...

Kada uždarąją akcinę bendrovę kurti buvo lengviau: dabar ar prieš dvidešimt metų?

Verslas

2011.12.03

Autorius: Andrius Guginis

Temos: .

Kada uždarąją akcinę bendrovę kurti buvo lengviau: dabar ar prieš dvidešimt metų?

Kada pradėti verslą – dabar ar prieš dvidešimt metų – buvo lengviau? Andriaus Ufarto/BFL nuotr.

„bzn start“ aiškinasi, kada pradėti verslą – dabar ar prieš dvidešimt metų – buvo lengviau. Turime pavyzdį – pono Petro uždarąją akcinę bendrovę (UAB). Jis verslą pradėjo 1990 metais, jo sūnus, Jonas, 2011-aisiais paseks tėvo pėdomis ir ims kurti savo verslą. Tėvas jau kuris laikas negyvena Lietuvoje ir ne itin tiksliai žino, kaip per tuos metus, nuo 1994-ųjų, kai jis buvo priverstas išvykti, šalyje pasikeitė verslo sąlygos. „bzn start“ pasiekė sūnaus laiško tėvui kopija – čia jis išsamiai išdėstė visus UAB kūrimo ir valdymo niuansus.

Mielas tėti,

Tikiuosi, kad gyvenimas Tenerifėje, Puerto de la Cruzo apylinkėse, vakarais žiūrint į Atlanto vandenyno bangas, yra mielas ir ramus. Grįžęs į Lietuvą, sugalvojau kurti verslą ir prisiminiau savo jaunystės laikus ir tavo pirmąją UAB „Ragai ir kanopos“. Sekėsi mums gerai, nors ir buvo 1991-ųjų pabaiga, blokada ir prekių trūkumas, bet Jūsų prekyba ir suktumas, Jūsų, mielas tėveli, tiesmukumas, pašėlusio verslininko, kartkartėmis net panašaus į Pamplonos gatvėmis bėgantį bulių, įvaizdis ir nuojauta sukrovė mums fantastiškus turtus. Ačiū Jums už tai. Tėveli, neseniai grįžau iš JAV ir nusprendžiau pradėti dirbti pats sau. Konsultavausi su čionykščiais teisininkais, klausinėjau, kada buvo lengviau – dabar ar tuomet Jums, mano mielas tėveli, įkurti UAB. Man pasisekė labiau nei Jums. Vis dėlto verslo sąlygos tapo lengvesnės ir paprastesnės.

Persiunčiu Jums laišką. Įdėmiai skaitykite ir, jei kas nors nėra aišku, mielai klauskite. Teisininkai sako, kad dabar UAB įkurti lengviau, ir pateikia keletą argumentų:

greitesnė ir paprastesnė steigimo procedūra (nebeliko atskirų – įstatų registravimo ir bendrovės registravimo – procedūrų, atskiros „firmos vardo“ ekspertizės Valstybiniame patentų biure dėl jo atitikimo teisės aktų reikalavimus ir valstybinės lietuvių kalbos taisykles, galimybė teikti steigimo dokumentus Juridinių asmenų registrui per notarą, greitesnis notarų darbas, įregistravimo terminai sutrumpėjo nuo 15 iki 3 darbo dienų);

gali steigti ir vienas asmuo (1990–1992 metais – mažiausiai du steigėjai), neliko draudimo komerciniams bankams steigti bendroves;

nebeliko reikalavimo, kad UAB turi turėti ir vadovą, ir vyr. finansininką. Šiuo metu UAB gali sudaryti sutartį su apskaitos paslaugas teikiančia bendrove dėl apskaitos paslaugų teikimo, tokiu būdu taupomos bendrovės sąnaudos, nes nėra įdarbinamas papildomas darbuotojas;

nebeliko privalomo reikalavimo, kad UAB turėtų revizorių (akcininkų pasirinkimu UAB gali sudaryti sutartį su audito įmone), būtų sudaryta administracija (šiuo metu bendrovėje gali būti įdarbintas tik vienas darbuotojas – vadovas: tai patogu, jei įmonė dar nepradėjusi vykdyti veiklos, nes nereikia skirti daug lėšų įvairių darbuotojų (finansininko, revizoriaus ir pan.) atlyginimams;

beveik visi bendrovės steigimo veiksmai gali būti atliekami įgalioto asmens (steigėjai turi tik išduoti įgaliojimą ir apmokėti įstatinį kapitalą), įgaliotas asmuo gali steigėjo (-ų) vardu pasirašyti ir visus su steigimu susijusius dokumentus ir prašymus;

steigimo sutarčiai nebūtina notarinė forma, be to, neliko reikalavimo notariškai tvirtinti steigėjų parašų įstatuose;

