...

Lietuvos įmonė nori darbinti užsienietį, kuris dirbs nuotoliniu būdu.

Žinių bazė

2015.05.05

Lietuvoje registruota įmonė nori priimti lenkijos pilietį dirbti nuotoliniu būdu. Jis visą laiką bus ir gyvens Lenkijoje, tik 1 valandą per dieną nuotoliniu būdu dirbs pas mus. Kaip įforminti jo darbo sutartį, kokius dokumentus reikia pildyti ir kokius mokesčius nuo jo darbo užmokesčio mokėti Lietuvoje, o gal Lenkijoje? Kokiose formose mokesčiams ir sodrai pateikinėti jo gautas pajamas. Kokiomis sumomis apmokestinti jo DU ir ar nuo jo DU įmonė turi moketi mokesčius? Aktualu visa informacija.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Publikavimo data: 2015-05-05 20:01

Sudaroma nuotolinio darbo sutartis. Nuotolinio darbo sutartyje nustatoma, kad sutartyje sulygtą darbo funkciją darbuotojas atliks kitose negu darbovietė darbuotojui priimtinose...

Publikavimo data: 2015-05-05 20:01

Sudaroma nuotolinio darbo sutartis. Nuotolinio darbo sutartyje nustatoma, kad sutartyje sulygtą darbo funkciją darbuotojas atliks kitose negu darbovietė darbuotojui priimtinose vietose. Nuotolinio darbo sutarties ypatumus nustato Vyriausybė (nutarimas “Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo”, Nr. 1043, aktuali redakcija) ir kolektyvinės sutartys.
Nuotolinio darbo sutartyje nurodoma darbo vieta (adresas), kurioje darbuotojas atliks darbo funkcijas, darbuotojui darbdavio suteikiamos darbui naudoti darbo priemonės, nustatoma aprūpinimo jomis tvarka, atsakomybė už jų sugadinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Darbuotojo naudojamos darbo priemonės, įranga, darbo vieta turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus. Darbdavys apmoko darbuotoją, kaip saugiai naudotis darbdavio suteiktomis darbo priemonėmis ir įranga. Darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu įrangos ir darbo priemonių naudojimu.
Nuotolinio darbo sutartyje gali būti nustatyta, kad darbuotojas gaus kompensaciją už išlaidas, susijusias su jo darbu, darbo priemonių įsirengimu ir naudojimu. Nuotolinio darbo sutartyje nurodomas darbovietės padalinys, skyrius ar atsakingas asmuo, kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą, šio atsiskaitymo tvarka. Jeigu dirbama naudojant informacines technologijas (kompiuterį, telefoną ir panašiai), darbdavys atsakingas už priemones, kuriomis užtikrinama duomenų, naudojamų darbuotojo darbo metu, apsauga. Sudarydamas nuotolinio darbo sutartį, darbdavys privalo pasirašytinai supažindinti darbuotoją su duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.
Dėl gyventojų pajamų mokesčio, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties “Dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo” 15 p., algos, darbo  užmokestis   ir  kitokie   panašūs  atlyginimai,   kuriuos susitariančiosios Šalies rezidentas gauna už darbą, apmokestinami tik toje  Šalyje, išskyrus  atvejus, kai darbas atliekamas kitoje susitariančiojoje Šalyje”. Vadinasi, jeigu gyventojas – užsienio valstybės rezidentas už samdomąjį darbą, kurį jis atlieka savo rezidavimo valstybėje arba trečiojoje valstybėje, gauna pajamų iš Lietuvos ūkio subjekto, tai tokios jo pajamos Lietuvoje neapmokestinamos, tačiau apmokestinamos Lenkijoje, pagal ten galiojančius teisės aktus. Detalesnės informacijos apie mokesčių Lenkijoje dydžius, apskaičiavimą, deklaravimą ir mokėjimą reiktų teirautis Lenkijos kompetentingų institucijų arba teisininkų. Lietuvos įmonės Lietuvos VM teikiamoje Metinėje pajamų deklaracijoje ir jos U priede turi nurodyti nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės išmokas, neatsižvelgdami į tai, ar pagal GPMĮ 5 straipsnio 4 dalį tokios išmokos yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, ar ne. Kaip tai atlikti, nustatyta Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo bei teikimo taisyklėse. Taip pat reikalaujama, kad Lietuvos įmonė paprašytų ir iš Lenkijos piliečio gautų rezidento pažymą, patvirtinančią, kad jis Lenkijos rezidentas.
Darbuotojui taikomi valstybės, kurioje asmuo faktiškai dirba (Lenkijos) socialinės apsaugos teisės aktai (EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 883/2004, 2004 m. balandžio 29 d., dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ), todėl socialinio draudimo mokesčiai mokami Lenkijoje (Lietuvoje nemokami). Teisės aktais nėra detaliai nustatyta dėl deklaracijų/pranešimų Lietuvos SODRAI teikimo tokiu atveju, kai kurie Sodros darbuotojai nurodo, kad jokie pranešimai nėra reikalingi, kiti gi nurodo, kad Lietuvos teritoriniam SODROS skyriui dėl minėto darbuotojo turi būti teikiamas pranešimas 2-SD, kad taikoma socialinė apsauga pagal ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus (priežasties kodas – 05), tai yra, kai vadovaujantis šių Reglamentų nuostatomis apdraustajam nebetaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje. Apdraustojo draudimo taikymą pagal ES valstybės narės (Lenkijos) socialinės apsaugos teisės aktus patvirtina Lenkijos kompetentingos įstaigos išduotas Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų A1.  Kadangi teisės aktais nėra detaliai reglamentuota pranešimų teikimo tvarka, pareiga, SODROS oficialaus išaiškinimo nėra, o SODROS darbuotojos konsultuoja skirtingai, siūlytina, su įmone aptarnaujančia SODROS specialiste raštu pasitikslinti, ar pranešimai yra reikalingi, ar jų nebus reikalaujama, o taip pat Lenkijos kompetentingoje įstaigoje gauti pažymą dėl taikytinų teisės aktų ir atitinkamais metais už darbuotojus sumokėtus socialinio draudimo mokesčius. Detalesnės informacijos apie mokesčių Lenkijoje dydžius, apskaičiavimą, deklaravimą ir mokėjimą reiktų teirautis Lenkijos kompetentingų institucijų arba teisininkų.
Pažymėtina, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Dr. Tomas Bagdanskis

Dr. Tomas Bagdanskis

Advokatas, vadovaujantis partneris / Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.