...

Drąsūs investuoja ir pradėję importo verslą laimi

Verslas

2016.03.15

Autorius: Loreta Lileikienė

Temos: , .

Drąsūs investuoja ir pradėję importo verslą laimi

„KM Consulting“ įkūrėja - Kristina Makaveckaitė. Asmeninio albumo nuotr.

Kad toks smulkiojo verslo modelis, kai užsienio produktą Lietuvai pristatęs kūrėjas ne tik iš karto atsiriekia savo rinkos dalį, bet ir drąsiai toliau investuoja į importą, užsitikrindamas stabilią bei kryptingą verslo plėtrą, būtent taip ir susiklostytų, pravartu šį tą išmanyti. Su kokiais mokesčiais bei iššūkiais tenka susidurti verslui, į Lietuvą įsivežančiam užsienio prekes, konsultuoja „KM Consulting“ įkūrėja Kristina Makaveckaitė.

Skirtinga iš užsienio atsivežamų produktų tvarkymo procedūra

Statistika rodo, kad dažniausiai mūsų užsienio verslo partnerės yra Vokietija, Lenkija, Latvija (ES), Rusija, Baltarusija (NVS) bei Kinija (Azijos regionas). Svarbu atkreipti dėmesį, kad mokestiniu požiūriu prekių atsivežimo iš minėtų šalių sandoriai yra visiškai skirtingi: apmokestinamajam asmeniui, įsigyjančiam prekių iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš Rusijos ar Kinijos, Lietuvos Respublikos muitinės departamentas, suteikęs ekonominių operacijų vykdytojo (EORI) kodą, prižiūri ir tvarko visą importo procedūrą iki prekių išleidimo į laisvą apyvartą momento, o prekyba, pavyzdžiui, su Vokietija ar Lenkija yra laisva.

Mokesčiai importuojant iš NVS ir Azijos regiono

Bendruoju atveju, importuojant prekes iš trečiųjų šalių, reikia sumokėti muitą, akcizą, jeigu jis nustatytas, ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Akcizu paprastai apmokestinamas tabakas, alkoholis, energiniai produktai ir pan., PVM (standartinis 21 proc.) apskaičiuojamas nuo apmokestinamosios prekių vertės, jei Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nenustatyta kitaip, o muitas skirtingas – jo dydis priklauso ne tik nuo prekės rūšies, bet ir nuo šalies, iš kurios ta prekė kilusi. Pagal šiuo metu galiojančią bendrą tvarką, prievolės sumokėti importo PVM ir muitą nuo siuntos, kurios vertė neviršija 22 eurų, nėra; siunta, kurios vertė viršija 22 eurus, bet nesiekia 150 eurų, apmokestinama tik importo PVM, o viršijanti 150 eurų – ir importo PVM, ir muito mokesčiais. Lengvatos taikomos tik siuntoms, ne kroviniams.

Importo PVM keičia ne tik srautus, bet ir kainodarą

Prieš importo procedūrą verslui pravartu ir netgi patartina atidžiai susipažinti su visomis minėtomis sąlygomis, nes mokestinė aplinka, susijusi su importu iš trečiųjų šalių, daro įtaką ne tik produkto kainodarai, bet ir piniginių srautų ir išorės finansavimo poreikiui, netgi verslo strategijai. Pavyzdžiui, pagal šiuo metu galiojančią importo PVM įskaitymo tvarką, importo PVM įskaitomas, jeigu prievolės mokėti importo PVM atsiradimo metu prekių importuotojas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ir muitinėje atstovauja tiesiogiai. Tai reiškia, kad, turint teisę į tokio PVM atskaitą, importo PVM faktiškai nemokamas. Kitokie reikalavimai nustatyti ne PVM mokėtojams ir tiems, kuriems muitinėje atstovaujama netiesiogiai: importo PVM Muitinės departamentui turi būti sumokėtas muitinio įforminimo metu arba iki kito mėnesio 16 dienos, turint teisę į mokėjimo atidėjimą. Tokiu atveju prie prekės įsigijimo savikainos turi būti pridėtas ne tik sumokėtas muitas bei akcizas (jeigu taikomas), bet ir importo PVM.

Mokesčių apskaičiavimo modeliavimo galimybė ir taikomos lengvatos, importuojant prekes iš trečiųjų šalių

Prieš sandorio pradžią LR muitinės departamento tinklalapyje www.cust.lt galima susimodeliuoti būsimą situaciją: nurodžius prekę aprašančius bei prekės muitiniam įforminimui reikalingus duomenis, galima gauti informaciją apie prekei nustatytus ir LITAR integruotus importo draudimus bei apribojimus ir apskaičiuoti prekei taikytinus mokesčius.

Tiesa, importo muitai nemokami, įsivežant ilgalaikį materialųjį turtą ir kitą įrangą, kai vykdoma veikla perkeliama iš trečiosios šalies į Europos Bendriją, taip pat reklamos tikslais įvežamos prekės, pavyzdžiui, nedidelės vertės prekių pavyzdžiai, spaudiniai ir reklaminė medžiaga, prekybos mugėse naudojamos prekės ir pan.

Įsigijimo iš ES specifika

Visiškai kitaip apmokestinami prekių įsigijimo sandoriai iš ES šalių – esant laisvos prekybos režimui, prievolės mokėti importo PVM ar muitų nuo minėtų sandorių šiuo atveju nėra. Be to, sandoriams, kai ES įsikūręs PVM mokėtojas tiekia prekę Lietuvoje įsikūrusiam PVM mokėtojui, o prekė tiekimo metu faktiškai atgabenama į Lietuvos teritoriją, gali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas. Tačiau tais atvejais, kai tenkinamos ne visos pirmiau minėtos sąlygos, prekę Lietuvos įmonė įsigyja su standartiniu pardavėjo šalyje taikomu nacionaliniu PVM tarifu.

Patarimai verslininkams

Prieš įsivežant užsienio produktą ir prieš sudarant sutartis su užsienio tiekėjais, patartina išsamiai susipažinti su mokestine aplinka bei apžvelgti teisinius aspektus. Svarbūs apmokėjimo už pačias prekes bei priskaičiuotus muitus, importo PVM ar akcizus, jei tokie taikomi, terminai, su transportavimu, sandėliavimu, dokumentų tvarkymu ir draudimu susijusios išlaidos, prekių saugojimo bei muitinės tarpininkų paslaugų poreikis – visi minėti poreikiai lemia verslo strategiją.

Organizuojate renginį?

Tuomet „bzn start” gali pasiūlyti puikią galimybę išviešinti Jūsų renginį ir padėti pritraukti potencialių dalyvių.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.