teikiant dokumentus notarui, nebūtina pateikti jų vertimo į lietuvių kalbą, jei dokumentai parengti notarui suprantama užsienio kalba (tačiau teikiant steigimo dokumentus Juridinių asmenų registrui, šių dokumentų oficialus vertimas į lietuvių kalbą privalomas);

supaprastinti reikalavimai norintiems UAB pavadinime naudoti Lietuvos vardą (anksčiau daugeliu atvejų reikėdavo gauti teisingumo ministro leidimą);

supaprastinti reikalavimai įstatų turiniui (pvz., nebūtina vardyti visų ketinamų vykdyti veiklos rūšių, nurodyti buveinės, vienos rūšies akcijų keitimo į kitos tvarkos, apmokėjimo už akcijas tvarkos, visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos ir sušaukimo tvarkos, jei nesiskiria nuo numatytos LR Akcinių bendrovių įstatyme, pelno paskirstymo taisyklių, bendrovės reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos ir kt.);

galimybė rezervuoti pageidaujamą steigiamos bendrovės pavadinimą Juridinių asmenų registre iki steigimo, tačiau ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui;

galimybė steigti UAB ir (arba) rezervuoti pavadinimą elektroniniu būdu, galimybė apmokėti steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą elektroniniu būdu;

galimybė naudoti standartinius teisės aktais patvirtintus UAB steigimo dokumentus;

galimybė atsiskaityti su notaru mokėjimo pavedimu (anksčiau – tik grynaisiais), o su Juridinių asmenų registru – tiek pavedimu, tiek mokėjimo kortele (anksčiau – tik grynaisiais);

įsteigus UAB, steigėjui arba įgaliotam asmeniui SMS žinute į nurodytą mobilųjį telefoną išsiunčiamas prisijungimo kodas prie Juridinių asmenų registro ESI išrašų duomenų bazės. Tokiu būdu steigėjas arba įgaliotas asmuo net neišėjęs iš namų arba biuro gali atsispausdinti teisinę galią turintį dokumentą, patvirtinantį UAB įsteigimą ir visus duomenis apie ją.

Matote, mano mielas tėveli, laikai keičiasi – dabar ir Lietuvoje jau galima pradėti dirbti ir kurti verslą. Teisininkų paklausiau, kaip per tuos metus, kol aš užaugau ir išvykau, išsimokslinau ir parvykau atgal, kito mokesčiai ir ką mums, pradedantiesiems, reikėtų žinoti apie mokesčius ir jų mokėjimą. Net neabejoju, kad dabar Jūs padėjote į šoną savo mėgstamą serijos „Kaip uždirbti nieko nedirbant“ knygą ir įdėmiai įsigilinsite į visus mokesčių pasikeitimus. Asmeniškai aš, sekdamas Jūsų pėdomis, norėčiau visai nemokėti mokesčių, bet kartais pagalvoju, kad norėčiau likusią gyvenimo dalį praleisti ramiai, niekur nevažiuodamas, nebėgdamas ir net nesislėpdamas nuo savo šešėlio. Suprantu, Jūs jau Tenerifėje daugiau kaip penkiolika metų. Kaip greitai bėga laikas, ar ne? Rodos, dar neseniai uždirbote pirmą milijoną, antrą, trečią, rodos, dar tik vakar į mūsų namus buvo atvykę pareigūnai ir ieškojo įkalčių, dokumentų, įrodančių, kad slepiame mokesčius, apiplėšinėjame valstybę, tačiau neradę įkalčių pažadėjo atvykti vėliau. Su jais išvykote ir Jūs. Kaip aš augau, dėl laiko stokos nepasakosiu. Ne apie tai čia laiškas. Nekaltinu Jūsų už tai, kas įvyko. Mes jau suaugome ir pažadame, tikrai, kai įsitikinsime, jog mūsų neseka, aplankysime Jus. Grįžkime prie reikalo. Toliau pateikta informacija apie mokesčių kaitą gimtojoje šalyje. Taigi…

– Gyventojų pajamų mokestis, skaičiuojamas nuo bet kurio darbuotojo (tiek direktoriaus, tiek bet kurio kito) atlyginimo – šiuo metu taikomas 15 proc. tarifas (anksčiau – 18 proc. tarifas).

– Pajamų iš paskirstytinojo pelno (dividendų) apmokestinimas, taikomas UAB akcininkui (-ams) – šiuo metu taikomas 20 proc. tarifas (anksčiau – 15 proc. tarifas).

– Socialinio draudimo ir susijusios įmokos, skaičiuojamos nuo bet kurio darbuotojo atlyginimo

šiuo metu darbdavio mokama dalis – socialinio draudimo įmoka 30,98 proc.; įmoka į Garantinį fondą 0,1 proc.;

šiuo metu darbuotojo mokama dalis – sveikatos draudimas 6 proc.; pensijų ir socialinis draudimas 3 proc.

