...

Darbas pagal sutartį + individuali veikla, PSD įmokos

Žinių bazė

2015.07.19

1) Visur rašo, kai dirbi pagal darbo sutartį ir taip pat užsiimi individualią veiklą, PSD gali sumokėti viena karta iki kitų metų gegužės pirmos dienos. Jeigu metinės apmokestinamos pajamos iš individualios veiklos lygus 12*minimalaus atlyginimo dydžius, ar daugiau, tai moki 9 % nuo pusės apmokestinamųjų pajamų. O jeigu metinės apmokestinamos pajamos mažiau už 12 minimalių mėnesinių atlyginimų (pvz. 202,73 eu), privalai sumokėti 2*27=324 eu PSD ar 202/2*0.09=9,12 eu?
2) Jeigu neplanuojama didelė apyvarta, ir nenori mokėti mažiausiai 324 eu PSD per metus, ar šiuo atveju gali padėti individualios įmonės registravimas?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Publikavimo data: 2015-07-19 13:26

1) Asmuo, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, per metus gavo 202,73 Eur pajamų (tuo pačiu metu dirba pagal darbo sutartį)....

Publikavimo data: 2015-07-19 13:26

1) Asmuo, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, per metus gavo 202,73 Eur pajamų (tuo pačiu metu dirba pagal darbo sutartį). Jeigu šis asmuo individualios veiklos pajamas apskaičiuoja leidžiamais atskaitymais pripažindamas sumą, lygią 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, tai jo mokėtinos PSD  įmokos apskaičiuojamos taip:
   a) 202,73 Eur – 30 proc. = 141,91 Eur.
   b) PSD įmokų bazė: 141,91 Eur /2 = 70,96 Eur.
   c) Mokėtinos PSD įmokos: 70, 96 Eur x 9 proc. = 6,39 Eur.
   d) Individualią veiklą vykdantys asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka arba už juos yra mokamos sveikatos draudimo įmokos. Ši taisyklė taikoma dirbantiems pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojams, pareigūnams, pensininkams, neįgaliesiems ir kitiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje įvardintiems asmenims. Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, vykdantys individualią veiklą, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos (t.y. kiekvienų metų gegužės 1 d.).
   e) Asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį ir tuo pačiu metu besiverčiančių individualia veikla pagal pažymą, metinė privalomojo sveikatos draudimo įmoka negali būti mažesnė kaip 9 procentai 12 minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną, dydžio. SVARBU: šis minimumas skaičiuojamas/tikrinamas bendrai įmokoms pagal darbo sutartį ir įmokoms pagal individualią veiklą pagal pažymą.

2) Individualios įmonės savininko PSD įmokos (tuo pačiu metu dirbama pagal darbo sutartį):
   a) Individualios įmonės už individualių įmonių savininkus moka 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų socialinio draudimo įmokos.
   b) Individualios įmonės savininko socialinio draudimo įmokų bazę vienus metus nuo pirmosios veiklos pradžios sudaro individualios įmonės išsiimama individualios įmonės savininko asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. Individualios įmonės savininko socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės išsiimama individualios įmonės savininko asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, jeigu socialinio draudimo įmokas už šiuos asmenis yra sumokėjusi individuali įmonė arba jie yra sumokėję įmokas kaip individualia veikla užsiimantys asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą, arba jie yra asmenys, nurodyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ar 2 dalies 1 ir 2 punktuose, arba jiems yra paskirtos valstybinės socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, arba jeigu individualios įmonės savininkas yra ne vyresnis kaip 29 metų (taikoma už laikotarpį iki kalendorinių metų pabaigos, kai asmeniui sukanka 29 metai). Individualios įmonės savininko socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės, Fondo valdybos su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka deklaruoto ir su Fondo valdybos teritoriniu skyriumi bei teritorine valstybine mokesčių inspekcija suderinto dydžio lėšų suma, kuri kalendoriniais metais išsiimama individualios įmonės savininko asmeniniams poreikiams ir kuri kalendorinių metų mėnesį negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga. Tuo atveju, jeigu asmuo yra individualios įmonės savininkas ir mažosios bendrijos narys, ir (ar) ūkinės bendrijos tikrasis narys arba kelių mažųjų bendrijų ar ūkinių bendrijų tikrasis narys, socialinio draudimo įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos apskaičiuoja draudėjas, kuris yra įregistruotas anksčiausiai. Šios nuostatos netaikomos, jeigu individuali įmonė, mažoji bendrija ar ūkinė bendrija veiklos laikinai nevykdo ir yra tai deklaravusi Mokesčių administravimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
   c) Tais atvejais, kai individuali įmonė laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos jos nustatyta tvarka arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, individualių įmonių savininkai kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems Sveikatos draudimo 17 straipsnio 1−8 dalyse ir Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.
   d) PSD įmokų individualios įmonės gali kas mėnesį nemokėti, jei iš individualios įmonės savininkas neišsiima lėšų asmeniniams poreikiams ir individualios įmonės savininkas yra priskirtas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų asmenų (tarp jų dirbantiems pagal darbo sutartį).
   e) Asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį ir tuo pačiu metu esančių individualios įmonės savininkais, metinė privalomojo sveikatos draudimo įmoka negali būti mažesnė kaip 9 procentai 12 minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną, dydžio. SVARBU: šis minimumas skaičiuojamas/tikrinamas bendrai įmokoms pagal individualios įmonės savininko veiklą ir įmokoms pagal darbo sutartį.

Ekspertai

Eglė Paulauskytė

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.