...

Koks individualios veiklos išlaidų ir pajamų forminimas?

Žinių bazė

2012.09.21

Vykdau individualią veiklą pagal pažymą, užsakomasis pardavimas paštu ir internetu. Prekiauju papuošalais. Prekių asortimentas labai platus, jos perkamos iš skirtingų pardavėjų Kinijoje. Prekes perku interneto svetainėse: iOffer, alibaba.com ir kitose. Apmoku už prekes PAYPAL sistemoje. Visų prekių pirkimo išrašus atsispausdinu iš Paypal sistemos, konvertuoju į litus ir įtraukiu į pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Šiuo metu perėjau į mokejimai.lt atsiskaitymo sistemą.
Klientai, įsigiję prekes elektroninėje parduotuvėje už prekes apmokėdavo pavedimu į gyventojos banko sąskaitą. Pardavusi prekes, klientams sąskaitų faktūrų neišrašydavau, atspausdindavau iš banko išrašą ir gautas sumas, kaip gautas pajamas, nurodydavau savo individualios veiklos apskaitos žurnale. Pašto siuntimo išlaidas į apskaitos žurnalą įtraukdavau pagal kasos aparato čekius.

Prašau paaiškinti:
1. Kaip forminti gautas įplaukas į mokėjimai.lt atsiskaitymo sistemą?
2. Kaip teisingai apskaityti pajamas ir išlaidas vykdant individualią internetinės prekybos veiklą?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2012-09-21 02:10

Atsakymas. 1-2. Gyventojai, vykdantys individualią veiklą, pagal pažymą, tame tarpe ir internetinės prekybos veiklą, už prekes atsiskaitantys tiek per PAYPAL...

Publikavimo data: 2012-09-21 02:10

Atsakymas. 1-2. Gyventojai, vykdantys individualią veiklą, pagal pažymą, tame tarpe ir internetinės prekybos veiklą, už prekes atsiskaitantys tiek per PAYPAL ir/arba Mokėjimai.lt, ar per kurią kitą atsiskaitymo sistemą, turi vadovautis gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 (Žin., 2003, Nr. 18-785, 2010, Nr. 61-3022, toliau – Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; toliau – BAĮ) nuostatomis. Pagal BAĮ 5 str. 1 dalies nuostatas apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, vadovaujantis minėto straipsnio 2 dalimi, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną.

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, privalo pildyti pajamų – išlaidų žurnalą Taisyklių III ar IV dalyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į gyventojo taikomą apskaitos principą.

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas, nenaudojantis kasos aparato, pardavęs prekę, ar suteikęs paslaugą, kiekvienam pirkėjui (tiek fiziniam, tiek juridiniam vienetui) privalo išrašyti vieną iš šių apskaitos dokumentų: prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą; sąskaitą faktūrą; PVM sąskaitą faktūrą (jei asmuo yra PVM mokėtojas).

Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas išrašomas pinigų gavimo momentu, neatsižvelgiant į tai, kada buvo suteiktos paslaugos ar parduotos prekės. Todėl šį dokumentą rekomenduojama surašyti tuo atveju, kai prekių pardavimas (paslaugos suteikimas) sutampa su jų apmokėjimu.

Sąskaitos-faktūros arba PVM sąskaitos-faktūros, nepriklausomai nuo to, kuris apskaitos principas (pinigų ar kaupimo) individualioje veikloje taikomas, išrašomas prekių pardavimo ar paslaugos suteikimo momentu.
Vadinasi gyventoja, internetu pardavusi prekes, privalo kiekvienam klientui išrašyti vieną iš aukščiau nurodytų apskaitos dokumentų.

Individualią veiklą vykdantys gyventojai patirtas išlaidas galės priskirti leidžiamiems atskaitymams tik tuo atveju jei turės išlaidas pagrindžiančius dokumentus, atitinkančius Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 str. 8 ar 9 dalyse nustatytus reikalavimus. 

Prekių ir paslaugų įsigijimo iš užsienio vienetų ir gyventojų atvejais, išlaidos gali būti pagrindžiamos užsienio vienetų ir gyventojų surašytais dokumentais, jeigu iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį, t.y. dokumente yra nurodyta pardavėjo pavadinimas, pirkėjo duomenys, pirktos prekės pavadinimas, kiekis, kaina, valiutos rūšis, suma, data.

Kai patirtų veiklos išlaidų vertė (įskaitant PVM) neviršija 1000 Lt, tokios išlaidos gali būti pagrindžiamos kasos aparatų kvitais.

Vadinasi, PAYPAL ataskaita, galėtų būti prekių įsigijimą patvirtinančiu dokumentu, tik tuo atveju jei ši ataskaita atitiktų GPMĮ 18 str. 9 dalyje nurodytus reikalavimus, t. y iš šio dokumento galima būtų nustatyti ūkinės operacijos turinį. Pašto siuntimo išlaidas gyventoja gali priskirti leidžiamiems atskaitymams ir nurodyti pajamų išlaidų žurnale pagal kasos aparato čekius.

Individualią veiklą vykdantis gyventojas vietoj faktiškai patirtų veiklos išlaidų (pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus), leidžiamais atskaitymais gali pripažinti sumą, kuri lygi 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Pasirinkus šį išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams būdą, nereikia turėti išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.