...

Kokie leidimai reikalingi medinių lauko baldų gamybai?

Žinių bazė

2012.09.09

Įkūrėme įmonę, išsinuomavome patalpas, nusipirkome visą gamybai reikalingą inventorių (staklės, įrankiai ir t.t.), tačiau iškilo klausimas, kokių reikia leidimų vykdyti šią veiklą? Samdomų darbuotojų kol kas nėra. Iš anksto dėkojame už atsakymą!

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:34

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai nenumato, kad nurodytai ūkinei komercinei veiklai, t.y. baldų gamybai,...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:34

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai nenumato, kad nurodytai ūkinei komercinei veiklai, t.y. baldų gamybai, yra reikalinga licencija ar leidimas. Todėl darytina išvada, kad šią veiklą turi teisę vykdyti bet kuri įmonė, jeigu tai neprieštarauja jos steigimo dokumentams. Tačiau reikia pažymėti, kad įmonė, užsiimanti baldų gamyba, privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.   Pavyzdžiui, viena iš prekių gamintojo pareigų yra užtikrinti gaminių saugą. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme yra įtvirtinta, kad gamintojas privalo teikti į rinką tik saugius gaminius, taip pat privalo tinkamai ženklinti gaminius ir teikti vartotojams reikiamą informaciją prieš jiems perduodamas gaminį, kad vartotojai galėtų įvertinti su gaminiu susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numanomą jo vartojimo laiką, kai rizika be reikiamo perspėjimo nėra akivaizdi. Gamintojas taip pat privalo žinoti apie galimą su gaminiu susijusią riziką, o sužinojęs, kad gaminys kelia riziką vartotojų saugai, imtis atitinkamų veiksmų rizikai pašalinti. Gamintojas taip pat privalo laikytis kitų reikalavimų, kuriuos nustato Produktų saugos įstatymas. Papildomai reikia pažymėti, kad įmonė, įdarbinusi darbuotojus, privalo kiekvienam darbuotojui sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi būti saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai, įrengta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Šiame įstatyme įtvirtinta, kad darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Įmonėje privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo priemonės turi būti suprojektuotos, pagamintos ir įrengtos darbo vietoje taip, kad nebūtų sudaryta galimybė darbuotojui patekti į darbo priemonės pavojingas zonas, ypač zonas, kur yra judančios dalys; aukštos ar žemos temperatūros darbo priemonių paviršiai turi būti izoliuoti; darbo priemonių valdymo įtaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi būti galimybės darbo priemonę atsitiktinai įjungti, turi būti numatyta, kaip darbo priemonę operatyviai išjungti; darbo priemonių keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose nustatytų ribinių verčių (dydžių).  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad baldų gamybos staklės galėtų būti priskiriamos prie potencialiai pavojingų įrenginių, todėl taip pat reikia įvertinti Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme įtvirtintus reikalavimus, jeigu minėti įrenginiai būtų pripažinti potencialiai pavojingais įrenginiais.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.