...

Kokie reikalavimai keliami, norint importuoti virtuvinius įrankius is Kinijos?

Žinių bazė

2012.08.08

Kokie reikalavimai keliami norint importuoti virtuvinius įrankius iš Kinijos? Kokie privalomi dokumentai šiems gaminiams, siekiant jais prekiauti Lietuvoje?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:35

Pirmą kartą įvežant prekes, kurios yra skirtos liestis su maistu, iš trečiosios šalies (iš valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos narė,...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:35

Pirmą kartą įvežant prekes, kurios yra skirtos liestis su maistu, iš trečiosios šalies (iš valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos narė, išskyrus Islandijos  Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę, Norvegijos Karalystę ir Šveicarijos Konfederaciją) į Europos Bendrijos muitų teritoriją, privaloma gauti ne maisto prekių higienos pažymėjimą, kuris liudija, kad medžiagos ir gaminiai atitinka Lietuvos  Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas kreipdamasis dėl pažymėjimo išdavimo turi pateikti šiuos dokumentus: (1) prašymą (laisva forma) dėl pažymėjimo išdavimo lietuvių kalba nurodydamas tikslų medžiagos ar gaminio pavadinimą ir jį identifikuojančius duomenis  (tapatumo patvirtinimą), pvz., brūkšninį kodą, artikulo numerį ir pan.; (2) fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją; (3) gamintojo informaciją apie medžiagos ar gaminio paskirtį ir naudojimo sąlygas; (4) medžiagos ar gaminio ženklinimo lietuvių kalba projektą, atitinkantį Reglamento 15 straipsnyje nustatytus reikalavimus; (5) gamintojo informaciją apie medžiagos ar gaminio sudėtį; (6) pripažintos ir įvertintos Europos akreditacijos įstaigos, priklausančios Europos akreditacijos organizacijai, akredituotų laboratorijų tyrimų duomenis (bandymų protokolus). Reikalavimus jūsų nurodytoms prekėms  nustato 2004 m. spalio 27 d. Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 „Dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB“ (toliau – Reglamentas), kuriame nustatytas reikalavimas, kad žaliavos ir gaminiai, įskaitant veikliąsias ir protingąsias žaliavas bei gaminius, turi būti gaminami laikantis geros gamybos praktikos, kad juos naudojant įprastomis ar numanomomis sąlygomis į maisto produktus neišsiskirtų tokie sudedamųjų medžiagų kiekiai, kurie galėtų: (a) kelti pavojų žmonių sveikatai arba (b) nepriimtinai pakeisti maisto sudėtį, arba (c) pabloginti jo organoleptines savybes. Bendruosius reikalavimus į rinką tiekiamoms prekėms nustato Produktų saugos įstatymas, kuriame įtvirtinta, kad į rinką tiekiami produktai (gaminiai ir paslaugos) turi būti saugūs.  Taip pat turite vadovautis Mažmeninės prekybos taisyklėmis. Apibendrinant galima pasakyti,  kad teisės aktai nustato specialius reikalavimus prekėms, skirtoms liestis su maistu. Tiekdami šias prekes į rinką privalote įsitikinti, kad jos atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir yra saugios. Jeigu prekės į rinką tiekiamos pirmą kartą iš trečiosios šalies, šiuo atveju Kinijos, privalote kreiptis į Visuomenės sveikatos centrą apskrityje dėl ne maisto prekių higienos pažymėjimo išdavimo.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.