...

Skiriama finansinė parama investuojantiems į aplinkosaugos sprendimus

Verslas

2023.08.10

Autorius: bzn start

Temos: .

Skiriama finansinė parama investuojantiems į aplinkosaugos sprendimus

Diana Martinavičė // Įmonės archyvo nuotr.

Inovacijų agentūra skelbia naują kvietimą „EcoInovacijos“, kuriuo mažos, labai mažos ir vidutinės (MVĮ) pramonės įmonės Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione skatinamos investuoti į aplinkosaugos sprendimų diegimą savo ekonominėje veikloje. Finansavimu siekiama padėti gamybos įmonėms mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos modelio. 

„Šis kvietimas – galimybė Lietuvos pramonės MVĮ įsivertinti savo poveikį aplinkai, rasti būdų jį sumažinti ir rinkai pasiūlyti tvaresniu būdu sukurtą produkciją bei tuo pačiu įgyti konkurencinį pranašumą“, – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė Iveta Paludnevičiūtė.

Įmonės galės sumažinti gaminamos produkcijos poveikį gamtai

„Pasinaudojusios šia finansavimo priemone ir atliekant gaminių ekologinį projektavimą, bendrovės gali sumažinti savo gaminamos produkcijos poveikį gamtai visame jos būvio cikle – pradedant žaliavų, turinčių kenksmingų medžiagų, pakeitimu ar atsisakymu, baigiant tvaresnės ir lengviau perdirbamos gaminio pakuotės projektavimu“, – sako Inovacijų agentūros Verslo skatinimo skyriaus vadovė Diana Martinavičė.

Kvietimo lėšomis galima finansuoti aplinkos apsaugos vadybos sistemos įdiegimą. Tai tarptautiniu lygmeniu pripažinta aplinkosaugos metodų sistema, kuria siekiama užtikrinti sklandų įmonės procesų funkcionavimą, įvedant ES standartus, identifikuojant ir sprendžiant aplinkosaugos problemas. Taip pat šio kvietimo lėšomis galima finansuoti gamybos technologinį auditą, leidžiantį aprašyti gamybos procesą nuo žaliavų pasirinkimo iki galutinio produkto pateikimo rinkai bei nustatyti pagrindines aplinkosaugos problemas ir švaresnės gamybos galimybes.

„Auditas ir švaresnės gamybos vertinimas naudingas tuo, kad atskleidžia galimybes ir metodus spręsti įmonių su aplinkosauga susijusias problemas, tuo pačiu didinant gamybos efektyvumą, optimizuojant procesus ir užtikrinant racionalų išteklių panaudojimą“, – sako D. Martinavičė.

Finansuos ekologinį ženklinimą

Taip pat šiuo kvietimu galimas ekologinio ženklinimo finansavimas – tai produktų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas. Svarbu, kad tai būtų gaminių ar paslaugų I tipo ekologinis ženklinimąs pagal standarto reikalavimus. Priemonės „EcoInovacijos“ galimi pareiškėjai yra ne trumpiau kaip 1 metus Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione veikiančios mažos, labai mažos ir vidutinės (MVĮ) pramonės įmonės, kurių metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje ir per pastaruosius vienus finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo ne mažesnės kaip 50 tūkst. eurų.

Galima bus finansuoti iki 50 proc. projekto išlaidų

Didžiausia galima projektui skirta finansavimo suma – 80 tūkst. eurų, mažiausia – 15 tūkst. eurų. Šios priemonės lėšomis galima finansuoti iki 50 proc. savo projekto išlaidų. Bendrai projektinėms veikloms įgyvendinti skiriama iki 1 mln. Eur ES investicijų lėšų.

„Finansavimo dydis ir pobūdis priklauso nuo projekto įgyvendinimo planą teikiančios įmonės planuojamų veiklų. Didžiausias – iki 33 tūkst. Eur finansavimas – skiriamas Ekologinio ženklinimo ir sertifikavimo veiklai, Ekologinio projektavimo veiklai skiriama – iki 15 tūkst. Eur, gamybos technologiniams auditams – iki 12 tūkst. Eur, o siekiantiems savo įmonėse diegti aplinkos apsaugos vadybos sistemas – iki 5 tūkst. eurų“, –  sako D. Martinavičė.

Gavę finansavimą paraiškų teikėjai projekto veiklas turės pradėti įgyvendinti per 3 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo datos, o užbaigti – ne vėliau kaip per 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

Paraiškas Inovacijų agentūrai galima teikti iki šių metų spalio 12 dienos. Išsamiai šis kvietimas ir jo sąlygos aprašomas Europos Sąjungos investicijų tinklalapyje, o visais su kvietimais susijusiais klausimais konsultuoja Inovacijų agentūros ekspertai.

Lietuvos ekonomikai stiprinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki 2023 m. pabaigos paskelbs kvietimų, kurių bendra vertė sieks beveik 1 mlrd. Eur, iš jų – 165,2 mln. Eur numatyta skirti pramonės perėjimui link neutralios klimatui ekonomikos.

Organizuojate renginį?

Tuomet „bzn start” gali pasiūlyti puikią galimybę išviešinti Jūsų renginį ir padėti pritraukti potencialių dalyvių.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.