Įdarbinimo įmonės ir darbo naudotojo santykiai grindžiami jų raštu sudaryta laikinojo įdarbinimo sutartimi. Šioje sutartyje turi būti nurodoma laikinojo darbuotojo (laikinųjų darbuotojų) kvalifikacija, darbo funkcijos, darbo režimas, laikinojo darbuotojo (laikinųjų darbuotojų) mokymo, siuntimo ir atšaukimo iš darbo, dirbto darbo naudotojui, tvarka.

Siunčiant darbuotojus į Vokietiją pagal civilines rangos sutartis atlikti darbų ar teikti paslaugų su klientu Vokietijoje sudaroma rangos sutartis dėl darbų atlikimo/paslaugų teikimo. Tokiu atveju, įmonė, siunčianti darbuotojus atlikti darbų ir/ar teikti paslaugų, yra atsakinga bei prisiima riziką už atliktų darbų/suteiktų paslaugų kokybę bei atlyginimą gauna už darbų rezultatą (laikinojo įdarbinimo atveju paprastai laikinojo įdarbinimo įmonė nėra atsakinga už darbų /paslaugų rezultatą, nes darbuotojai dirba kontroliuojami ir prižiūrimi darbo naudotojų, atlyginimas dažniausiai siejamas su darbuotojo dirbtų valandų skaičiumi – ne su pasiektu rezultatu). Su darbuotojais tokiu atveju sudaroma darbo sutartis, darbuotojai komandiruojami laikinai dirbti į Vokietiją. Įdarbinimo įmonė, siunčianti darbuotojui dirbti į Vokietiją, yra atsakinga už dokumentų tinkamą užpildymą, įskaitant bet neapsiribojant, darbo sutarties sudarymą, mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą bei mokėjimą, privalomų pranešimų teikimą.
Tarpininkavimo atveju, tarpininkavimo įmonė darbo ieškančiam žmogui padeda surasti darbdavį ir su juo sudaryti darbo sutartį ar darbdaviui, ieškančiam darbuotojo, suranda jo reikalavimus atitinkantį asmenį. Darbo sutartis sudaroma ne su tarpininkavimo įmone, bet tiesiogiai su darbdaviu, kuris atsakingas už tinkamą dokumentacijos tvarkymą, mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą bei mokėjimą, privalomų pranešimų teikimą.  Tarpininkavimo įmonė sudaro sutartis su darbdaviu, ieškančiu darbuotojų ir/arba su darbuotoju, ieškančiu darbo. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos darbuotojui turi būti teikiamos nemokamai (Darbo kodekso 88 str. 1 d.), t.y. už tarpininkavimą įdarbinant iš darbo ieškančio asmens negalima rinkti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių (Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl privačių įdarbinimo agentūrų (Nr. 181), 7 str., įtvirtinta Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų ratifikavimo“. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikianti įmonė turi teikti Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jos nustatyta tvarka ir terminais informaciją apie savo statusą ir veiklą, fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas.

Praktikoje visi veiklos modeliai galimi ir veikia, o kiekviena įmonė sprendžia, kuris verslo modelis, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus aspektus bei rizikas, o taip pat veiklos modelio pelningumą, mokestinius aspektus yra priimtiniausias įmonei.

Įgyvendinant 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, priimtas Darbo kodekso 87, 88 straipsnių pakeitimo ir 90 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas, kuriuo atsisakyta įdarbinimo užsienyje tarpininkavimo veiklos licencijavimo. Nuo 2010 m. sausio 5 d. Lietuvoje įdarbinimo užsienyje agentūros prilyginamos kitoms paslaugas teikiančioms įmonėms, todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nebeišduoda licencijų verstis šia veikla. Fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, turi pateikti Lietuvos darbo biržai informacinį pranešimą apie savo statusą ir asmenims suteiktas paslaugas kaip nustatyta Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos apraše, patvirtintame 2010 m. sausio 6 d. Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu Nr. V-1. Leidimų ir/ar licenzijų, siekiant užsiimti laikinojo įdarbinimo veikla Lietuvoje nereikia. Vokietijoje, mūsų žiniomis, siekiant užsiimti laikinojo įdarbinimo veikla, būtina licenzija, išduota Vokietijos kompetentingos institucijos, tačiau tiksliau dėl visų veiklos modelių teisėtumo reikalavimų Vokietijoje reiktų kreiptis į Vokietijos kompetentingas institucijas ir/ar teisininkus. Komandiruojant darbuotoją dirbti į Vokietiją ar teikti paslaugų Vokietijoje tam tikrais atvejais būtina iš anksto informuoti Vokietijos kompetentingas institucijas apie į Vokietiją komandiruojamus darbuotojus (pvz.:statybos pramonėje). Tam tikrais atvejais nustatyta pareiga Vokietijos kompetentingas institucijas informuoti apie veiklos grafiką. Dėl detalesnės informacijos reikėtų kreiptis į Vokietijos kompetentingas institucijas ir (arba) teisininkus.

Pažymėtina, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Dr. Tomas Bagdanskis

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.