...

Ko reikėtų norint atlikti grožio paslaugas, procedūras namuose?

Žinių bazė

2020.07.21

Laba diena, esu studentė, ko reikėtų, norint atlikti grožio paslaugas, procedūras namuose (kaukės, anticeliulitiniai masažai)? Ar galima tokia veikla užsiimti namuose? Jei taip ko reikėtų, kad būtų galima legalizuotis?

Temos: .

Į klausimą atsakė:

Atsakyti į klausimą

Kad atsakyti turite tapti ekspertu. Jei esate patvirtintas ekspertas, turite prisijungti.

Edita Naidaitė

Regionų koordinatorė / Versli Lietuva

Publikavimo data: 2020-10-14 10:27

Pirmiausia norint pradėti teikti grožio paslaugas, Jums reikalingas leidimas-higienos pasas, kuris liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos...

Publikavimo data: 2020-10-14 10:27

Pirmiausia norint pradėti teikti grožio paslaugas, Jums reikalingas leidimas-higienos pasas, kuris liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Leidimas-higienos pasas, be kitų veiklų, išduodamas ir grožio paslaugų veiklai: plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos. Masažą, gydomaisiais tikslais, gali vykdyti tik sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos. Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše masažo paslauga priskirta licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Vadovaujantis Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 1 dalimi licencijas verstis sveikatos priežiūros veiklai gali gauti tik juridiniai asmenys. Plačiau: https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2019/10/08/vmi-masazo-paslaugas-gali-teikti-tik-juridiniai-asmenys#ixzz6Zzc8Zi6i Pirmiausiai, nuo ko reikėtų pradėti norint teikti grožio paslaugas – tai patalpų paskirtis. Gyvenamosiose patalpose teikti grožio paslaugų negalite, jas reikia pakeisti į komercinės ar administracinės paskirties. Patalpos turi atitikti reikalavimus. Visą informaciją apie reikalavimus, galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302715/asr  „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (aktuali 2020-08-27 redakcija). Dėl leidimo-higienos paso išdavimo gali kreiptis Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, organizacijos ar jų filialai ir (arba) kitose užsienio valstybėse įsteigti juridiniai asmenys ar organizacijų registruoti filialai Lietuvos Respublikoje (toliau – fizinis, juridinis asmuo ar filialas). Paraišką ir dokumentus galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt Fizinis, juridinis asmuo ar filialas paraišką ir kitus dokumentus gali pateikti ir atvykęs į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone. Taip pat galima kreiptis raštu (paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu). Leidimas-higienos pasas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą. Leidimas-higienos pasas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu. Visa informacija apie išduotas licencijas, vadovaujantis Licencijavimo pagrindų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 964 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuostatais, pateikiama Licencijavimo informacinėje sistemoje adresu https://licencijavimas.lt/ Leidimas-higienos pasas išduodamas neribotam laikui. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: nustatytos formos paraišką gauti leidimą-higienos pasą; fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją; dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise; patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (šis reikalavimas netaikomas nesudėtingiems statiniams). Jei numatoma tuo pačiu adresu vykdyti kelias skirtinguose Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies punktuose numatytas ūkinės komercinės veiklos rūšis, kiekvienai iš jų pateikiama atskira paraiška. Daugiau informacijos galite rasti: https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-higienos-paso-isdavimas--77;10388.html

Ekspertai

Edita Naidaitė

Edita Naidaitė

Regionų koordinatorė / Versli Lietuva

Tapk ekspertu

Esi savo srities žinovas, turi patirties? Tuomet pasidalink savo žiniomis su kitais verslo atstovais ir padėk jiems auginti savo verslą. Prisijunk prie „bzn start” bendruomenės!

Dėmesio! Svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.