...

Kaip gauti paramą grožio salono įkūrimui?

Žinių bazė

2018.01.03

Dirbu (0,5 etato) ir mokausi universitete. Turime patalpas ir norime atidaryti grožio saloną. Domina galimybė gauti paramą verslo pradžiai. Ar galima dirbančiam ir besimokančiam asmeniui gauti paramą verslo pradžiai? Parama reikalinga įrangai nusipirkti. Ar parama teikiama tik bedarbiams asmenims?

Temos: , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Inga Beiliūnienė

Priemonių valdymo skyriaus vadovė / UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Publikavimo data: 2018-01-03 12:16

Taip, dirbantys ir besimokantys asmenys turi galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos investicijomis verslo pradžiai. Jums rekomenduotume kreiptis į kredito uniją dėl...

Publikavimo data: 2018-01-03 12:16

Taip, dirbantys ir besimokantys asmenys turi galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos investicijomis verslo pradžiai. Jums rekomenduotume kreiptis į kredito uniją dėl lengvatinės iki 25 tūkst. Eur paskolos verslo pradžiai iš „Verslumo skatinimo 2014-2020 fondo, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis“. Pritrūkus užstato, suteiksime INVEGA garantiją. Gavę paskolą iš Verslumo skatinimo 2014-2020 fondo, galėsite pasinaudoti darbo užmokesčio kompensavimo priemonės „Subsidijos verslo pradžiai“ galimybėmis.

Finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020“, finansuojamos iš Europos socialinio fondo, tikslas – siekiama padėti fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms iki 1 metų pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. eurų ir nemokamas konsultacijas dėl verslo plano parengimo ir įgyvendinimo. Paskolas išduoda 42 kredito unijų konsorciumas, kuriam atstovauja Lietuvos centrinė kredito unija, o finansinę priemonę valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Šioms lengvatinėms paskoloms nustatytos palūkanos yra 3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža). Imant paskolą galima gauti ir INVEGOS individualią garantiją. Pagal šią priemonę numatyta, kad  visiems paskolų gavėjams bus kuriamos papildomos paskatos, siekiant palengvinti jų įsitvirtinimą rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje ir paskatinti kurti naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas. Ypač dėmesys yra skiriamas su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančioms asmenų grupėms – bedarbiams, neįgaliesiems, asmenims iki 29 m., vyresniems negu 54 metų asmenims, moterims ir tiems, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas.

Norintys pasinaudoti priemone turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t. y. būti:

labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;
ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 m. (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo dienos);
pageidaujantys paskolos iki 25 000 Eur;
veiklą ar dalį veiklos vykdyti Lietuvoje arba ES valstybės narėse.
Ką turėtumėte daryti, norėdami pasinaudoti priemone?

Finansinė priemonė skirta padėti fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą (įmonėms iki 1 m.), teikiant paskolas iki 25 tūkst. eurų ir nemokamas konsultacijas. Verslumo skatinimo paskolos skirtos investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti.
Norėdami pasinaudoti priemone turite užpildyti verslo plano formą, kurią kartu su paraiška paskolai gauti reikės pateikti kredito unijai (išsirinkite artimiausią kredito uniją, esančią konsorciume).
Jeigu bus reikalinga pagalba pildant verslo planą, yra teikiamos nemokamos individualios konsultacijos dėl verslo plano parengimo ir įgyvendinimo.
Kai turėsite parengtą verslo planą, kreipkitės į kredito uniją, su kuria aptarsite visas finansavimo sąlygas (paskolos terminą, įkeičiamą turtą ir pan.).
Jeigu Jums truks užstato, kredito unija galės kreiptis į INVEGĄ dėl individualios garantijos už Jūsų išduotą paskolą.
Pasirašysite finansavimo sutartį.
Daugiau informacijos apie finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014-2020“ galite rasti http://invega.lt/lt/paskolos/verslumo-skatinimas-2014-2020/
Taip pat naudingos informacijos apie verslo pradžią ir patarimus galite rasti:
http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia
http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/verslo-pradzia/naudinga-informacija/-renginiu-geroji-verslo-praktika-medziaga
Turėdami klausimų galite kreiptis į atsakingus už šią priemonę INVEGA asmenis el. paštu: vsf2@invega.lt, tel.: 8 5 2780372.

SVV subjektas, kreipdamasis į kredito įstaigą/lizingo bendrovę dėl paskolos/lizingo verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su bankui nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaiga užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdama už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

Suteikiant garantiją yra taikomas vienkartinis mokestis. Garantijos atlyginimo dydis priklauso nuo paskolos gavėjo amžiaus. Įmonėms ir verslininkams, veikiantiems iki 3 metų, nustatytas 4 proc. nuo garantijos sumos dydis, o įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau, – 3 proc. nuo garantijos sumos dydis. Šiuo metu  valstybė skatina ir remia įmones ir verslininkus, imančius paskolas su INVEGOS garantija, sumokėdama už paskolos gavėją dalį garantijos atlyginimo. Todėl, pritaikius valstybės pagalbą, garantijos atlyginimas yra lygus 1-1,5 proc. nuo garantuotos paskolos sumos.

