...

Kokios yra verslo programos, kurios suteikia įmonei finansavimą?

Žinių bazė

2014.04.24

Mūsų įmonę domintų verslo programos, kurios galėtų suteikti finansavimą. Teko skaityti ir apie dotacijas ir apie verslumo skatinimo programas, bet norėtusi konkrečiau ir aiškiau apie tai žinoti.

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Inga Beiliūnienė

Priemonių valdymo skyriaus vadovė / UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Publikavimo data: 2014-04-24 10:09

Šiuo metu galite pasinaudoti šia valstybės parama ir priemonėmis, kurias administruoja UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). INVEGA  šiandien verslui...

Publikavimo data: 2014-04-24 10:09

Šiuo metu galite pasinaudoti šia valstybės parama ir priemonėmis, kurias administruoja UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). INVEGA  šiandien verslui siūlo ne vieną finansinę priemonę, pradedant nuo paskolų administravimo ir baigiant įvairiomis dotacinėmis priemonėmis.

Atviras kreditų fondas (AKF)
Atviras kreditų fondas (AKF) sudaro smulkiajam ir vidutiniam verslui platesnes galimybes investuoti. Verslininkai gali pasinaudoti ne tik lengvatinėmis paskolomis (iki 2 mln. Lt), bet ir lankstesnio apyvartinio kapitalo finansavimo būdais – kredito linijomis. Imant paskolas iš AKF, galima pasinaudoti ir INVEGOS garantija bei daliniu palūkanų kompensavimu (net 95 proc. (regionuose) ir 70 proc. (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse)).
Pagal šią priemonę jokie administravimo mokesčiai netaikomi. Norint pasinaudoti priemone, reikia kreiptis į bendradarbiavimo sutartis su INVEGA dėl AKF lengvatinių paskolų teikimo pasirašiusius bankus (banką „Citadele“, Medicinos banką arba banką „Finasta“) ir susitarti dėl finansavimo sąlygų. Tai viena iš skolinio finansavimo priemonių, leidžianti skolintis didesnes paskolas lengvatinėmis sąlygomis. Be to, skirtingai nuo kitų INVEGOS priemonių, yra galimybė skolintis kredito linijų būdu.

Verslumo skatinimo fondas
Verslumo skatinimo fondo tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemone, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų kūrimą. Priemonės įgyvendinimas (paskolų teikimas ir dalinis paskolų palūkanų kompensavimas, subsidijos darbuotojų darbo užmokesčiui) yra derinamas su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus. Lengvatinės paskolos dalijamos per 56 kredito unijų konsorciumą, kuriam atstovauja Lietuvos centrinė kredito unija.

Paskolos dydis – iki 86 tūkst. Lt. Šioms lengvatinėms paskoloms nustatytos 5,49–9,49 % palūkanos. Už suteikiamą paskolą jos gavėjui netaikomi jokie administravimo mokesčiai. Be to, suteikiama galimybė gauti už paskolą INVEGOS garantiją ir 95 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų kompensavimą.

Lengvatinės paskolos pradedantiesiems verslą teikiamos iki 2015 m. rugsėjo 30 d., grąžinimo terminas – 2018 m. pabaiga. Dėl lengvatinių paskolų (iki 86 tūkst. Lt) iš Verslumo skatinimo fondo (VSF) į kredito unijas gali kreiptis fiziniai asmenys, siekiantys pradėti ar jau plėtojantys pradėtą verslą, taip pat įmonės iki 1 metų. Paskola gali būti skirta tiek investicijoms, tiek apyvartai. Gavusieji VSF paskolą gali pasinaudoti INVEGA garantija, taip pat susigrąžinti 95 proc. sumokėtų palūkanų.

Pasidalintos rizikos paskolos
Tai priemonė, pagal kurią teikiamos iki 16,5 mln. Lt paskolos investicijoms, apyvartinėms lėšoms papildyti, jei dėl tokio finansavimo plečiama SVV subjekto veikla. Teikiant tokią paskolą bankai turi prisidėti bent 50 proc. savo lėšų. Jei projektas ir ūkio subjektas atitinka nustatytus reikalavimus, imdamos paskolas įmonės gali pasinaudoti ir INVEGA garantijomis ir daliniu palūkanų kompensavimu. Šias paskolas teikia Šiaulių bankas, SEB bankas, „Swedbank“ bankas.

