...

Kokias ataskaitas reikia pildyt jei vykdau prekybą ne maisto produktais?

Žinių bazė

2014.01.19

Individuali vekla pagal pažymą, kokias ataskaitas reikia pildyt jei vykdau prekybą ne maisto produktais ne parduotuvėse ir kioskuose ir paslaugos, sąskaitų registro žurnalą? Esu PVM mokėtojas.
Norėjau paklausti, ar man reikia pildyti kažkokius žurnalus,ar užtenka tik ppk ir saskaitų faktūrų kaupimo ir deklaravimo mėnesio gale pagal fr0600 forma? Kažkokia apskaitą visgi reikia vest tik niekur nerandu kažkokių pavyzdžių, o pradžia sunkoka kai reikia visko daug susikrauti į galvelę. Noriu visą buhalteriją pradžioje pats tvarkytis, nes nenoriu samdyti žmogaus ir mokėti pinigus, kai darbo beveik dar nėra, ateity viską galvoju kitaip tvarkyti. Ačiū už atsakymą.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2014-01-19 16:10

Gyventojas, pradėjęs vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, turi tvarkyti buhalterinę apskaitą, vadovaujantis buhalterinės apskaitos taisyklėmis (toliau – BA taisyklės), patvirtintomis...

Publikavimo data: 2014-01-19 16:10

Gyventojas, pradėjęs vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, turi tvarkyti buhalterinę apskaitą, vadovaujantis buhalterinės apskaitos taisyklėmis (toliau – BA taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimą), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pagal BA taisyklių nuostatas, gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (kai veikloje nenaudojamas kasos aparatas), privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą (toliau – Žurnalas), kurio pavyzdinė forma nurodyta BA taisyklių priede. Žurnalą galima atsispausdinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje www.vmi.lt, ar įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse.

Žurnale fiksuojamos individualios veiklos gautos (uždirbtos) pajamos ir išlaidos, susijusios su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu), pagristos juridinę galią turinčiais dokumentais (PVM sąskaitomis faktūromis, sąskaitomis faktūromis, kvitais ir kt.), chronologine tvarka. Pasibaigus kalendoriniams metams, pajamos ir išlaidos susumuojamos ir Žurnale įrašyti duomenys naudojami gyventojo metinei pajamų deklaracijai pildyti bei pajamų mokesčiui apskaičiuoti. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 ir 18 straipsnių nuostatas gyventojo, įsiregistravusio PVM mokėtoju, pajamomis nelaikomas jo apskaičiuotas pardavimo PVM už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, todėl, pildant Žurnalą, pajamos apskaitomos (įrašomos pajamų dalyje) be apskaičiuoto pardavimo PVM. Ir analogiškai, jeigu gyventojas pirkimo PVM traukia į PVM atskaitą, tai pirkimo PVM suma į išlaidas netraukiama (pildant Žurnalo išlaidų dalį – išlaidos įrašomos be pirkimo PVM). Gyventojai, vykdantys individualią veiklą ir įsiregistravę PVM mokėtojais, pajamas turi pripažinti pagal kaupimo apskaitos principą, t.y., pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą, todėl, pildant Žurnalo pajamų dalį, pajamos (sumos be PVM) įrašomos prekių pardavimo momentu, gyventojui išrašius PVM sąskaitą faktūrą, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamų ir išlaidų apskaitos dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kvitus ir kt.) bei apskaitos registrus (žurnalus, PVM registrus) gyventojai turi saugoti ne mažiau kaip 10 metų.

Primename, kad PVM mokėtojais įsiregistravę apmokestinamieji asmenys už mokestinį laikotarpį mokėtiną į biudžetą PVM sumą apskaičiuoja ir deklaruoja mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (toliau – PVM deklaracija), kurios forma FR0600 bei užpildymo taisyklės  patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29. Fizinio asmens PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, jeigu fizinis asmuo nesikreipia į vietos mokesčių administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį mėnesį. Kalendorinio mėnesio mokestinis laikotarpis yra nustatytas ir fiziniams asmenims PVM mokėtojams, kurie įsigyja prekes iš kitų valstybių narių ir paslaugas, kurias šalies teritorijoje teikia kitos valstybės narės PVM mokėtojai ir už kurias šių paslaugų pirkėjai PVMĮ 95 str. 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM.

Jeigu mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, mokestinio laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikta ir joje apskaičiuota mokėtina PVM suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos, jeigu mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo – ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos.

PVM mokėtojai, tiekiantys į kitą valstybę narę PVM mokėtojams prekes ir (arba) teikiantys paslaugas, kurių teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė narė, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos privalo pateikti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitą (Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-103).

Apmokestinamieji asmenys, įsiregistravę PVM mokėtojais, taip pat privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.