...

Noriu vesti šokių aerobikos treniruotes

Žinių bazė

2014.05.27

Sveiki. Norėčiau užsiimti šokių aerobikos treniruočių vedimu. Pats esu šokęs 7 metus, todėl apie šokius nusimanau. Norėčiau sužinoti, ar galiu vykdyti tokią veiklą, ar reikalingi kažkokie sertifikatai, leidimai ir pan. Už šokių aerobikos pamokas būtų imamas mokestis, kaip suprantu reikėtų išsiimti individualios veiklos pažymą? Dėkoju už atsakymą.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 10:58

Pirma, atsakydami į Jūsų užduotą klausimą, norime Jus informuoti, jog norint pradėti verstis bet kokiu verslu yra būtina pasirinkti Jums...

Publikavimo data: 2020-01-03 10:58

Pirma, atsakydami į Jūsų užduotą klausimą, norime Jus informuoti, jog norint pradėti verstis bet kokiu verslu yra būtina pasirinkti Jums labiausiai tinkamą verslo organizavimo formą. Dėl tos priežasties vienas iš svarbiausių aspektų yra planuojamos veiklos masto įvertinimas. Kadangi Jūsų planuojamos veiklos mastas, sprendžiant iš klausimo, nebūtų labai didelis, siūlyčiau vykdyti veiklą įregistravus individualią veiklą. Individuali veikla gali būti vykdoma dvejais alternatyviais būdais: (i.) pagal individualios veiklos pažymą; (ii.) įsigijus verslo liudijimą. Vykdant veiklą pagal verslo liudijimą yra reikalaujama iš anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausomai nuo to, kiek pajamų uždirbote). Tuo tarpu verčiantis individualia veikla pagal pažymą, pajamų mokestis mokamas metų pabaigoje nuo faktiškai gautų pajamų. Žinoma, galite pasirinkti ir kitą verslo organizavimo formą – pavyzdžiui, įsteigti individualią įmonę. Tačiau jei ketinate šokių aerobikos treniruočių vedimu užsiimti jau įkurtame sporto klube ar kitame sveikatingumo paslaugas teikiančiame komplekse, optimalus pasirinkimas, mano manymu, būtų vykdyti veiklą pagal individualios veiklos pažymą. Antra, kartu noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad pagal Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašą (toliau tekste – Aprašas), norint vesti sporto treniruotes, būtina turėti „Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą“ (toliau tekste – Leidimas). Leidimas - tai dokumentas, kuriuo asmenims, neturintiems sporto krypties aukštojo išsilavinimo, suteikiama teisė ribotą laiką dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą. Leidimas išduodamas ketveriems metams ir tokiam pat laikotarpiui gali būti pratęsiamas jo galiojimo terminas (pratęsimų skaičius nėra ribojamas), jeigu asmuo įvykdo leidimo išdavimui (leidimo galiojimo termino pratęsimui) nustatytus reikalavimus. Remiantis Aprašu, gali būti išduodami šių rūšių leidimai: (i.) leidimas, suteikiantis teisę dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą, susijusį su kūno kultūra; (ii.) leidimas, suteikiantis teisę dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą, susijusį su viena konkrečia sporto šaka. Atsižvelgiant į tai, Jums reikėtų išsiimti (ii.) punkte nurodytą leidimą. Dėl Leidimo išdavimo. Informuojame, jog asmuo turi teisę gauti tokį Leidimą, jeigu jis ne anksčiau nei prieš dvejus metus iki kreipimosi į Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau tekste – Departamentas) dėl Leidimo išdavimo yra baigęs mokymus aptariamam Leidimui įgyti pagal su Departamentu suderintą mokymo programą arba jeigu asmuo prašymo išduoti Leidimą padavimo metu mokosi aukštojoje mokykloje pagal studijų programą, skirtą įgyti sporto krypties aukštąjį išsilavinimą. Tokiam asmeniui, pagal Departamento suderintas mokymo programas, reikia išklausyti tik tuos dalykus, kurių jis dar nėra išklausęs pagal studijų programą. Leidimą siekiantis gauti asmuo privalo Departamentui pateikti Apraše nustatytos formos prašymą (Aprašo 2 priedas) ir prie jo pridėti asmens tapatybę bei mokymų baigimą patvirtinančių dokumentų kopijas. Plačiau apie leidimų išdavimo tvarką galima pasiskaityti internete: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440316 Ši konsultacija yra bendrojo pobūdžio ir dėl išsamesnės konsultacijos patariu kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.