...

Ar gali Įmonė pirkti iš fizinio asmens SD atminties korteles?

Žinių bazė

2014.01.06

Situacija tokia: Fizinis asmuo iš Kinijos užsisakė 100 SD kortelių. Muito ir pvm nemokėjo, buvo nurodyta, kad tai dovana. Dabar įmonė nori nupirkti tai už 500 Lt, po to parduoti brangiau.
Ar toks sandoris įmanomas?
Kokie mokesčiai įmonei ir fiziniam asmeniui (pardavėjui).

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2014-01-06 12:36

Įmonei nedraudžiama pirkti prekių iš fizinio asmens, tačiau įmonei pardavus minėtas prekes gautos pajamos pelno mokesčio požiūriu priskiriamos apmokestinamoms pajamoms,...

Publikavimo data: 2014-01-06 12:36

Įmonei nedraudžiama pirkti prekių iš fizinio asmens, tačiau įmonei pardavus minėtas prekes gautos pajamos pelno mokesčio požiūriu priskiriamos apmokestinamoms pajamoms, o įsigijimo kaina gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams, jeigu įmonė turi įsigijimo kainą patvirtinančius juridinę galią turinčius dokumentus (pvz. jeigu prekės tiekiamos gyventojo, kuris vykdo individualią veiklą, pagal PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, prekių pirkimo―pardavimo kvitą ar kasos aparato kvitą, o jeigu gyventojas nevykdo individualios veiklos, pagal laisvos formos dokumentą, turintį visus Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatys rekvizitus).

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 3 str. 3 dalies nuostatas importo PVM objektas yra prekių importas, kai prekės pagal PVMĮ nuostatas laikomos importuotomis šalies teritorijoje. Laikoma, kad ne Europos Sąjungos (toliau – ES) prekės importuotos šalies teritorijoje, jeigu šios prekės yra šalies teritorijoje tuo metu, kai jos įvežamos į ES teritoriją (PVMĮ 123 str. 1 dalis).

PVMĮ 40 straipsnyje nurodyti atvejai, kai importuojamos prekės neapmokestinamos importo PVM.

Importuojamoms prekėms importo muitinės procedūras formina, muitus ir importo PVM, taikydama toms prekėms Lietuvoje nustatytą PVM tarifą, apskaičiuoja Lietuvos Respublikos muitinė. Prekių importuotojas privalo sumokėti importo PVM, išskyrus atvejus, nurodytus PVMĮ 40 straipsnyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatomis, pajamų mokestį moka pajamų gavęs ir (arba) pajamų uždirbęs gyventojas. Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra pajamos, kurių šaltinis gali būti tiek Lietuvoje, tiek  ne Lietuvoje. Vadinasi, gyventojas, gavęs iš Kinijos juridinio ar fizinio asmens dovanų 100 SD kortelių, privalo sumokėti nuo dovanos vertės (CD kortelių tikrosios rinkos kainos) 15 proc. pajamų mokestį, GPMĮ nustatyta tvarka. Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 26 punkto nuostatas,  pajamų mokesčiu neapmokestinamos dovanojimo būdu gautos pajamos iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, vaikaičių ir senelių, taip pat iš kitų gyventojų dovanojimo būdu per metus gautų pajamų suma (vertė), neviršijanti 8 000 litų. Jei pajamų ar jam tapatus mokestis būtų sumokėtas Kinijoje, gautos pajamos, vadovaujantis GPMĮ 37 str. nuostatomis, Lietuvoje pajamų mokesčiu nebūtų apmokestinamos).

Nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio gautos pajamos pagal mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti į biudžetą pats pajamų gavęs gyventojas.

Gyventojas, gavęs ne individualios veiklos pajamų už parduotą turtą (SD korteles) iš Lietuvos juridinio vieneto (įmonės), kurios taip pat priskiriamos B klasės pajamoms, 15 proc. pajamų mokestį privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti į biudžetą pats. Apskaičiuojant pajamų mokestį, iš gautų SD kortelių pardavimo pajamų galima atimti jų įsigijimo kainą ir su šio turto įsigijimu bei pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus (pvz., muito mokesčius, sandorių patvirtinimo mokesčius ir kt.). Visos atimamos sumos turi būti patvirtintos juridinę galią turinčiais dokumentais. Be to, vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d, 27 punktu, pajamų mokesčiu apmokestinama tik 8000 Lt sumą per metus viršijanti šio skirtumo dalis. Dovanojimo būdu įgyto turto įsigijimo kaina laikoma to turto perleidimo dieną buvusi turto tikroji rinkos kaina. Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas. Tikrąją rinkos kainą gali nustatyti pats gyventojas, tačiau ji turi būti ekonomiškai pagrįsta.

Gyventojas, kalendoriniais metais gavęs B klasės pajamų, privalo iki sekančių metų gegužės 1 dienos pateikti metinę gyventojo pajamų deklaraciją (GPM308), kurioje apskaičiuotą mokėtiną pajamų mokestį privalo sumokėti iki tos pačios datos (sekančių metų gegužės 1 d.).

Juridinis vienetas, išmokėjęs gyventojui B klasės pajamoms priskiriamas išmokas už parduotą turtą (CD korteles), iki sekančių metų vasario 1 d. privalo pateikti mokesčių administratoriui pažymą „Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažyma“ (FR0471), kurioje nurodomos gyventojams išmokėtos 200 Lt viršijančios vienkartinės tokių išmokų sumos.

Atkreipiame dėmesį, kad fiziniam asmeniui, parduodančiam SD atminties korteles juridiniam asmeniui, atsiras prievolė už parduotas laikmenas mokėti mokestį Lietuvos gretutinių teisių asociacijai (AGATAI) (išsamesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje http://www.agata.lt).

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.