...

Mano šeimai priklauso žemės sklypas netoli Kretingos. Norėtume įrengti kempingą. Ar reikia tam leidimų?

Žinių bazė

2012.08.30

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Gintautas Bartkus

Vadovaujantysis partneris, advokatas / Deloitte Legal

Publikavimo data: 2012-08-30 10:16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių...

Publikavimo data: 2012-08-30 10:16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“ VI skirsnio 8.13.4. punktu, kempingu yra laikomi mobilieji (laikinieji) ar stacionarūs pastatai (nameliai), skirti apgyvendinimo paslaugoms teikti ir esantys apgyvendinimo paslaugoms teikti suplanuotoje aikštelėje ir įrengtoje teritorijoje (kempinge), kurioje turistai apgyvendinami palapinėse, mobiliuosiuose (laikinuosiuose) ar stacionariuose nameliuose, ir yra sudarytos sąlygos statyti transporto priemones.

Kempingas gali teikti ir reklamuoti savo apgyvendinimo paslaugas tik tada, kai atitinka Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – TĮ) bei  įsakymo nustatytus klasifikavimo reikalavimus ir turi galiojančius dokumentus dėl atitinkamų higienos normų bei kitais teisės aktais nustatytų reikalavimų įvykdymo.

Turizmo įstatymas numato privalomąjį kempingų klasifikavimą. Klasifikavimą vykdo speciali tarpžinybinė Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija. Klasifikavimo reikalavimų sistemą sudaro atitinkami rodikliai (kriterijai) ir keturių žvaigždučių vertinimo skalė (aukščiausias įvertinimas yra 4 žvaigždutės, žemiausias įvertinimas – 1 žvaigždutė). Klasifikuojant vadovaujamasi detaliuoju kempingų klasifikavimo reikalavimų sąrašu, apimančiu reikalavimus, keliamus kempingo teritorijai, inžinerinei įrangai, patalpoms ir bendrojo naudojimo įrenginiams, paslaugoms, saugumui bei reikalavimai darbuotojų skaičiui bei kvalifikacijai (detalusis kempingų reikalavimų sąrašas pateikiamas įsakymo I priede).

Paraiška dėl kempingo klasifikavimo pateikiama Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijai, prašant įvertinti kempingą ir suteikti jam klasę. Su paraiška pateikiama užpildyta kempingo klasifikavimo anketa, higienos paso-leidimo kopija, priešgaisrinės saugos pažymėjimo kopija, juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija bei apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės duomenys nacionalinei turizmo informacijos sistemai.

Žemės sklypo, kuriame planuojama reikti apgyvendinimo paslaugas kempinge, paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis turi atitikti tokiai veiklai keliamus reikalavimus.

Taip pat būtina laikytis reikalavimų, nustatytų statinių statybai, priklausomai nuo būsimo statinio priskyrimo atitinkamai statinių kategorijai (pvz., nesudėtingi statiniai), nuo statinio parametrų (aukščio, ploto ir kt.) bei teritorijos, kurioje numatoma statyba (pvz., kultūros paveldo objekto teritorija, paviršinių vandens telkinių apsaugos zona ir t. t.).

Ekspertai

Gintautas Bartkus

Gintautas Bartkus

Vadovaujantysis partneris, advokatas / Deloitte Legal

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.