...

Kokie leidimai yra reikalingi norint užsiimti maisto papildų gamyba?

Žinių bazė

2014.01.17

Mano atveju, gamyba – veikliųjų medžiagų ir maisto priedų (saldiklių, dažiklių ir t.t.) maišymas pagal tam tikrą receptą ir gauto mišinį fasavimas į atitinkamas talpas taip pat kapsuliavimas ir tabletavimas. Žaliavos ir pakuotės importuojamos iš ES šalies, maišymo ir fasavimo įranga – iš Kinijos (su CE, ISO, CGS, CQC, IAF, CNAB, SQL sertifikatais). Ačiū.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Paulius Putrimas

Advokatas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX”

Publikavimo data: 2014-01-17 13:51

Atsakant į jūsų klausimą pažymėtina, kad jūsų planuojama užsiimti veikla yra laikoma maisto tvarkymu, kuriai yra reikalingas maisto tvarkymo subjekto...

Publikavimo data: 2014-01-17 13:51

Atsakant į jūsų klausimą pažymėtina, kad jūsų planuojama užsiimti veikla yra laikoma maisto tvarkymu, kuriai yra reikalingas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas. Šį pažymėjimą išduoda atitinkamos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba. Siekiant gauti tokį pažymėjimą, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai reikia pateikti:
1) nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo;
2) maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;
3) maisto tvarkymo proceso aprašymą, projektines gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičių, steigiamuose subjektuose – numatomą subjekto darbuotojų skaičių;
4) dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstą savikontrolės sistemą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „Maisto higiena“ nuostatomis.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog maisto papildams taikomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtinti higienos normos maisto papildams reikalavimai. Maisto papildams gaminti gali būti naudojami tik Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009 1 priede išvardyti vitaminai ir mineralinės medžiagos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009 2 priede nurodytu pavidalu. Maisto papildų ženklinimas taip pat turi atitikti maisto produktų ženklinimo ir higienos normos maisto papildams reikalavimus.

Vadovaujantis valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtintu pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašu, apie visus Lietuvos rinkai tiekiamus maisto papildus reikia pranešti Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui (toliau – Institutas), užpildant atitinkamą formą. Institutas per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos į Maisto papildų sąrašą suveda reikiamus duomenis ir per 20 darbo dienų juos išnagrinėja. Įvertinęs, kad maisto papildas atitinka maisto papildams taikomus teisės aktų reikalavimus, apie tai informuoja duomenų tiekėją, o nustatęs, kad maisto papildas galimai neatitinka teisės aktų reikalavimų, apie tai raštu informuoja duomenų teikėją ir paprašo per nustatytą terminą pateikti reikiamus duomenis.

Taigi maisto papildų gamybai reikalingas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, o siekiant užsiimti ir maisto papildų prekyba – pirmiausia reikia informuoti apie tai Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą, kuris nustato, ar pagaminti maisto papildai gali būti tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai. Tik atitinkančiu teisės aktų reikalavimus maisto papildu galima prekiauti Lietuvos Respublikoje.

Ekspertai

Paulius Putrimas

Paulius Putrimas

Advokatas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.