...

Kokia tvarka taikoma maisto importui iš Naujosios Zelandijos?

Žinių bazė

2013.11.25

Noriu sužinoti, kokie teisės aktai reguliuoja tiek patiems maisto produktams keliamus reikalavimus (kiekiai, ką galimą įvežti, sanitariniai reikalavimai ir pan.), tiek kokie teisės aktai nustato mokestinius reikalvimus (muitai ir panašiai), kai yra įvežami maisto produktai iš Naujos Zelandijos?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Paulius Putrimas

Advokatas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX”

Publikavimo data: 2013-11-25 16:12

Į Lietuvos Respubliką importuojamų bei eksportuojamų maisto produktų kontrolę vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų ...

Publikavimo data: 2013-11-25 16:12

Į Lietuvos Respubliką importuojamų bei eksportuojamų maisto produktų kontrolę vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų  šalių (tame tarpe ir Naujosios Zelandijos) importuojami maisto produktai yra skirstomi į gyvūninės ir negyvūninės kilmės produktus ir šiems produktams yra taikomi skirtingi reikalavimui bei importo tvarka. Todėl šiuo atveju pirmiausia reiktų atskirti, kokios kilmės maisto produktus ketinate importuoti į Lietuvos Respubliką.

Gyvūninės kilmės maisto produktų importui iš trečiųjų šalių yra taikoma Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. B1-723. Ši tvarka įgyvendina Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 97/78/EB, nustatančios produktų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Bendriją, veterinarinių tikrinimų organizavimo principus, nuostatas ir taikoma gyvūniniams produktams, nurodytiems Europos Komisijos sprendime Nr. 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas Nr. 91/496/EB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose sąrašų.

Importuojamų maisto produktų įvežimo į Lietuvos Respubliką tvarką nustato Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2004, nustatantis produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką, ir pagal šį teisės aktą asmuo, atsakingas už gyvūninių produktų siuntą, prieš siuntos atvežimą į pasienio veterinarijos postą, per kurį bus įvežama siunta, valstybiniam veterinarijos gydytojui privalo iš anksto perduoti informaciją (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) apie siuntą, t.y. užpildytą veterinarinio įvežimo dokumento I dalį, o šio dokumento originalas turi būti pateiktas pasienio veterinarijos posto valstybiniam veterinarijos gydytojui atvežus siuntą.


Gyvūninės kilmės maisto produktai gali būti įvežami tik iš teisės aktais nustatytų trečiųjų šalių ir Europos Sąjungos patvirtintų trečiųjų šalių įmonių (patvirtintas Naujosios Zelandijos įmones, iš kurių gali būti įvežami gyvūninės kilmės maisto produktai, rasite šiuo adresu: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm#), produktus turi lydėti teisės aktais nustatytos formos oficialaus veterinarijos gydytojo trečiojoje šalyje išduotas originalus veterinarijos sertifikatas. Pasienio veterinarijos postuose atliekamas produktų fizinis tikrinimas ir mėginių ėmimas laboratoriniams tyrimams.
 
Negyvūninės kilmės maisto produktų importui iš trečiųjų šalių taikomi šie teisės aktai:

Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. B1-576 (Žin., 2012, Nr. 91-4764);
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. B1-478 “Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas (Žin., 2013, Nr. 56-2831);
Importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikoma sustiprinta valstybinė maisto kontrolė, sąrašas, pavirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. B1-255 (Žin., 2013, Nr. 36-1771)
kiti specialiuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyti reikalavimai (juos rasite šiuo adresu: http://vmvt.lt/lt/as/verslininkas/prekyba/importas/negyvuniniu.produktu.importo.is.treciuju.saliu.tvarka/del.tam.tikru.negyvunines.kilmes.pasaru.ir.maisto.importo.reikalavimu/).

Papildomų specialiųjų reikalavimų negyvūninės kilmės maisto produktų importui iš Naujosios Zelandijos teisės aktai nenumato, todėl būtina vadovautis iš trečiųjų šalių importuojamiems negyvūninės kilmės maisto produktams keliamais reikalavimais.

Pažymėtina, kad tiek gyvūninės kilmės, tiek negyvūninės kilmės maisto produktus importuojantis asmuo ar asmuo, atsakingas už siuntą, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už importuojamą gyvūninės ar negyvūninės kilmės maisto produktų siuntą pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2007, Nr. 138-5661; 2008, Nr. 36-1285). Šie mokėjimai privalo būti atlikti prieš pateikiant siuntą veterinariniam tikrinimui pasienio veterinarijos poste.

Kuomet tiksliai žinosite, kokius maisto produktus ketinate importuoti iš Naujosios Zelandijos, prieš pradedant vykdyti maisto produktų importą į Lietuvos Respubliką rekomenduojame kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą su prašymu išaiškinti, ar konkretaus gamintojo gaminami maisto produktai galės būti importuojami bei kokius reikalavimus jie privalės atitikti.

Ekspertai

Paulius Putrimas

Paulius Putrimas

Advokatas / Advokatų profesinė bendrija „ADLEX”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.