Anksčiau buvo taikomas bendras 31 proc. socialinio draudimo įmokos tarifas (darbdavio mokama dalis sudarė 30 proc., darbuotojo – 1 proc.), taigi socialinio draudimo įmokos, palyginti su 1990–1992 metais, išaugo 9,98 proc.

Pelno mokestis – šiuo metu taikomas 15 proc. tarifas (nuo 1990 metų, kai galiojo 35 proc. tarifas, palaipsniui mažėjo). Pagal dabar galiojančius teisės aktus metinė pelno mokesčio deklaracija yra teikiama kartą per metus – pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos. Anksčiau pelno deklaracijos (pelno mokesčio apyskaitos) turėjo būti teikiamos pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui. Pridėtinės vertės mokestis – šiuo metu taikomas

21 proc. tarifas (mokestis palaipsniui didėjo nuo 18 proc.).

Baigdamas šį trumpą, meilės kupiną laiškelį, norėčiau priminti dar vieną mamos pasakotą istoriją. Anądien ji man vis kartojo, kad kadaise Jūs su ponu Chose Manueliu Ibakana, veikiausiai 1992 metais, buvote sumanęs kartu steigti bendrovę. Karštakošis ispanas, anot mūsų gerosios šeimos moters, ne kartą prarado savitvardą, bemindamas įvairiausių valstybinių institucijų slenksčius. Galiausiai susidėjo daiktus ir išvažiavo į Tenerifę. Pasidomėjau, ar dabar, 2011 metais, tam pačiam ispanui būtų lengva įsteigti įmonę mano ir Jūsų (aš bent tikiuosi, kad vis dar, nepaisydamas visų užgriuvusių negandų, esate šios šalies pilietis ir išlaikėte savigarbą juo likti) šalyje. Galiu drąsiai pareikšti, kad bendrų – lietuvių ir nelietuvių (jie net nežino, kiek jie netenka, kad yra nelietuviai!) – įmonių steigimo procesas dabar lygiai toks pat, kaip į parduotuvę nueiti nusipirkti ekologiško pieno. Paminėsiu kelis palengvinimus, kurie mano studijų draugams Johnui ir Terry padės kartu su vietos verslininkais kurti Rytų Europos Silicio slėnį. Taigi:

a. neliko reikalavimo bendrovės steigimo sutartį ir steigėjų parašus įstatuose tvirtinti notariškai, todėl užsieniečiui arba užsienio įmonės atstovui visiškai nebereikia vykti į Lietuvos Respubliką (anksčiau reikėdavo net kelis kartus) – pakanka išduoti notariškai ir apostile patvirtintą arba legalizuotą įgaliojimą asmeniui, kuris pagal šį įgaliojimą turi teisę atlikti visus su bendrovės steigimu susijusius veiksmus (išlieka tik pareiga apmokėti įstatinį kapitalą);

b. steigėjui nereikia asmeniškai atvykti į Lietuvą, norint apmokėti steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą – šiuo metu tai galima padaryti banko mokėjimo pavedimu tiesiai iš užsienio ir pinigai po kelių dienų pasiekia banko sąskaitą Lietuvoje;

c. kitos prie UAB steigimo nuo a iki d ir nuo g iki m (imtinai) punktuose paminėtos priežastys.

Mielas tėve, nors ir nepažinčiau Jūsų gatvėje, visus Jūsų draugus, tikėdamas vien tik Jūsų rekomendacija, kviečiu steigti savo UAB mano ir Jūsų šalyje. Tik nepamirškite pranešti, kad kiekvienas jūsų draugas, jei jis yra fizinis asmuo, turi pateikti tik savo asmens dokumento kopiją, o juridinis asmuo (koks „Chose Girls Entertaiment Company“) – savo steigimo dokumentus ir išrašą iš užsienio šalies Juridinių asmenų registro, kuriame turi būti nurodyti asmenys, turintys parašo teisę užsienio juridinio asmens vardu. Visi teikiami dokumentai turi būti su originaliu juos išdavusios įstaigos herbiniu antspaudu (arba teikiamos jų notariškai patvirtintos kopijos) ir patvirtinti apostile arba legalizuoti užsienio šalies įstatymų nustatyta tvarka. Atminkite, kad bendrovės steigimo procesas yra paprastesnis, jei steigėjas yra užsienio fizinis, o ne juridinis asmuo.

Esu dėkingas už tai, kad vis dar galiu rašyti laiškus Jūsų prieš beveik dvidešimt metų nurodytu adresu.

Don Petras, Tenerifa, Spain, Iki pareikalavimo

Jus mylintis sūnus Jonas, linkėjimai iš Lietuvos

Organizuojate renginį?

Tuomet „bzn start” gali pasiūlyti puikią galimybę išviešinti Jūsų renginį ir padėti pritraukti potencialių dalyvių.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.