...

Dėl metinės deklaracijos vykdant individualią veiklą

Žinių bazė

2013.01.02

Ar galima metinėje deklaracijoje vygdant individualią veiklą į išlaidas įtraukti išlaidas iki idividualios veiklos pažymos gavimo? Ar galima į išlaidas įtraukti kuro išlaidas, jei naudojamas automobilis yra registruotas kito fizinio asmens vardu? Veikla pradėta 2012.06.20. Iki tos datos buvo įsigyta dalis įrangos ir ruošiamos patalpos (pastatyta stiklo pertvara), pajungta elektra ir vanduo,nupirktos darbui reikalingos medžiagos.Turiu visus įsigijimo dokumentus.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2013-01-02 10:24

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 18 str. 1 dalies nuostatas, gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla,...

Publikavimo data: 2013-01-02 10:24

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 18 str. 1 dalies nuostatas, gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusios gyventojo patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.

Gyventojas, deklaruodamas individualios veiklos pajamas, metinėje pajamų deklaracijoje gali nurodyti išlaidas, kurios buvo patirtos iki individualios veiklos įregistravimo, jei tokios išlaidos buvo patirtos įsigyjant trumpalaikį individualios veiklos turtą – įrankius, detales (kurio nudėvėjimas nėra skaičiuojamas), taip pat medžiagas, žaliavas ir prekes, kurias vėliau parduoda vykdydamas individualią veiklą, o gautas pajamas priskiria individualios veiklos pajamoms.

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (nusidėvėjimas) pradedamas skaičiuoti ir gali būti deklaruojamas metinėje pajamų deklaracijoje tik įregistravus individualią veiklą, nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje, t.y. nuo to mėnesio, kurį gyventojas mokesčių administratoriui pateikia Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir/arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formą.

Gyventojas įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą, turi mokesčių administratoriui pateikti užpildytą Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir/arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formą (toliau – Pranešimas).

Gyventojas leidžiamiems atskaitymams galės priskirti automobilio kuro įsigijimo išlaidas ir tuo atveju kai automobilis gyventojui nepriklauso nuosavybės teise, t.y. kai automobilis naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, jei veikloje naudojamas automobilis yra deklaruotas mokesčių administratoriui pateiktame Pranešime. Automobilio kuro išlaidos leidžiamiems atskaitymams galės būti priskiriamos tik nuo Pranešimo pateikimo datos, kuri negali būti ankstesnė nei individualios veiklos įregistravimo data.

Gyventojas leidžiamais atskaitymais gali pripažinti patirtas degalų įsigijimo išlaidas, tačiau  turi pagristi ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, o ir sunaudotų degalų kiekį individualios  veiklos pajamų uždirbimui, t. y. gyventojas turi įrodyti, kokį kiekį degalų jis išnaudojo vykdydamas individualią veiklą. Gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis.

Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos faktiškai patirtos individualios veiklos išlaidos pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus, turinčius visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus arba GPMĮ 18 str. 12 dalyje nustatyta tvarka, kai gyventojo pasirinkimu vietoj kitose šio straipsnio dalyse nurodytų faktiškai patirtų išlaidų, leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstama suma, lygi 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Pasirinkus šį išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams būdą, nereikia turėti išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.