...

Ar man privalu registruotis PVM mokėtoju?

Žinių bazė

2012.09.28

Ar fiziniam asmeniui, kuris vykdo individualią prekybos internetu veiklą ir jo gautas atlygis sudaro 155 000 Lt, privaloma registruotis PVM mokėtoju, jei prekyba vykdoma daugiausia (99 proc.) už Lietuvos teritorijos ribų.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Publikavimo data: 2012-09-28 13:32

Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, t.y. bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdantis juridinis arba fizinis asmuo, privalo pateikti Prašymą įregistruoti PVM...

Publikavimo data: 2012-09-28 13:32

Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, t.y. bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdantis juridinis arba fizinis asmuo, privalo pateikti Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, jeigu bendra atlygio suma (už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma) per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo 155 000 litų. Jeigu apmokestinamojo asmens atlygis už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) buvo didesnis negu 155 000 Lt, tai PVM turi būti apskaičiuojamas už visas patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta.

Skaičiuojant 155 000 Lt atlygio ribą, kurią pasiekus tampama privalomu PVM mokėtoju, neįskaičiuojamas atlygis, gautas:

Už vykdant ekonominę veiklą, kai šiai veiklai naudojamų prekių ir paslaugų pirkimo ir/ar importo PVM negalėtų būti atskaitomas, jeigu apmokestinamasis asmuo būtų PVM mokėtojas, t.y. neatsižvelgiama į atlygį gautą:
1. iš PVM neapmokestinamų prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo;
2. iš prekių tiekimo ir (arba ) paslaugų teikimo už šalies teritorijos ribų;
3. už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą;
4. neatsižvelgiama į gautus avansus.

Nustatant prekių tiekimo vietą, vertinant, ar tiekimai įvyko šalies teritorijoje ar už jos ribų reikia vadovautis Pridėtinės vertėse mokesčio įstatymo 12 straipsniu. Pagal šio straipsnio nuostatas, kai Lietuvos tiekėjų tiekiamos prekės turi būti gabenamos, laikoma, kad prekių tiekimas įvyko Lietuvos teritorijoje tuo atveju, kai šių prekių gabenimas pirkėjui prasidėjo Lietuvoje ir nesvarbu, kas tas tiekiamas prekes gabena: pats prekių tiekėjas, prekių pirkėjas, ar trečiasis asmuo. Jeigu prekės neturi būti gabenamos, laikoma, kad prekių tiekimas įvyko šalies teritorijoje tuo atveju, jeigu šios prekės buvo šalies teritorijoje tuo momentu, kai įvyko jų tiekimas. Taigi, visais atvejais, kai Lietuvos prekių tiekėjai tiekia prekes nesvarbu kokiam pirkėjui, ar kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės, ar trečiosios valstybės prekių pirkėjams, o tiekiamos prekės išgabenamos iš Lietuvos, arba jeigu prekių nereikia gabenti, jos tiekimo momentu yra šalies teritorijoje, tai prekių tiekimo vieta laikoma Lietuva ir pajamos iš tokių tiekimų įskaičiuojamos, skaičiuojant nurodytą privalomo registravimosi PVM mokėtojais atlygio sumą.

Tuo atveju, kai Lietuvos tiekėjai tiekia kitiems Lietuvos asmenims, kitų ES valstybių narių ar trečiųjų valstybių pirkėjams prekes, kurių tiekimo metu (disponavimo teisės perdavimo metu) nėra Lietuvoje ir kurios pvz., gabenamos iš vienos ES valstybės narės (ne Lietuvos) į kitą ES valstybę narę arba iš kitos ES valstybės narės eksportuojamos į trečiąją valstybę, tokiu atveju, toks prekių tiekimas nelaikomas įvykusiu šalies teritorijoje, todėl pajamos iš tokių tiekimų neįtraukiamos skaičiuojant nurodytą privalomo registravimosi PVM mokėtojais atlygio 155000 Lt sumą.

Kaip jau minėjome, kad skaičiuojant 155000 Lt atlygio sumą, kada privalomai tampama PVM mokėtojais, neatsižvelgiama į atlygį už prekių tiekimus ne šalies teritorijoje, tik, pasiekus minėtą ribą, iš prekių tiekimo šalies teritorijoje privalomai tampama PVM mokėtojais. Paklausime teigiama, kad fizinis asmuo prekes tiekia daugiausia už šalies teritorijos ribų, todėl jeigu jo gautas/ gautinas atlygis už šalies teritorijoje patiektas prekes nesiekia minėtos ribos, jam prievolės registruotis PVM mokėtoju nėra.

Ekspertai

Tomas Čepulis

Tomas Čepulis

Mokesčių informacijos departamento direktorius / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.