...

Mokesčių mokėjimas įsteigus Mažąją bendriją, kai įmonės veikla – seminarų skaitymas.

Žinių bazė

2016.01.03

Sveiki, steigiant Mažąją bendriją, kai pagrindinė veikla yra paskaitos ir seminarai, kaip yra mokami mokesčiai? Ir kitas variantas įsteigus Mažąją bendriją, kai yra mėnesinis nario mokestis, tačiau tikslaus narių skaičiaus į priekį niekada nežinai, kaip mokami mokesčiai tokiu atveju? Ačiū

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Regina Utkienė

Mokesčių informacijos departamento direktorė / VMI

Premium

Publikavimo data: 2016-01-03 22:49

Juridiniai asmenys (įskaitant ir MB), priklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, sudaromų sandorių su fiziniais ar juridiniais asmenimis, apyvartos, veikloje naudojamo...

Publikavimo data: 2016-01-03 22:49

Juridiniai asmenys (įskaitant ir MB), priklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, sudaromų sandorių su fiziniais ar juridiniais asmenimis, apyvartos, veikloje naudojamo nekilnojamojo ir kito turto, samdomų pagal darbo sutartis darbuotojų skaičiaus ir pan., privalo mokėti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje išvardintus mokesčius, kurių kiekvieno mokėjimo prievolę ir tvarką nustato atskiras mokesčio įstatymas ir kiti poįstatyminiai teisės aktai. Pagrindiniai juridinių vienetų mokami mokesčiai: pelno mokestis, gyventojų pajamų mokestis, nekilnojamojo turto, pridėtinės vertės mokesčiai, įmokos į garantinį fondą.

Dėl pelno mokesčio.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 5 straipsnio nuostatomis Lietuvos vieneto (įskaitant MB) apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, atskaičius leidžiamus atskaitymus (PMĮ 17 str.) ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (PMĮ 18–30 str.), apmokestinamas taikant 15 proc. arba lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą.
Pagal PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatas, lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas gali būti taikomas tuo atveju, jei vienete vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur ir vienetas paskutinę mokestinio laikotarpio dieną neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų (pvz., vieneto dalyvis neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų kituose vienetuose arba kitaip nevaldo kitų vienetų).
MB pelno mokestis apskaičiuojamas Metinės pelno mokesčio deklaracijos formoje PLN204, patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2, kuri mokesčių administratoriui turi būti pateikta ir pelno mokestis sumokėtas iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.
Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) 4 straipsnio nuostatas mokesčio objektas yra nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka. Pagal NTMĮ 3 str. 3 dalies nuostatas nekilnojamojo turto mokestį (toliau – NTM) juridiniai asmenys moka už juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausantį, įsigyjamą bei juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui arba jo įsigyjamą. Konkretų NTM tarifą nuo 0,3 proc. iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, kuris galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje, nustato savivaldybės taryba.
Jeigu MB nuosavybės teise valdys arba neterminuotai ar ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui perims naudoti (nuomos, panaudos ar kitais pagrindais) nekilnojamąjį turtą iš fizinio asmens, tai už tokį turtą gali atsirasti prievolė mokėti NTM, kuris apskaičiuojamas ir deklaruojamas NTM deklaracijos KIT711 formoje, patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. VA-40, kuri turi būti pateikta ir mokestis sumokėtas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos.

Dėl įmokų į Garantinį fondą.
Jeigu MB turės samdomų darbuotojų, tai pagal Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo (toliau – GFĮ) nuostatas nuo jiems apskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio bus skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, turės būti priskaičiuotos ir sumokėtos 0,2 proc. dydžio įmokos į Garantinį fondą. GFĮ 3 str. 4 dalyje numatyta įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka. Šios įmokos nedeklaruojamos.

Dėl gyventojų pajamų mokesčio.
Nepriklausomai nuo MB vykdomos veiklos, MB nario mokėtini mokesčiai priklauso nuo jo iš MB gaunamų pajamų rūšies. MB narys turi teisę gauti išmokas iš MB pelno: lėšų savo asmeniniams poreikiams ir MB pelno dalį už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį ir/arba už finansinius metus.
MB nario iš MB faktiškai išsiimtos lėšos asmeniniams poreikiams, kurias pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 str. 34 dalies nuostatas MB narys gali priskirti ir savo pasirinkimu priskiria su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, apmokestinamos 15 proc. dydžio pajamų mokesčiu (iš jų GPMĮ 20 straipsnyje nustatyta tvarka atėmus taikytiną metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir metinį papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį) ir valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokomis (toliau – VSD ir PSD įmokos). MB narių VSD ir PSD įmokas administruoja ir paaiškinimus dėl jų mokėjimo teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Informacija draudėjams ir apdraustiesiems skelbiama interneto svetainėje www.sodra.lt arba teikiama telefonu 1833.
Kitos MB nario pajamos, gautos skirstant MB pelną už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį ir/arba už finansinius metus, išskyrus pajamų dalį priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, pagal GPMĮ 12 straipsnio nuostatas laikomos dividendais, kurie apmokestinami pajamų mokesčiu, taikant 15 proc. mokesčio tarifą.
MB nario (nuolatinio Lietuvos gyventojo) iš MB, kurios nariu jis yra, visos gautos pajamos pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms. Gautas B klasės pajamas deklaruoti bei nuo jų apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį, Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) pateikiant Metinę pajamų deklaraciją – GPM308 formą, turi pats pajamų gavęs MB narys. Ši deklaracija pateikiama ir joje apskaičiuotas pajamų mokestis sumokamas, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), iki kitų metų gegužės 1 dienos.
Visas MB nariui (nuolatiniam Lietuvos gyventojui) per mokestinį laikotarpį išmokėtas B klasės pajamoms priskiriamas išmokas MB privalo deklaruoti Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formoje, kuri VMI pateikiama iki kitų kalendorinių metų vasario 1 dienos.

Dėl pridėtinės vertės mokesčio.
MB atsiranda prievolė apmokestinti PVM šalies teritorijoje teikiamas PVM apmokestinamas paslaugas tuo atveju, jeigu jai yra prievolė registruotis PVM mokėtoja.
MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu: bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes ir (arba) suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų; visų MB iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.
Pažymėtina, kad profesinio mokymo paslaugos neapmokestinamos PVM ir atlygis iš tokių paslaugų į 45 000 eurų ribą netraukiamas.
Informaciją apie MB mokamus mokesčius, jų deklaravimo ir mokėjimo tvarką galima rasti adresu: www.vmi.lt  Verslui  Konsultacinės medžiagos katalogas  Leidiniai ir paieškos langelyje įrašyti „Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai“ arba „Mažosios bendrijos mokesčiai, klausimai – atsakymai“.
MB veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas. Šiame įstatyme nario mokesčiai nėra numatyti.

Ekspertai

Regina Utkienė

Regina Utkienė

Mokesčių informacijos departamento direktorė / VMI

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.