Garantijos teikiamos už: paskolas  verslui pradėti; paskolas verslui plėtoti; investiciniam lizingui; apyvartiniam kapitalui papildyti. Garantijos neteikiamos už: turto pirkimą, kuris gali būti naudojamas asmeniniams tikslams; mokesčiams (išskyrus perkamo turto PVM) mokėti; paskolas, skirtas esamiems finansiniams įsipareigojimams padengti; kai turtas perkamas iš susijusių asmenų ar įmonių.

Ką turėtumėte daryti, norėdami pasinaudoti priemone?

Dėl paskolų garantijų gali kreiptis pradedantieji verslininkai, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai, didelės įmonės.
Norėdami gauti paskolą su INVEGOS garantija turite kreiptis į banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir susitarti dėl finansavimo. INVEGA gali suteikti garantijas už paskolas, kurias smulkiojo verslo subjektams suteikia kredito įstaigos, kurių sąrašą galite rasti http://invega.lt/lt/garantijos-verslui/
Finansų įstaiga įvertina vykdomą projektą, derasi su Jumis dėl paskolos sąlygų (paskolos sumos, valiutos, trukmės, grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir kt.), Jūsų galimybės grąžinti paskolą. Kredito įstaiga, priimdama sprendimą kredituoti, sprendžia, ar jai pakanka užstato. Jei trūksta, tuomet ji kreipiasi į INVEGĄ dėl garantijos suteikimo, pateikdama prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus. Garantijos suteikimo nagrinėjimui reikalingų dokumentų sąrašą galite rasti http://invega.lt/wp-content/uploads/2016/02/GP-DF-garantijos-suteikimo-nagrinejimui-reikalingu-dokumentu-sarasas.pdf Reikiamų dokumentų formas rasite http://invega.lt/lt/garantijos-verslui/paskolu-garantijos/dokumentu-formos/
Daugiau informacijos apie paskolų garantijas rasite http://invega.lt/lt/garantijos-verslui/paskolu-garantijos/
Turėdami klausimų dėl paskolų garantijų suteikimo taip pat galite kreiptis į atsakingus už šią priemonę INVEGA asmenis el. paštu: garantijos@invega.lt, tel.: 8 5 2107519; 8 5 2107514; 8 5 2107359; 8 5 2113548; 8 5 2780374; 8 5 2113547.

„Subsidijos verslo pradžiai“ priemonė, kuri skirta lengvatinių paskolų pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014-2020“ gavėjams ir pagal kurią galima gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją, kuriam bus mokamas ne mažesnis nei minimalus darbo užmokestis. Darbo užmokesčio išlaidų daliai kompensuoti numatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis – 498,48 Eur. Maksimalus kompensacijos laikotarpis – 12 mėn.

Tinkamų finansuoti išlaidų suma vienam darbuotojui apskaičiuojama fiksuotąjį įkainį (498,48 Eur) dauginant iš kalendorinių mėnesių, už kuriuos darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) buvo ne mažesnė už minimalią mėnesio algą, skaičiaus ir padauginus iš 75 (prioritetinei grupei, t. y. ne mažiau kaip 6 mėn. teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai, neįgalieji, asmenys iki 29 m., vyresni negu 54 m. asmenys, moterys, tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas) ar 50 proc. finansavimo intensyvumo.

Ką turėtumėte daryti, norėdami pasinaudoti priemone?

Dėl priemonės „Subsidijos verslo pradžiai“ gali kreiptis labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą ir esantys Verslumo skatinimo 2014-2020 (VSF2) paskolų gavėjai.
Norėdami pasinaudoti priemone, turėtumėte pateikti paraišką INVEGAI, darbo užmokestis bus kompensuojamas kas ketvirtį.
Paraiškos pateikimo INVEGAI ir vertinimo metu negalite turėti skolos SODRAI ir VMI. „Subsidijos verslo pradžiai“ kompensacijos metu – kiekvieno kalendorinio ketvirčio paskutinę dieną negalite turėti skolos SODRAI (kovos 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d., gruodžio 31 d.).
Užpildytą paraišką ir dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, galite siųsti el. paštu svp@invega.lt, popierinę versiją galite siųsti registruotu paštu ar pristatyti tiesiogiai adresu Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius. Su paraiška teikiamų dokumentų sąrašą rasite http://invega.lt/lt/subsidijos-verslo-pradziai/pildyti-paraiska/.
Daugiau informacijos apie priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“ rasite http://invega.lt/lt/subsidijos-verslo-pradziai/
Turėdami klausimų galite kreiptis į atsakingus už šią priemonę INVEGA asmenis el. paštu: svp@invega.lt, tel.: 8 5 2106391 arba 8 5 2113568.

Ekspertai

Inga Beiliūnienė

Inga Beiliūnienė

Priemonių valdymo skyriaus vadovė / UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.