...

Noriu pradėti labdaringą veiklą panašią kaip maisto bankas. Kokius žingsnius reikia padaryti, kad projektas galėtų startuoti?

Žinių bazė

2014.04.12

Norėčiau atsakymo ne vien su nukopijuotu teisės aktu. Ačiū.

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:02

Atsakydami į Jūsų užduotą klausimą pirmiausia norime Jus informuoti, kad „Maisto bankas“ yra labdaros ir paramos fondas, kuris veikia vadovaudamasis...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:02

Atsakydami į Jūsų užduotą klausimą pirmiausia norime Jus informuoti, kad „Maisto bankas“ yra labdaros ir paramos fondas, kuris veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo bei Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatomis. Pagal Labdaros ir paramos fondų įstatymo nuostatas, labdaros ir paramos fondas – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris valdo, naudoja jam perduotą ir savo įgytą turtą, tuo turtu disponuoja ir kurio pagrindiniai veiklos tikslai yra labdaros ir (ar) paramos, prireikus kitokios pagalbos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka mokslo, švietimo, kultūros, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse. Todėl tam, kad galėtumėte pradėti vykdyti veiklą panašią į „Maisto bankas“ vykdomą veiklą, Jums, visų pirma, reikia įsteigti labdaros ir paramos fondą. Labdaros ir paramos fondo steigėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, sudarę labdaros ir paramos fondo steigimo sutartį ir iki fondo įregistravimo Juridinių asmenų registre įsipareigoję skirti fondui įnašus pinigais ar turtu. Jeigu labdaros ir paramos fondo steigėju būsite tik Jūs, tuomet vietoj steigimo sutarties Jums reikės surašyti steigimo aktą. Pastebėtina, kad steigimo aktas surašomas tuomet, kai labdaros ir paramos fondo steigėju būna vienas asmuo. Sudarius steigimo sutartį arba pasirašius steigimo aktą, labdaros ir paramos fondo steigėjai iki labdaros ir paramos fondo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos turi parengti labdaros ir paramos fondo įstatų projektą ir sušaukti steigiamąjį susirinkimą, kurio metu turi būti priimti fondo įstatai ir sudaromas bent vienas valdymo organas. Atlikus aukščiau įvardintus veiksmus bei perdavus labdaros ir paramos fondui piniginius arba nepiniginius įnašus (pvz., įnašas nekilnojamuoju turtu), turėtumėte kreiptis į Juridinių asmenų registrą dėl labdaros ir paramos fondo įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo fondo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos fondas laikomas įsteigtu. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad labdaros ir paramos fondas paramą gali gauti tik tuomet, kai jam yra suteiktas paramos gavėjo statusas. Paramos gavėjo statusas suteikiamas jeigu šių asmenų įstatuose numatyta, kad jie užsiima visuomenei naudinga veikla. Paramos gavėjo statusą, neribotam laikotarpiui, suteikia Juridinių asmenų registras gavęs labdaros ir paramos fondo prašymą ir nustatęs, kad labdaros ir paramos fondo steigimo dokumentuose numatyta visuomenei naudinga veikla. Pažymėtina, kad visuomenei naudinga veikla yra laikoma veikla tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. Apibendrindama tai kas išdėstyta aukščiau informuoju, kad visų pirma Jums reikia įsteigti labdaros ir paramos fondą, kuris turėtų teisę gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų. Įsteigus labdaros ir paramos fondą bei įgijus paramos gavėjo statusą, gautą paramą būtų galima skirti labdarai. Šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.