...

Kaip įteisinti veiklą? Prieskonių importas iš ES šalių ir pardavimas.

Žinių bazė

2012.12.20

Ketinu pasirašyti bendradarbiavimo – agentavimo sutartį su viena ES šalių įmone. Šios įmonės veiklos tipas – prieskonių importas ir eksportas. Remiantis šia sutartimi, norėčiau registruoti veiklą Lietuvoje. Įmonė vykdytų prieskonių importą ir pardavimą Baltijos šalyse, kitose ES šalyse, Baltarusijoje, Rusijoje.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:24

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai nenumato ribojimų vykdyti prekybą Jūsų nurodytomis prekėmis (prieskoniais), šiai...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:24

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai nenumato ribojimų vykdyti prekybą Jūsų nurodytomis prekėmis (prieskoniais), šiai ūkinei-komercinei veiklai nėra reikalinga licencija ar leidimas. Atsižvelgiant į tai, nurodytą veiklą turi teisę vykdyti bet kuri bendrovė, jeigu tai neprieštarauja šios bendrovės steigimo dokumentams. Svarstytina galimybė pasirinkti individualią įmonę, mažąją bendriją ar uždarąją akcinę bendrovę. Reikia pažymėti, kad mažoji bendrija ir uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, todėl šių juridinių asmenų savininkas (akcininkas) neatsako už įmonės prievoles savo asmeniniu turtu. Tuo tarpu individualios įmonės savininkas už individualios įmonės prievoles atsako savo asmeniniu turtu. Reikia pažymėti, kad bendruosius reikalavimus į rinką tiekiamoms prekėms, įskaitant maisto produktu, nustato Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas, kuriame įtvirtinta, kad į rinką teikiami produktai (gaminiai ir paslaugos) turi būti saugūs. Remiantis nurodyto 9 str., platintojas privalo teikti į rinką tik saugius gaminius, teikti vartotojams visą iš gamintojo gautą bei kitą reikiamą informaciją prieš perduodamas gaminį vartotojams, kad šie galėtų įvertinti su gaminiu susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numanomą jo vartojimo laiką, kai tokia rizika be reikiamo perspėjimo nėra akivaizdi. Įspėjimų pateikimas neatleidžia platintojo nuo prievolės laikytis kitų šiame įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, vykdyti kitas pareigas, nustatytas šiame įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Reikia pažymėti, kad į reikalavimus į rinką tiekiamiems maisto produktams nustato eilė Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų: Lietuvos Respublikos maisto įstatymas, Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, nustatanti bendruosius maisto produktų ženklinimo reikalavimus; Lietuvos higienos norma HN 106:2001 „Nauji maisto produktai ir naujo maisto ingredientai“, nustatanti reikalavimus tiekiamiems į rinką naujiems maisto produktams, Lietuvos higienos norma HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“; Lietuvos higienos norma HN 53:2010 „Leidžiami naudoti maisto priedai“, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maisto įstatymo bendruosius principus ir reikalavimus, įkuriantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų. Atsižvelgiant į tai, prieš pradėdami prekybą nurodytomis prekėmis, rekomenduojame įvertinti šių prekių atitikti galiojantiems teisės aktų reikalavimams.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.