...

Pagrindiniai įsipareigojimai įsteigus VšĮ (darbiniai santykiai, mokesčiai).

Žinių bazė

2015.02.18

Įkūrus VšĮ privalomas vadovas. Ar užtenka vadovą (pvz save) tiesiog įdarbinti vienai valandai per mėnesį už minimalų įkainį, ar jam keliami dar kokie nors reikalavimai (darbo saugos, gaisro ar kiti sertifikatai)?
Taip pat dėl įmonės finansinės atskaitymobės. Kada ir kokius dokumentus per vienerius finansinius metus turi pateiktį įmonė?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Publikavimo data: 2015-02-18 17:17

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (toliau – VŠĮĮ) 9 str. 3 d. nustato, kad viešoji įstaiga turi turėti organą –...

Publikavimo data: 2015-02-18 17:17

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (toliau – VŠĮĮ) 9 str. 3 d. nustato, kad viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − viešosios įstaigos vadovą. To paties straipsnio 5 d. numatyta, kad visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo viešosios įstaigos vardu sudaro darbo sutartį su viešosios įstaigos vadovu ir ją nutraukia. VŠĮĮ ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – DK) nėra nustatytų apribojimų dėl viešosios įstaigos vadovo darbo laiko ir darbo užmokesčio dydžio. Svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimo dėl minimaliojo darbo užmokesčio Nr. 972. Šio nutarimo 3 p. nustatyta, kad minimalus valandinis atlygis – 1,82 euro ir minimali mėnesinė algą – 300 eurų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarime Nr. 292 dėl darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašo patvirtinimo 3 p. nurodomas darbdavių, darbdaviams atstovaujančių asmenų ir darbdavių įgaliotų asmenų, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašas. Remiantis šiuo nutarimu viešųjų įstaigų vadovai nėra atleisti nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo).

VŠĮĮ 11 str. nustato, kad viešosios įstaigos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atlikti tokį auditą ir išrenka auditorių ar audito įmonę. VŠĮĮ 12 str. 1 d. nustatyta, kad pasibaigus finansiniams metams turi būti parengta viešosios įstaigos veiklos ataskaita. Viešosios įstaigos pateikia Registro tvarkytojui viešosios įstaigos veiklos ataskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo (2003 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1407 dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo 911 punktas).

Šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Eglė Paulauskytė

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.