Individuali veikla dirbant užsienyje.

Žinių bazė

2014.08.12

Dirbu Europoje išsiėmusi individualios veiklos pažymą (statybos ir restauravimas). Darbus -paslaugas-teikiu fiziniams asmenims. Ar galiu kaip išlaidas atskaityti bilietus, dienpinigius( kurie nustatyti LT įstaymų) kvitų neišrašau, tačiau atlygį gaunu į banko į sąskaitą. Kaip atlygį turėčiau parašyti išlaidų knygoje (kurią reikia pildyt) jai gaunu jau grįžus į Lietuvą?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Publikavimo data: 2014-08-12 1:04

Pajamoms iš individualios veiklos priskiriamos bet kokios gyventojo pajamos, kurias jis gavo, vykdydamas atitinkamos rūšies individualią veiklą (įskaitant šios veiklos...

Publikavimo data: 2014-08-12 1:04

Pajamoms iš individualios veiklos priskiriamos bet kokios gyventojo pajamos, kurias jis gavo, vykdydamas atitinkamos rūšies individualią veiklą (įskaitant šios veiklos pajamas, gautas ne pinigais), t. y. joms priskiriamos pajamos, kurios gaunamos iš prekių pardavimo, paslaugų teikimo, pagamintos produkcijos realizavimo ir panašiai. Individualią veiklą pagal pažymą vykdantis fizinis asmuo, gavęs pajamas, jas turi fiksuoti apskaitos dokumentu (pagal buhalterinės apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 18-785)), taip pat nuo gautų pajamų mokėti nustatytus mokesčius.

Gyventojų pajamų mokestis mokamas nuo skirtumo, kuris gaunamas iš gautų pajamų atėmus leidžiamuosius atsiskaitymus (GPMĮ 18 str.). Nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidomis laikomos faktiškai patirtos įprastinės individualios veiklos išlaidos, susijusios su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis, kurios laikomos leidžiamais atskaitymais pagal GPMĮ 18 str. ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 (Žin., 2002, Nr. 95-4149). Pagal minėtos tvarkos 17 punktą leidžiamiems atskaitymams priskiriamos nakvynės, registravimosi dalyvauti konferencijoje, simpoziume, parodoje ar kitokiame renginyje, susijusiame su gyventojo individualia veikla, išlaidos bei kelionės išlaidos, jeigu gyventojas išvykimą iš nuolatinės veiklos vykdymo vietos yra įforminęs atitinkamu aktu, kuriame nurodyta išvykimo tikslas, vykdytos užduotys, susijusios su individualia veikla. Jeigu išvykimas susijęs tiek su individualios veiklos vykdymu, tiek su asmeniniais gyventojo tikslais, akte turi būti nurodyta ir pagrįsta, kokia dalis su išvykimu susijusių išlaidų priskirtina individualiai veiklai, ir tik ši dalis išlaidų gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams. Taigi išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, kurie turi visus Buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus rekvizitus. Pažymime, kad dienpinigiai yra asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį, garantija išvykus į tarnybines komandiruotes. Gyventojams, vykdantiems veiklą pagal individualios veiklos pažymą, dienpinigiai nėra mokami ir negali būti laikomi leidžiamais atskaitymais.

GPMĮ 18 str. 12 dalyje nustatyta alternatyvi gyventojo individualios veiklos pajamoms tenkančių išlaidų pripažinimo leidžiamais atskaitymais tvarka: individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) gyventojas gali pasirinkti leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos. Atimant minėtą, leidžiamais atskaitymais laikomą, sumą nėra reikalaujama faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais.

Gyventojas, pasirinkęs leidžiamais atskaitymais laikyti 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, neprivalo pildyti pajamų – išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis, be to neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamos išlaidos. Kiti individualios veiklos vykdytojai privalo saugoti apskaitos dokumentus ir pajamų – išlaidų žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.
Fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju ir/arba savo individualiai veiklai nėra priskyręs ir joje nenaudoja ilgalaikio turto, pajamos pripažįstamos pinigų apskaitos principu, t.y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Pajamų gavimo momentu laikomas momentas, kai gyventojas lėšas gauna grynaisiais pinigais, pinigai pervedami į jo sąskaitą banke, apmokamos jo išlaidos ar pan. Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą. Pinigų apskaitos principą taikantis gyventojas daro atskirą įrašą pajamų – išlaidų apskaitos žurnale, kai faktiškai gauna pajamų iš individualios veiklos arba kai turi išlaidų, susijusių su faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis, neatsižvelgdamas į tai, ar jos apmokėtos.

Ekspertai

Eglė Paulauskytė

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.