...

Kursai apsaugos darbuotojams

Žinių bazė

2015.04.16

Sveiki,

Noriu organizuoti kursus būsimiems apsaugos darbuotojams pagal individualią veiklą. Kokių leidimų reikia? Taip pat galutinis egzaminas vyksta policijoje, kurie išduoda leidimą. Kaip viskas vyksta ir nuo ko pradėti gauti leidimus?:)

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Publikavimo data: 2015-04-16 12:09

Dėl licencijos. Apsaugos darbuotojų mokymų vedimas yra laikomas profesiniu mokymu. Mokymai vedami pagal specialią patvirtintą mokymų programą. Norint vesti tokius...

Publikavimo data: 2015-04-16 12:09

Dėl licencijos. Apsaugos darbuotojų mokymų vedimas yra laikomas profesiniu mokymu. Mokymai vedami pagal specialią patvirtintą mokymų programą. Norint vesti tokius mokymus reikalinga licencija. Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 833 redakcija), 8 punkte nurodyta, kad juridiniai ar fiziniai asmenys, norintys vykdyti formalųjį profesinį mokymą, turi atitikti šiuos reikalavimus ir privalo turėti:

1. profesijos mokytojus arba kandidatus į profesijos mokytojus, atitinkančius formaliojo profesinio mokymo programose (toliau – mokymo programa) ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus; fizinis asmuo turi atitikti profesijos mokytojui keliamus reikalavimus, nustatytus mokymo programose ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
2. teorinio ir praktinio mokymo vietas, atitinkančias numatomą mokyti mokinių skaičių, mokymo programose ir teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Teoriniam ir praktiniam mokymui skirti materialieji ir metodiniai ištekliai turi atitikti numatomą mokinių skaičių ir mokymo programoje nustatytus reikalavimus;
3. mokymo patalpas, aprūpintas materialiaisiais ištekliais.

To paties teisės akto punkte nurodyti dokumentai, kurių reikia licencijai gauti:
10.1. paraiška (pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą formą);
10.2. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos išduotas ekspertizės aktas dėl pasirengimo vykdyti mokymo programas su išvada, kad juridinis ar fizinis asmuo yra pasirengęs vykdyti mokymo programą.

Dėl visų su licencijos išdavimu susijusių klausimų turėtumėte konsultuotis su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos specialistais. Specialistų, dirbančių su licencijavimu, kontaktus galite rasti čia https://www.smm.lt/web/lt/licencijavimas.
Dėl verslo liudijimo. Dėl verslo liudijimo išdavimo, pateikdami laisvos formos prašymą, turėtumėte kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją. Apsaugos darbuotojų mokymai, pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patektų į 85.59 kodą (kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas). Veikla vadinasi – Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla.

Apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimas. Asmuo, norintis dirbti apsaugos darbuotoju, be egzamino, kurį turi išlaikyti išklausęs mokymo kursą, turi gauti apsaugos darbuotojo pažymėjimą policijos įstaigoje. Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, norėdamas gauti aptariamą pažymėjimą:
1) Prašymas, kuriame nurodoma asmens, pageidaujančio dirbti apsaugos darbuotoju, vardas, pavardė, asmens kodas, darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti apsaugos darbuotojo pažymėjimą, vardas, pavardė, asmens kodas;
2) pažyma, patvirtinanti, kad darbuotojas išlaikė egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą, arba dokumentas, patvirtinantis asmens užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą;
3) išvada dėl apsaugos darbuotojo sveikatos pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą tvarką;
4) asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
5) užpildyta juridinio asmens apsaugos darbuotojo anketa (2 priedas);
6) viena darbuotojo nuotrauka.
Dėl pažymėjimo išdavimo asmuo, norintis šį pažymėjimą gauti, turėtų konsultuotis su teritorinių policijos įstaigų specialistais, išduodančiais pažymėjimus. 

Ekspertai

Eglė Paulauskytė

Eglė Paulauskytė

Advokatė / Advokatės Dianos Višinskienės kontora

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.