...

Dėl PVM Lietuvoje, vykdant veiklą Danijoje

Žinių bazė

2012.10.16

Bendrovė vykdo namų renovaciją bei įrengimą Danijoje. Medžiagos, skirtos darbams atlikti, paprastai įsigyjamos Danijoje. Iš Lietuvos į Daniją buvo pervežti tik keli plastikiniai langai. Atlygis už atliktus darbus 2011 metais viršijo 210 000 Lt. Bendrovė Lietuvoje nėra užsiregistravusi kaip PVM mokėtoja. Kokios mokestinės (PVM) prievolės Lietuvoje?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2012-10-16 17:12

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio nuostatas, Lietuvos apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes (išskyrus...

Publikavimo data: 2012-10-16 17:12

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio nuostatas, Lietuvos apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 155 000 Lt. 

Iki 2011-12-31 Lietuvos apmokestinamasis asmuo turėjo registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti PVM bei mokėti jį į biudžetą, kai jo bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 100 000 litų ribą.

Pažymėtina, kad skaičiuojant 155 000 Lt ribą neįsiskaičiuoja atlygis už prekes ir paslaugas, kurios pagal PVMĮ nelaikomos patiektomis (suteiktomis) šalies teritorijoje, tačiau skaičiuojant 100 000 Lt toks atlygis įskaičiuojamas. Nuo 2012 m. sausio 1 d. viršijus PVMĮ nustatytą ribą (155 000 LT) PVM skaičiuojamas nuo sandorio, kuriuo nurodytoji riba buvo viršyta, vertės, iki 2011 m. gruodžio 31 d. – nuo 100 000 Lt ribą viršijančios sumos, taikant toms prekėms ir paslaugoms nustatytą atitinkamą PVM tarifą, ir tik tuo atveju, jeigu ši riba buvo viršyta atlygiu už šalies teritorijoje suteiktas paslaugas, patiektas prekes.

Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma paslaugų suteikimo vieta, nurodyti PVMĮ 13 straipsnyje.

Pagal PVMĮ 13 str. 4 dalies nuostatas, su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos (pvz., nekilnojamųjų daiktų remonto paslaugos) laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai daiktai, su kuriais paslaugos susijusios, yra ar bus pastatyti šalies teritorijoje. Taikant šią nuostatą, su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusiomis paslaugomis laikomi:

1) statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbai;
2) nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma ar kitokių teisių naudotis nekilnojamuoju turtu perdavimas;
3) viešbučių, motelių, kempingų ir panašios apgyvendinimo paslaugos;
4) atstovavimo (agento) nuomojant, parduodant ir (arba) įsigyjant nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus paslaugos, šių daiktų vertinimo, architektų, inžinerinės paslaugos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų priežiūros paslaugos ir kitos su šiais daiktais susijusios paslaugos. Paslaugų, susijusių su nekilnojamaisiais daiktais, suteikimo vieta nepriklauso nuo paslaugos teikėjo ar paslaugos pirkėjo įsikūrimo vietos.

Sprendžiant iš pateiktos informacijos, Bendrovės teikiamos paslaugos yra susijusios su nekilnojamaisiais daiktais, kurie buvo, yra ar bus pastatyti Danijoje, todėl pagal aukščiau minėtas PVMĮ nuostatas, tokios Bendrovės teikiamos paslaugos nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje ir PVM nuo jų Lietuvoje neturi būti skaičiuojamas. Taigi, jeigu Bendrovė kaip teigia paklausime iki 2012 m. sausio 1 d. per 12 paskutinių mėnesių už suteiktas paslaugas gavo atlygio daugiau kaip 100 000 Lt, tai jai buvo atsiradusi prievolė registruotis PVM mokėtoja, tačiau jeigu visos teikiamos paslaugos buvo susijusios su pastatais esančiais ne šalies teritorijoje, tai nebuvo prievolės nuo tokių paslaugų vertės skaičiuoti PVM.

Tik tuo atveju, jeigu bendrovė privalomai tapo PVM mokėtoja, nes atlygis per paskutinius 12 mėn. viršijo minėtą 100 000 Lt ribą, bet neįsiregistravo į PVM mokėtojų registrą ir ji be statybos darbų Danijoje dar tiekė prekes ar  teikė paslaugas, kurių tiekimo/teikimo vieta šalies teritorijoje, tai nuo 100 tūkst. Lt viršijančios sumos privalėjo nuo šalies teritorijoje tiekiamų prekių, teikiamų paslaugų skaičiuoti ir mokėti PVM į biudžetą.

Primename, kad pagal PVMĮ 51 str. 1 dalį, prekių pervežimas verslo tikslais (rašte nurodytu atveju – langų pervežimas į Daniją) – prekių tiekimas už atlygį, t. y. pervežtų į kitą valstybę prekių vertė įtraukiama skaičiuojant 100 000 Lt ir 155 000 Lt ribą. Tačiau, jeigu PVMĮ nustatyta ribą būtų viršyta įvykdžius tokį sandorį, tai Bendrovei atsirastų prievolė skaičiuoti pardavimo PVM Lietuvoje tik tuo atveju, jei ji tuo metu nebuvo Danijos PVM mokėtoja.

Kadangi statybos darbai atliekami Danijoje, dėl mokestinių prievolių toje šalyje turėtumėte kreiptis į tos šalies mokesčių administratorių.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.