...

Naujos įmonės atidarymo planai

Žinių bazė

2012.12.29

Sveiki, noriu atidaryti įmonę (UAB) (UAB gavau dovanų, tereikia pasikeisti pavadinimą ir pradėti veiklą) tad didžiausias klausimas dėl veiklos pradžios. Įmonė užsiiminėtų dovanų idėjomis, dovanų įgyvendinimu, pagal kliento poreikius. Taigi, kaip pradėti?

Temos: , , .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Publikavimo data: 2020-01-03 11:24

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 14 str. 4 d., asmuo,...

Publikavimo data: 2020-01-03 11:24

Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 14 str. 4 d., asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei. Remiantis šiais duomenimis bendrovė turi sudaryti akcininkų sąrašą ir ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jo sudarymo jį pateikti Juridinių asmenų registrui. Už uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą ir jo pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui atsakingas vadovas. Taigi, įgijus bendrovės akcijas, apie tai reikia informuoti bendrovę, o bendrovės vadovas turi pareigą apie tai pranešti Juridinių asmenų registrui. Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad įstatymai nustato bendrovės akcininkui ne tik teises, bet ir pareigas. Pavyzdžiui, remiantis ABĮ 24 str. 2 d. 1 p., jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi būti šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas; remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d., jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaitytia su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba jeigu įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes pažymime, kad prieš įsigyjant bendrovės akcijas, rekomenduojame įvertinti jos turtinę padėtį ir patikrinti jos dokumentus. Reikia pažymėti, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti bendrovės įstatus, keisti bendrovės buveinę, rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą (jei bendrovėje nėra valdybos), taip pat kitas įstatyme įtvirtintas teises. Atsižvelgiant į tai, įsigijus bendrovės akcijas, reikėtų pakeisti jos vadovą ir apie tai taip pat informuoti Juridinių asmenų registrą. Remiantis ABĮ 37 str. 6 d., apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Papildomai pažymime, kad įsigijus bendrovės akcijas rekomenduojame įvertinto jos steigimo dokumentus (įstatus) ir jų atitiktų šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimams. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę nuspręsti dėl bendrovės įstatų pakeitimo. Reikia pažymėti, kad juridinio asmens pavadinio keitimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 str. 1 d., kuriame įtvirtinta, kad juridinis asmuo prieš pakeisdamas savo pavadinimą privalo apie tai pranešti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Taigi, keičiant bendrovės pavadinimą, apie tai reikėtų paskelbti viešai įstatuose nurodytame šaltinyje. Juridinio asmens pavadinimas keičiamas keičiant bendrovės įstatus, kurie tvirtinami notarine tvarka. Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad taip pat reikėtų įvertinti poreikį pakeisti bendrovės registruotos buveinės adresą, kadangi įmonė turi pareigą užtikrinti, kad nurodytu adresu ji gautų bendrovei siunčiamus dokumentus. Neįvykdžius šios pareigos, įmonei gali atsirasti su tuo susijusios neigiamos pasekmės. Apibendrinant tai, kas išdėstyta aukščiau, rekomenduojame prieš įsigyjant bendrovės akcijas, pirmiausia patikrinti jos turinę padėtį. Įsigijus bendrovės akcijas, esant poreikiui, visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų nuspręsti dėl bendrovės vadovo, įstatų ir (ar) registruotos buveinės adreso pakeitimo.

Ekspertai

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė

Advokatė, teisės patarėja / Nepriklausoma advokatų kontora „COBALT”

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.