...

Kokių dokumentų reikia, kai atvažiuoja patikrinti mokesčių inspekcija, vykdant individualią veiklą?

Žinių bazė

2012.04.19

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2012-04-19 17:10

Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal pažymą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą. Pajamų – išlaidų žurnalas...

Publikavimo data: 2012-04-19 17:10

Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal pažymą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą. Pajamų – išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jeigu gyventojas veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, nes veiklos pajamos ir išlaidos tokiu atveju privalo būti nurodytos kasos aparato kasos operacijų žurnale, taip pat pajamų-išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, kai gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą.

Buhalterinę apskaitą kaupimo principu turi tvarkyti individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kurie yra įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą.

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, naudoja tokius apskaitos dokumentus: prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kasos aparato kvitą, kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus LR buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Išlaidos kasos aparatų kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 1000 litų
Gyventojai privalo saugoti apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos pajamos ir išlaidos, apskaitos registrus − pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus – teisės aktuose nustatytą laiką − ne mažiau kaip 10 metų.

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą privalo naudoti kasos aparatus, kai yra prekiaujama maisto produktais pastatuose ar patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, autoparduotuvėse (išskyrus prekiaujantiesiems savo namų valdos žemės sklype, mėgėjų sodo sklype arba kitoje žemės ūkio valdoje (ūkyje), kurių ekonominis dydis neviršija 1 EDV, išaugintais žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais, jeigu prekiautojas prekybos vietoje turi dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą).

Jeigu gyventojas, įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą (ne PVM mokėtojas) neprivalo veikloje naudoti kasos aparato, tai pirkėjui privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą arba sąskaitą-faktūrą, PVM mokėtojas –  prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą arba PVM sąskaitą-faktūra.

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatus, veiklos pajamas ir išlaidas nurodo kasos aparato kasos operacijų žurnale. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparatų, privalo pildyti Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.

Gyventojai, parduodami prekes arba paslaugas gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus, privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus, o kitiems pirkėjams šie kvitai išrašomi jų pageidavimu.

Prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras) ir kitus dokumentus gyventojas turi saugoti 5 metus.

Iki 2011-12-31 išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įformintas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, taip pat gautos PVM sąskaitos faktūros privalo būti saugomos 10 metų nuo jų išrašymo.
                   
Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, vykdymo vietoje  gyventojas privalo turėti verslo liudijimą arba pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šiuos prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus: sąskaitą – faktūrą  arba  PVM  sąskaitą – faktūrą;  prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą arba kasos aparato kvitą; dokumentą,  kuriuo  įformintas  prekių,  medžiagų arba žaliavų  tiekimas  ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.