Dalinis palūkanų kompensavimas
Padeda investuoti pigiau, susigrąžinti dalį investicijų. Pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas” kompensuojama net 95 proc. (regionuose) ir 70 proc. (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse) faktiškai sumokėtų palūkanų už paskolas, lizingo (išperkamosios nuomos) sandorius, skirtus verslo pradžios ar plėtros projektams įgyvendinti. Ši priemonė gali būti labai naudinga verslui, nes ja pasinaudojusios įmonės gali sumažinti investicijų kaštus, t.y. susigrąžinti dalį investuotų lėšų į verslo pradžią ar plėtrą. Dalinis palūkanų kompensavimas skatina verslininkus, ypač vykdančius veiklą regionuose, aktyviau domėtis investicijų galimybėmis ir naudotis finansavimo kaštus mažinančiomis priemonėmis.
Norint pasinaudoti priemone, reikia pareikti paraišką INVEGAI, palūkanos kompensuojamos kas ketvirtį.

Garantijos
SVV subjektas, kreipdamasis į kredito įstaigą/lizingo bendrovę dėl paskolos/lizingo verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su bankui nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaiga užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdama už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.
Šiandien gerai suplanuotą verslą Lietuvoje galima pradėti su labai maža nuosavų lėšų dalimi. Svarbu, kad verslininkai žinotų, kodėl skolinasi, kaip papildomas finansavimas padės greičiau pasiekti užsibrėžtus rezultatus, sugeneruoti pakankamai stabilius ir prognozuojamus pinigų srautus, kurie užtikrintų laiku palūkanų mokėjimus ir kredito grąžinimus pagal grafiką.

Suteikiant garantiją yra taikomas vienkartinis mokestis. Garantijos atlyginimo dydis priklauso nuo paskolos gavėjo amžiaus. Įmonėms ir verslininkams, veikiantiems iki 3 metų, nustatytas 4 proc. nuo garantijos sumos dydis, o įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau, – 3 proc. nuo garantijos sumos dydis. Šiuo metu  valstybė skatina ir remia įmones ir verslininkus, imančius paskolas su INVEGOS garantija, sumokėdama už paskolos gavėją dalį garantijos atlyginimo. Todėl, pritaikius valstybės pagalbą, garantijos atlyginimas yra lygus 1-1,5 proc. nuo garantuotos paskolos sumos.
Paskolos gavėjui anksčiau laiko grąžinus garantuotą paskolos dalį ar nevisiškai panaudojus garantuotą paskolą, garantijos atlyginimas nėra perskaičiuojamas ir grąžinamas.
INVEGA teikia individualias ir portfelines.

Parama pirmajam darbui
Paraiškas pagal pirmeonę „Parama pirmajam darbui“ gali teikti: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas); užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje; fiziniai asmenys, įdarbinę jauną darbuotoją.

Darbdaviams, kurie įdarbino darbinės patirties neturinčius darbuotojus, kompensuojama dalis pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo užmokesčio. Darbdaviui pateikus paraišką, ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį bus kompensuojama fiksuota darbuotojo atlyginimo dalis (t. y. 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio) už pirmą kartą įsidarbinusį ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusį jauną asmenį nuo 16 iki 29 metų. Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui moka nustatytą darbo užmokestį ir visas su juo susijusias įmokas, tačiau dalis išmokėtos sumos darbdaviui kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų. Jei darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis viršija 1700 Lt per mėnesį, kompensacija skaičiuojama pagal 1700 Lt sumą, t. y. maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną darbuotoją per mėnesį gali siekti 396,1 Lt.

Tokia priemonė naudinga visiems: jaunimas gali rasti pirmąjį darbą ir įgyti profesinių įgūdžių, o įmonės paskatinamos suteikti šansą darbo patirties neturintiems jauniems žmonėms. Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką INVEGAI, kompensacija už darbuotojų darbo užmokestį grąžinama kas ketvirtį.

Daugiau nformacijos galite rasti čia:
http://invega.lt/
 

Ekspertai

Inga Beiliūnienė

Inga Beiliūnienė

Priemonių valdymo skyriaus vadovė / UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.