...

Dėl dienpinigių priskyrimo individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams

Žinių bazė

2012.09.26

Lietuvos Respublikos pilietis, įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą Lietuvoje, išvyksta dirbti į užsienį. Ar galima leidžiamiems atskaitymams priskirti dienpinigius ir kaip tai turi būti įforminta?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2012-09-26 15:24

Gyventojo, vykdančio individualią veiklą pagal pažymą, išlaidos susijusios su individualia veikla, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio...

Publikavimo data: 2012-09-26 15:24

Gyventojo, vykdančio individualią veiklą pagal pažymą, išlaidos susijusios su individualia veikla, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, Žin., 2010, Nr.145-7410) 18 straipsnyje ir Finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4149; 2010, Nr. 61-3021; toliau – Aprašas) patvirtinto Aprašo nustatyta tvarka.

Pagal Aprašo 17 punkto nuostatas leidžiamiems atskaitymams priskiriamos gyventojo ar jo samdomo darbuotojo nakvynės, kelionės, registravimosi dalyvauti konferencijoje, simpoziume, parodoje ar kitokiame renginyje, susijusiame su gyventojo individualia veikla, išlaidos ir dienpinigių išlaidos, jeigu gyventojas savo ar samdomo darbuotojo išvykimą iš nuolatinės veiklos vykdymo vietos yra įforminęs atitinkamu aktu, kuriame nurodyta išvykimo tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir gyventojo numatomų apmokėti išlaidų rūšys. Jeigu išvykimas susijęs tiek su individualios veiklos vykdymu, tiek su asmeniniais gyventojo ar jo samdomo darbuotojo tikslais, akte turi būti nurodyta ir pagrįsta, kokia dalis su išvykimu susijusių išlaidų priskirtina individualiai veiklai, ir tik ši dalis išlaidų gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams. Dienpinigių išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos vadovaujantis Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396; 2006, Nr. 72-2716). Kelionės į užsienį atveju iš pajamų gali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, apskaičiuotos už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir parvykimo į ją dienas), neviršijančios Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 (Žin., 1996, Nr. 114-2660; 2008, Nr. 41-1504) nustatytų dienpinigių, vykstantiems į užsienio komandiruotes, normų.
Komandiruote į užsienį nelaikomas gyventojo ar jo darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jei jis vienoje vietoje užsienyje būna ilgiau kaip 183 dienas. Tokiu atveju, patirtos kelionės išlaidos (įskaitant dienpinigius) už visą išvykimo laiką nelaikomos individualios veiklos leidžiamais atskaitymais.

Todėl dienpinigių išlaidas gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, galėtų priskirti leidžiamiems atskaitymams, jei bus tenkinamos aukščiau išvardintos sąlygos dėl vykimo į komandiruotę bei tai bus atitinkamai įforminta aktu. 

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.