...

Galimybės nutraukti nuomos sutartis pasinaudojant force majeure

Verslas

2020.03.20

Autorius: Veronika Bielinytė

Temos: , , .

Galimybės nutraukti nuomos sutartis pasinaudojant force majeure

Živile Galveckaitė ir Daiva Čekanavičienė „bzn start” koliažas

Pastaruoju metu verslas ieško visų įmanomų sprendimų ne tik kaip galėtų veikti kitaip, kokia forma galėtų teikti paslaugas, bet ir kaip sumažinti nuolatines išlaidas, pavyzdžiui, nuomos. Ir įmonėms, ir individuliai dirbantiems asmenims, kurie nebegali vykdyti veiklos karantino metu įprasta forma, t. y. priimti klientus patalpose, aptarnauti, kyla daug klausimų, ar jie gali nutraukti nuomos sutartis pasinaudodami force majeure sąlygomis ir būti atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų, tokių kaip kelių mėnesių nuomos mokestis, jei sutartis nutraukiama. Tai aptarėme su Nr. 1 žinių centro augančiam verslui „bzn start“ įkūrėja Živile Glaveckaite ir GLIMSTEDT vyresniąja teisininke, advokate Daiva Čekanavičiene.

Force majeure sąlygų taikymas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikė išaiškinimą dėl sutartinių prievolių vykdymo ir nenugalimos jėgos (force majeure) sąlygų taikymo ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu. 

„Norime atkreipti visų verslininkų dėmesį, kad paskelbta ekstremali situacija šalyje neatleidžia įmonių nuo sutartinių prievolių vykdymo. Bandymai kitų sąskaita spręsti savo problemas ir naudotis susiklosčiusia padėtimi yra netoleruotini ir prieštarauja solidarumo principui, kurio šiandien reikia visapusiškai laikytis. Šiomis ypatingomis ir sudėtingomis aplinkybėmis būtina negriauti tarpusavio pasitikėjimo ir nekurti pavojingų precedentų. Todėl imamės prevencinių veiksmų ir kreipiamės į verslo bendruomenę, kad būtų laikomasi tų reikalavimų, kurie yra nustatyti teisės aktuose“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.

Prekybos draudimas nėra force majeure aplinkybė

Civilinis kodeksas numato, kad šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą tik tuomet, jeigu ji įrodo, kad sutartis negali būti įvykdyta dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir numatyti sutarties sudarymo metu.

Kadangi tokios nenugalimos jėgos aplinkybės kaip prekybos draudimas nėra absoliutus draudimas, sutartiniai įsipareigojimai (pavyzdžiui, atsiskaitymai už prekes ar paslaugas) galėtų būti vykdomi taikant mokėjimo atidėjimą ar kitokius mechanizmus.

Pabrėžtina, kad Civilinis kodeksas numato ne tik nenugalimos jėgos aplinkybių institutą, bet ir sutarties vykdymą pasikeitus aplinkybėms. Kai vienai šaliai sutarties vykdymas tampa sudėtingesnis, ši sutarties šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį, prašydama sutartį pakeisti (pavyzdžiui, tartis dėl dalinio mokėjimo, tam tikro mokėjimų grafiko ir pan.), o ne vienašališkai nutraukti tam tikrų sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

Nenugalimos jėgos aplinkybių patvirtinimo pažymas nustatyta tvarka išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Pažymos gali būti panaudotos kaip įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

Teismų praktika

Deja, bet nėra vieno universalaus ir visiems aiškaus bei pritaikomo atsakymo, kada galima nutraukti nuomos sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Visuomet turėtų būti vertinama pagal konkrečias faktines aplinkybes, įskaitant ir veiklą, kuria patalpose užsiima nuomininkas. Pagal suformuotą teismų praktiką aplinkybės pripažįstamos force majeure tik tuo atveju, jei atitinka visas toliau nurodytas sąlygas:

1) aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti;

2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti;

3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar užkirsti joms kelio;

4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.

Jeigu vis dėlto susidariusi situacija ar aplinkybės pripažįstamos force majeure, sutarties šalis gali jomis remtis ir turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą tol, kol tęsiasi force majeure situacija. Jei aplinkybės užsitęsia, kita šalis nei toji, kuri remiasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, turi teisę nutraukti sutartį.

Išlikime kūrybingi

Skatiname įvertinti visas aplinkybes ir žiūrėti kūrybingiau, sutelkti jėgas į kitokių sprendimų paieškas. Juos pateiksime netrukus ir savo tolesnėse publikacijose, kaip verslui sekasi surasti iš pirmo žvilgsnio neįmanomas alternatyvas judėti toliau. „Galimybių yra tikrai daug, o kas ieško, tas randa“, – apibendrina „bzn start“ įkūrėja Ž. Glaveckaitė.

Organizuojate renginį?

Tuomet „bzn start” gali pasiūlyti puikią galimybę išviešinti Jūsų renginį ir padėti pritraukti potencialių dalyvių.

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.