...

Jungtinės veiklos sutartis tarp sutuoktinių

Žinių bazė

2013.08.08

Laba diena, norėčiau sužinoti, ar sutuoktiniai, ketinantys vykdyti viešojo maitinimo, maisto pristatymo paslaugas, gali sudaryti Jungtinės veiklos sutartį? Kokia tai turėtų būti apskaita, jei kiekvienas iš jų vykdys skirtingas pareigas? Mes, su sutuoktiniu ketiname atidaryti užkandinę, taip pat pristatinėti maistą pagal individualius užsakymus. Aš (žmona) vykdyčiau išvežiojimą, o vyras gamintų maistą. Pati jau esu įregistravusi individualią veiklą pagal pažymą ( sudariau keletą savaičių anksčiau veiklos pradėjimo patalpų nuomos sudarymo tikslais). Žinau, galėčiau savo vyrą samdyti, tačiau norime vengti pavaldžių darbo santykių, dėl ypač didelės įvairios dokumentacijos (daugybė darbo saugos žurnalų, instruktažų ir kt).
Mes norime sužinoti, ar galime dirbti kartu, vykdydami skirtingas pareigas ir turėdami atskiras individualios veiklos pažymas. Kaip reikėtų apskaityti mokesčius, vesti dokumentaciją?
Labai laukiame atsakymo.

Ačiū
Pagarbiai, Simona.

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-08-08 14:03

Sutarčių sudarymo nuostatas reglamentuoja Civilinis kodeksas (toliau – CK). Pagal CK nuostatas, asmenims numatyta galimybė veikti jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties...

Publikavimo data: 2013-08-08 14:03

Sutarčių sudarymo nuostatas reglamentuoja Civilinis kodeksas (toliau – CK). Pagal CK nuostatas, asmenims numatyta galimybė veikti jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu. CK 6.969 str. nustatyta, kad jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių) kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai.

CK nustato jungtinės veiklos išlaidų bei pajamų apskaičiavimo ir paskirstymo veiklos partneriams tvarką bei nurodo, kad pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, paskirstomas partneriams proporcingai kiekvieno jų indėlio į bendrą veiklą vertei, jei ko kito nenustato jungtinės veiklos sutartis.

Vadinasi, sutuoktiniai, vykdantys individualiąją veiklą pagal pažymą, gali sudaryti jungtinės veiklos sutartį. Gyventojų (sutuoktinių) iš jungtinės veiklos gautos pajamos būtų priskiriamos individualiosios veiklos pajamoms ir pripažįstamos, apskaičiuojamos bei apmokestinamos kaip individualiosios veiklos pajamos.

CK nuostatos numato, kad tvarkydami bendrus reikalus kiekvienas iš partnerių turi teisę veikti visų partnerių vardu. Numatyta, kad jungtinės veiklos sutartimi galima nustatyti, jog bendrus reikalus tvarko vienas iš partnerių arba visi partneriai kartu. Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, partnerio teisė sudaryti sandorius visų partnerių vardu patvirtinama kitų partnerių išduotu įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi.

Gyventojai, besiverčiantys individualiąja veikla, tiek vykdantys veiklą po vieną, tiek jungtinės veiklos sutarties pagrindais, atsiskaitydami su klientais ir tvarkydami savo buhalterinę apskaitą turi vadovautis gyventojų, besiverčiančių individualiąja veikla (išskyrus įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 (Žin., 2003, Nr. 18-785; Žin. 2004, Nr. 92-3373; toliau – Taisyklės).

Gyventojai, veikiantys partnerystės pagrindais, išrašydami kvitą arba sąskaitą faktūrą turi nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardus, pavardes, asmens kodus (arba individualiosios veiklos pažymos numerius) arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardą, pavardę su žodžiais „ir partneriai“ bei šio gyventojo asmens kodą (arba individualiosios veiklos pažymos numerį).

Gyventojai, vykdantys individualiąją veiklą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, taip pat turi pildyti pajamų ir išlaidų žurnalą (žurnalus).
Jeigu pajamos ir (arba) išlaidos pagal jungtinės veiklos sutartį kiekvieno jungtinės veiklos subjekto pripažįstamos pagal tai, kiek kuris uždirbo pajamų arba kokį indėlį įnešė ar kitais būdais, tuomet pajamos ir išlaidos turi būti apskaitomos kiekvieno atskirai (kiekvienam partneriui pildant savo pajamų ir išlaidų žurnalą).

Jeigu pajamos ir išlaidos dalijamos proporcingai, pagal jungtinės veiklos sutartyje nustatytas proporcijas, tokiu atveju pajamos ir išlaidos gali būti fiksuojamos bendrame pajamų ir išlaidų žurnale.
Partneriams tenkančios (registruotos pajamų ir išlaidų žurnale) pajamos bei išlaidos turi būti deklaruojamos metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. Gyventojai (partneriai) mokesčius teisės aktuose nustatyta tvarka privalės mokėti tik nuo kiekvienam iš jų pagal jungtinės veiklos sutartį tenkančios individualiosios veiklos pajamų sumos.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.