...

Investuoja 18 mln. Eur į naują rizikos kapitalo priemonę

Verslas

2021.05.27

Autorius: bzn start

Temos: .

Investuoja 18 mln. Eur į naują rizikos kapitalo priemonę

K. Motiejūnas Asmeninio albumo nuotr.

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ruošia naują 18 mln. eurų vertės rizikos kapitalo finansinę priemonę startuoliams „Akceleratorius 2“. Priemonei įgyvendinti bus atrenkami du fondų valdytojai. Jie turės įsteigti ir valdyti po du naujus rizikos kapitalo fondus. Planuojama, kad suderinus atrankos sąlygas, kvietimas šių naujų fondų valdytojų atrankai bus paskelbtas vasaros pradžioje. Pirmosios investicijos verslą pasieks 2022 metais.

„Su mentorių pagalba startuoliai ne tik auga 4 kartus greičiau, tačiau ir pritraukia net 7 kartus daugiau rizikos kapitalo nei savarankiškai augančios novatoriškos įmonės. Akceleratoriuose vykstančios veiklos, kurių metu startuoliai dalijasi patirtimi ir gauna konsultacijas bei finansines galimybes greičiau augti, be abejonės, yra itin svarbus etapas. Tačiau pamatu startuolių atsiradimui ir susiformavimui vis dėlto yra iki-akceleravimo programos. Su naująją priemone itin daug dėmesio bus kreipiama verslo idėjų generavimui, komandų formavimui bei jų mentorystei“, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Du fondai

Anot K. Motiejūno, finansinę priemonę „Akceleratorius 2“ įgyvendins du atrinkti finansų tarpininkai – fondų valdytojai. Jie turės pritraukti į fondus ne mažiau kaip 10 proc. privačių lėšų ir įsteigti  priešankstyvosios stadijos fondą (angl. Pre-seed Fund) ir ankstyvosios stadijos fondą (angl. Seed Fund).

Priešankstyvosios stadijos fondas įgyvendins tris programas: iki-akceleravimo programą, akceleravimo programą ir mažų sumų investavimą į labai mažas, mažas įmones. Įgyvendinant iki-akceleravimo programą, pagrindinis dėmesys bus skiriamas organizuojant renginius. Juose generuojamos verslo idėjos, fiziniai asmenys, dirbantys su inovacijomis, bus kviečiami burti komandas. Planuojama, kad kiekvieno fondo valdytojo organizuojamoje iki-akceleravimo programoje dalyvaus ne mažiau kaip 120 dalyvių. Iš jų bus suformuotos 30-35 komandos. Akceleravimo programa bus skirta stiprinti komandas, auginti jų kompetencijas ir toliau vystyti produktus. Programos dalyviams bus pasiūlytos mentorystės ir konsultacijų paslaugos. Planuojama, kad per per trejus metus, kiekvienas fondo valdytojas įgyvendins ne mažiau kaip 3 akceleravimo programas, akceleruos ne mažiau kaip 45 įmones. Jos iš dalies ar visiškai bus įsteigtos iš iki-akceleravimo programos dalyvių. Visoms akceleruojamoms įmonėms bus suteikiamos pradinės rizikos kapitalo investicijos.

Antrasis priemonės rizikos kapitalo fondas vykdys  investicijas į priešankstyvojoje ir ankstyvojoje stadijose esančias labai mažas, mažas įmones. Numatoma, kad ne mažiau kaip 70 proc. fondui skirtų lėšų turės būti investuota į įmones, kurios dalyvavo priešansktyvosios stadijos fondo akceleravimo programose.

„Šiuo metu INVEGA sėkmingai įgyvendina du akceleravimo fondus. Jie suteikia startuoliams žinių ir finansavimą, tačiau veikla jau artėja prie pabaigos. Tam, kad startuoliai galėtų toliau augti, planuojame paleisti dar du akceleratorius pagal rizikos kapitalo priemonę „Akceleratorius 2“. Taip jaunam verslui bus teikiama nuosekli pagalba lėšomis ir žiniomis“, – teigia INVEGOS direktorius.

Specifinė kryptis

K. Motiejūnas pabrėžia, kad planuojama, jog naujieji fondai bus glaudžiai susiję su investicijomis, kurios padės siekti tvarumo tikslų aplinkosaugos, socialiniais ir energetinio efektyvumo aspektais. Fondų investicijos bus nukreiptos į ilgesnio laikotarpio tvaresnę veiklą.

Priemonė „Akceleratorius 2“ įgyvendinama iš Inovacijų skatinimo fondo, kuris buvo įsteigtas 2020 m. gruodžio 30 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos bei INVEGOS, ir yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Inovacijų skatinimo fondo paskirtis – užtikrinti tvarų skatinamąjį finansavimą, kuriuo būtų skatinamos investicijos į fundamentinius mokslinius tyrimus ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, inovacinę veiklą ir jos plėtrą. Siekiant ilgalaikių tvarumo tikslų, didesnis finansavimas yra labai svarbus, todėl numatoma, kad fondas ateityje bus finansuojamas iš įvairių viešųjų finansų šaltinių, įskaitant 2021– 2027 metų ES struktūrinių fondų lėšas.

Organizuojate renginį?

Tuomet „bzn start” gali pasiūlyti puikią galimybę išviešinti Jūsų renginį ir padėti pritraukti potencialių dalyvių.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.