...

Kaip turi būti išrašoma sąskaita faktūra?

Žinių bazė

2012.12.25

Esu atidaręs interneto portalą, turiu reklamos užsakovų, kurie norėtų, kad už paslaugas būtų išrašomos PVM sąskaitos faktūros. Prašome paaiškinti, kaip aš , kaip gyventojas galėčiau įteisinti tokią veiklą (gauti individualios veiklos vykdymo pažymą), kad galėčiau legaliai pardavinėti reklaminius plotus savo svetainėje ir klientams išrašyti sąskaitas faktūras?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2012-12-25 21:54

Lietuvoje gyventojas gali savarankiškai vykdyti veiklą pasirinkęs vieną iš Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau...

Publikavimo data: 2012-12-25 21:54

Lietuvoje gyventojas gali savarankiškai vykdyti veiklą pasirinkęs vieną iš Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) nustatytų gyventojo individualios veiklos vykdymo formų: individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą arba individualią veiklą pagal pažymą, taip pat veiklą galima vykdyti įsteigus juridinį vienetą (įmonę).

GPMĮ 2 str. 7 dalyje individuali veikla apibrėžiama kaip savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Individualiai veiklai priskiriama bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą, savarankiška kūryba, profesinė ar kita savarankiška veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. Gyventojas gali verstis individualia veikla, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai nustato, kad konkrečią veiklą gyventojas gali vykdyti tik įsteigęs juridinį asmenį.

Gyventojas, norintis savo internetiniame portale pardavinėti reklaminius plotus, įmonės steigti neprivalo, šią veiklą gyventojas galėtų vykdyti įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą, kadangi tokia veikla, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 (Žin., 2002, Nr. 112-4992; 2011, Nr.133-6316) patvirtintame individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše, nenumatyta.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną privalo pateikti mokesčių administratoriui užpildytą Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formą (Žin., 2005, Nr. 46-1537; 2012, Nr. 29-1375). Prašymo FR0792 formoje reikia nurodyti vykdomų individualios veiklos rūšių kodus pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (Žin., 2007, Nr. 119 4877, toliau – EVRK). EVRK galite rasti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

Ši prašymo forma gali būti pateikta elektroniniu būdu, atsiųsta paštu ar betarpiškai įteikta mokesčių inspekcijos darbuotojui.

Individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas, nenaudojantis kasos aparato, pardavęs prekę, ar suteikęs paslaugą, kiekvienam pirkėjui (tiek fiziniam, tiek juridiniam vienetui) ne tik galės, bet ir privalės išrašyti vieną iš šių apskaitos dokumentų: prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą; sąskaitą faktūrą; PVM sąskaitą faktūrą (jei prekes (paslaugas) pardavęs asmuo yra PVM mokėtojas).

Ūkio subjektai ne PVM mokėtojai prekių tiekimui (paslaugų teikimui) įforminti privalo naudoti sąskaitas faktūras. Įvykusį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą apmokestinamasis asmuo, įsiregistravęs PVM mokėtoju, privalo įforminti PVM sąskaita faktūra arba užtikrinti, kad įvykusį prekių tiekimą ar paslaugų teikimą jo vardu įformintų šių prekių ar paslaugų pirkėjas arba trečiasis asmuo.

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 str. nuostatas, apmokestinamajam asmeniui  atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti PVM ir jį mokėti į biudžetą kai  bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija 155 000 Lt.

Skaičiuojant 155 000 Lt atlygio sumą, kada privalomai tampama PVM mokėtojais neatsižvelgiama į atlygį už prekių/paslaugų tiekimus/teikimus už šalies teritorijos ribų, į atlygį už PVM neapmokestinamų prekių tiekimą ir (ar) paslaugų teikimą, į avansų sumas, į atlygį už ilgalaikio turto, naudoto ekonominėje veikloje, pardavimą bei į atlygį už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir finansinių paslaugų teikimą, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir asmuo paprastai tokia veikla nesiverčia.

Pažymėtina, kad prievolė registruotis PVM mokėtojais gali atsirasti ir dėl prekių įsigijimų iš Europos Sąjungos valstybių narių, jeigu visų įsigytų prekių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 Lt (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje, iš kurios prekės buvo atgabentos).

Vadinasi, PVM sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes, gali išrašyti tik asmuo, kuris  įsiregistravęs į PVM mokėtojų registrą. Neįsiregistravę PVM mokėtojais asmenys už tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas išrašo sąskaitas faktūras.

Gyventojas šią veiklą taip pat gali vykdyti ir įsteigęs juridinį asmenį (įmonę). Juridiniai asmenys (įmonės) registruojami valstybės įmonėje ,,Registrų centras“ (interneto svetainė www.registrucentras.lt).

Išsamią informaciją apie įmonių mokamus mokesčius galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http:// www.vmi.lt (Titulinis.> Juridiniams asmenims > Juridinių asmenų mokami mokesčiai).

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.