...

Naudotų automobilių prekyba

Žinių bazė

2020.02.27

Laba diena, mūsų įmonės pagrindinė veikla yra miško uogų, grybų supirkimas, perdirbimas bei didmeninė prekyba. Ar galime vykdyti papildomą veiklą – naudotų automobilių prekybą (naudotų automobilių pirkimas iš Vokietijos ir pardavimas Lietuvoje)? Kokie taikomi reikalavimai įmonėms? Jei norime įsirengti aikštelę, ar reikia gauti leidimą?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Neringa Trinskienė

Regionų koordinatorė / VšĮ Versli Lietuva

Publikavimo data: 2020-05-08 12:31

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad juridiniai asmenys gali vykdyti bet kokią – LR teisės aktams neprieštaraujančią veiklą ir, jei...

Publikavimo data: 2020-05-08 12:31

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad juridiniai asmenys gali vykdyti bet kokią – LR teisės aktams neprieštaraujančią veiklą ir, jei ta veikla reikalauja licencijų ar leidimų, juridinis vienetas jas išsiima. Taigi, Jūs, turėdami juridinį vienetą, galite vykdyti bet kokią papildomą veiklą. Prekyba dėvėtais automobiliais nereikalauja atskirų licencijų ar leidimų, tačiau jei Jūs planuojate įkurti dėvėtų automobilių aikštelę ir užsiimti automobilių laužyno veikla, tokiu atveju Jums bus būtina įgyti Pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą bei taršos leidimą, kuriuos taip pat išduoda Aplinkos apsaugos agentūra. Išsamesnę informaciją apie šiuos leidimus, jų išdavimo procesą, terminus bei mokesčius galima rasti portaluose www.verslilietuva.lt bei www.gamta.lt. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede yra nurodytos ūkinės veiklos, kurioms turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Minėto priedo 11.8. punkte yra nurodyta „metalo laužo, įskaitant nereikalingas transporto priemones, saugyklų įrengimas (kai įrengiamas didesnis kaip 0,5 ha plotas)“ veikla. Atsižvelgiant į tai, norint užsiimti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veikla, reikėtų kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl atrankos dėl poveikio aplinkai įvertinimo. Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Norint užsiimti šia veikla, reikės gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją. Vykdant šią veiklą reikėtų vadovautis eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 (toliau – Taisyklės), kuriose nustatyti pagrindiniai reikalavimai transporto priemonių atliekų susidarymo prevencijai, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimui, apdorojimui, išmontavimui, jų dalių pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui. Šios Taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir yra taikomos transporto priemonėms ir eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms bei jų dalims ir medžiagoms nepriklausomai nuo to, kaip transporto priemonė prižiūrima arba remontuojama ją naudojant, ar ji surinkta iš gamintojo pateiktų dalių, ar iš kitų dalių, kurios, kaip atsarginės arba keičiamosios dalys, atitinka šiai sričiai taikomus reikalavimus. Svarbu paminėti, kad pavojingas atliekas tvarkantys vadovaujantys darbuotojai bei specialistai, atsakingi už pavojingų atliekų surinkimą, saugojimą, naudojimą, perdirbimą ir šalinimą, turi turėti atestatus, patvirtinančius jų kvalifikaciją bei profesinį pasirengimą. Pavojingųjų atliekų tvarkymo ūkio subjektų atsakingų darbuotojų mokymus vykdo Aplinkos ministerijos įgaliotos organizacijos: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas ir VšĮ „Aplinkos vadybos ir audito institutas“. Atestavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-287 „Dėl Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių atsakingų darbuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ūkio subjektai, kurie užsiima atliekų surinkimo ir apdorojimo veikla, turi registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre, kaip tai yra nustatyta Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo, Registro veiklos pradžios nustatymo“ ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro taisyklių patvirtinimo“.

Ekspertai

Neringa Trinskienė

Neringa Trinskienė

Regionų koordinatorė / VšĮ Versli Lietuva

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.