...

Individuali veikla ir darbo sutartis

Žinių bazė

2012.10.18

Dirbu pagal darbo sutartį ir vykdau individualią veiklą pagal pažymą. Kokius mokesčius turėsiu mokėti pasibaigus metams, jei vis dar tęsiasi darbo sutartis? Kokias išlaidas galima atimti iš individualios veiklos pajamų (pvz., kuro, kanceliarinių prekių ir kt.)?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2012-10-18 15:30

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPM įstatymas) 6 str. 3 dalies nuostatas,...

Publikavimo data: 2012-10-18 15:30

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPM įstatymas) 6 str. 3 dalies nuostatas, individualios veiklos pajamos (gamybos, prekybos, kai kurių paslaugų), išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos ir pajamas iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš išvestinių finansinių priemonių), apmokestinamos taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą. Gyventojų pajamos iš laisvųjų profesijų veiklos ir pajamos iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš išvestinių finansinių priemonių) apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. Individualios prekybos ar tarpininkavimo veiklos pajamoms taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, iš gautų (uždirbtų) pajamų galima atimti GPM įstatymo 18 straipsnyje nurodytas išlaidas. Tokios išlaidos galėtų būti: kanceliarinių prekių įsigijimo, telefono pokalbių, interneto ir kitos išlaidos (ar jų dalis), susijusios su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu). Tuo atveju, kai individualioje veikloje gyventojas naudoja ilgalaikį turtą (pvz., automobilį, kompiuterį), tai šio turto eksploatavimo, remonto išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, pagal šio turto faktinį naudojimą individualioje veikloje, kurio priskyrimas individualiai veiklai (turto dalis išreikšta procentais) turi būti deklaruotas mokesčių administratoriui pateiktoje pranešimo FR0457 formoje. Gyventojas gali leidžiamais atskaitymais pripažinti patirtas degalų įsigijimo išlaidas, tačiau turi pagristi ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, o ir sunaudotų degalų kiekį individualios veiklos pajamų uždirbimui. Todėl leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui sunaudotų degalų, neviršijant nustatytos normos, išlaidas.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal GPM įstatymo 18 str. 1 ir 12 dalių nuostatas, gyventojas gali pasirinkti leidžiamais atskaitymais laikyti faktiškai patirtas išlaidas, susijusias su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu), pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais, arba sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Atimant minėtą 30 proc. leidžiamais atskaitymais laikomą sumą, nėra reikalaujama faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais. Ši nuostata netaikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens.

Pagal GPM įstatymo nuostatas, gyventojas, įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 d. turi deklaruoti visas per kalendorinius metus gautas pajamas (tame tarpe ir individualios veiklos pajamas), valstybinei mokesčių inspekcijai pateikdamas Metinę pajamų deklaraciją (forma GPM308) ir iki tos pačios datos į biudžetą sumokėti gyventojų pajamų mokestį.

Be to, gyventojai, vykdantys individualią veiklą (nepriklausomai nuo to ar jie yra dirbantys pagal darbo sutartį, ar ne), turi mokėti į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžeto sąskaitą 9 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) bei 28,5 proc. dydžio valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokas, kurios skaičiuojamos nuo 50 proc. dydžio individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos. Šios įmokos turi būti sumokėtos kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.